Aktuálně

Sněmovna projednává novelu zákona o veřejném zdravotním pojištěníSoučástí novely je také rozsáhlý pozměňující návrh, k němuž zpracovala Česká lékárnická komora souhrn komentářů a připomínek.

V programu 19. schůze poslanecké sněmovny je na úterý 14. 6. 2011 jako první bod zařazeno projednávání Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,... ve druhém čtení.  ...

... celý článek8.6.2011


 

Rozhovor o návrzích změn v lékové politiceDne 19. května 2011 odpovídal prezident ČLnk v rozhovoru na aktuální téma pro Český rozhlas Rádio Česko.

Další komentář ve stejném pořadu poskytl redaktor a komentátor serveru aktuálně.cz, Petr Holub.Poslech pořadu

... celý článek22.5.2011


 

Ministerstvo zdravotnictví představilo návrh změn v lékové politiceJednou ze zásadních změn v lékové politice je generická preskribce.

Česká lékárnická komora oceňuje snahu ministerstva zdravotnictví o zvýšení efektivity využívání finančních prostředků ve zdravotnictví, kterého by mělo být dosaženo na základě nové lékové politiky státu představené na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví ČR 19. května...

... celý článek22.5.2011


 

Povinné členství v komoře?Odpovědi prezidenta České lékárnické komory, PharmDr. Stanislava Havlíčka na anketní otázky Zdravotnických novin související s povinným členstvím ve stavovských organizacích.

Jaký je váš názor na povinné členství ve stavovské organizaci?  Dříve než rozvinu názor na povinné členství, dovolte mi krátkou úvahu z druhé strany. Co je smyslem komory? Co vede zákonodárce v různých zemích k tomu, že svěří určité profesní skupině, pravom...

... celý článek18.5.2011


 

Lékárníci garantují kvalitu poradenství a bezpečnost léčiv V uplynulém týdnu se v Praze sešli zástupci lékárnických organizací ze 17 zemí EU. V hlavním městě České republiky se uskutečnilo za účasti nejvyšších představitelů Evropského svazu lékárníků (PGEU), sdružujícího 400 000 lékárníků, jednání pracovních skupin a zasedání výkonného výboru PGEU.

Evropští lékárníci se shodli na tom, že jejich vzdělávání musí odpovídat úkolům, které jsou na ně kladeny Evropskou unií. Lékárníci garantují pacientům po celé Evropě nejen kvalitní poradenství v oblasti samoléčení, ale také používání bezpečných léčiv. Právě detekci padělků lé...

... celý článek16.5.2011


 

Press release dated May 9, 2011 English version Top representatives of the community pharmacy organisations from 17 European countries meet this week in Prague

Starting on Tuesday 10th May, meetings of the Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) will take place in Prague, the Czech Republic. The meetings will conclude on Thursday with reunion of the PGEU Executive Committee. The hosting country, represen...

... celý článek10.5.2011


 

Tisková zpráva ČLnK ze dne 9. 5. 2011 CZNejvyšší představitelé lékárnických organizací ze 17 evropských zemí se sejdou tento týden v Praze

V úterý 10. května bude v Praze zahájeno jednání pracovních skupin Evropského svazu lékárníků (PGEU). Jednání vyvrcholí ve čtvrtek 12. května zasedáním výkonného výboru PGEU. V průběhu tří dnů přivítá hostitelská země zastoupená prezidentem ČLnK a současně viceprezidentem PG...

... celý článek9.5.2011


 

Česká lékárnická komora - 20 let partnerem vašeho zdravíPříspěvek prezidenta České lékárnické komory "Role profesní komory ve zdravotnictví. Příspěvek byl přednesen 30. 4. 2011 v Ostravě na Lékárnickém kongresu 2011 s podtitulem "Kam kráčíš, lékárno?

Česká lékárnická komora završí v tomto roce 20 let existence. Historie zakládání profesní komory sahá ovšem mnohem dál, v roce 1906 přislíbil zákon o úpravě lékárenství vznik lékárnických komor. Stejně jako mnohé současné sliby, zůstal i tento slib pouze proklam...

... celý článek8.5.2011


 

Léčivé přípravky vydávané v ordinacích mohou být padělkyPouze malá změna titulku u článku, který byl publikován ve Zdravotnických novinách pod názvem: "Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly"

Vymezit ostrou hranici mezi etickým (správným, dobrým) a neetickým (nesprávným, špatným) chováním je nelehký a mnohdy přímo nesplnitelný úkol. Ostrá hranice mezi dobrem a zlem totiž není a je vnímána subjektivně. Mezi dobrým a zlým je šedá zóna. A právě proto, že existuj...

... celý článek2.5.2011


 

Kam s prázdnými použitými stříkačkami?Kam s použitými injekčními stříkačkami, kde je odevzdat k likvidaci? V lékárně? Na otázky odpovídá JUDr. Klára Trnková, advokátní kancelář KMVS, s. r. o. Se souhlasem autorky převzato a upraveno ze stránek www.zdn.cz.

Dle ustanovení § 89 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, je lékárna povinna převzít pouze nepoužitelná léčiva včetně jejich obalů, která jí byla odevzdána fyzickými osobami. Nepoužitelnými léčivy se rozumí nespotřebovaná léčiva, léčiva s nevyhovující jakostí, s prošlou ...

... celý článek27.4.2011|< <  ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ...  > >|
Strana: 50 z 74  

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
V LÉKÁRNÁCH 
kapky.gif
 
      

Aktuality ze SUKL

Fri, 7 Dec 2018 14:42:11 +0100

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.
Fri, 7 Dec 2018 13:19:59 +0100

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.
Fri, 7 Dec 2018 13:19:46 +0100

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích
Fri, 7 Dec 2018 11:00:57 +0100

SÚKL obdržel hlášení o případu padělání balení léčivých přípravků Iclusig, 15mg tbl. flm. 60 a Iclusig, 45mg tbl. flm. 30
Fri, 7 Dec 2018 10:55:12 +0100