Zápisy ze zasedání představenstva za období 2019 – 2020

Zápisy z jednání PČLnK 2019 – 2023 – kontinuálně doplňovaný soubor […]
Zápisy z jednání PČLnK 2019 - 2023 - kontinuálně doplňovaný soubor Zápis ze zasedání představenstva ze dne 15. 12. 2020 Přílohy: ad 3a) P.R. aktivity ad 5a) Plán akcí 2021 ad 5b) Změna Volebního řádu ad 5c) Změna Organizačního řádu ad 5d) Změna Licenčního řádu ad 5h) Lékárnice maminky - návrh rozpočtu ad 5h) Lékárnice maminky - protinávrh rozpočtu ad 7) 20_12_15 Schválený seznam OSV PČLnK OZ ad 7) 20_12_15 Schválený seznam OSV PČLnK VL ad 7) 2020_12_15_Ukončená OSV 2020 Zápis ze zasedání představenstva ze dne 24. 11. 2020 Přílohy: ad 3a) P.R. aktivity ad 4b) Vyhláška, seznam výkonů - připomínky ČLnK ad 4c) Zákon o zdravotnických prostředcích - Zjednodušení podmínek zásilkového výdeje - Stanovisko ČLnK ad 4c) Zákon o zdravotnických prostředcích - Úprava elektronického  poukazu - Stanovisko ČLnK ad 5a) Změna § 6 Licenčního řádu ad 5g) Doporučení pro nakládání s finančními prostředky OSL ad 7) 20_11_24 Schválený seznam OSV PČLnK_VL ad 7) 20_11_24 Schválený seznam OSV PČLnK_VL podmín schválení ad 7) 20_11_24 Schválený seznam OSV PČLnK OZ ad 7) 20_11_24 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení ad 7) 20_11_24 Seznam ukončených OSV ad 7) 20_11_24 Schválený seznam osvědčení _obnovená platnost Zápis ze zasedání představenstva ze dne 27. 10. 2020 Přílohy: ad 3a) P.R. aktivity ad 5e) Informování členů ČLnK o jednání PČLnK ad 6) 20_10_27 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmíněně schváleno ad 6) 20_10_27 Schválený seznam OSV PČLnK OZ ad 6) 20_10_27 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmíněně schváleno ad 6) 20_10_27 Schválený seznam OSV PČLnK VL ad 6) 20_10_27 Přehled zaniklých osvědčení Zápis ze zasedání představenstva ze dne 6. 10. 2020 Přílohy: ad 3a) P.R. aktivity ad 4c) Zákon o zdravotních službách - rozbor ad 4c) Zákon o zdravotních službách - návrh novely ad 5b) Zásady organizace činnosti Komory v souvislosti s opatřením MZd a Vlády ad 5e) Doporučení pro nakládání s finančními prostředky OSL (verze s úpravami schválenými na jednání PČLnK 24. 11. 2020) ad 5f) Návrhy změn řádů - Volební řád ad 5f) Návrhy změn řádů - Licenční řád ad 5f) Návrhy změn řádů - Řád pro celoživotní vzdělávání ad 5i) Vyhlášení zvláštního volebního shromáždění OSL Kutná Hora ad 7) 20_10_06 Seznam osvědčení_obnovená platnost ad 7) 20_10_06 Schválený seznam OSV PČLnK_OZ ad 7) 20_10_06 Schválený seznam OSV PČLnK_OZ_podmíněné schvalení ad 7) 20_10_06 Schválený seznam OSV PČLnK_VL ad 7) 20_10_06 Schválený seznam OSV PČLnK_VL_podmíněné schvalení ad 7) 20_10_06 Ukončená osvědčení Zápis ze zasedání představenstva ze dne 18. 9. 2020 Přílohy: ad 3a) P.R. aktivity ad 6e) Vize pro budoucnost lékárenství ad 7a) 20_09_18 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL ​ad 7a) 20_09_18 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín. schvaleno ​ad 7a) 20_09_18 Schválený seznam OSV PČLnK OZad 7a) 20_09_18 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín. schvaleno ​ad 7a) 20_09_18 Schválený seznam OSV PČLnK VL ad 7a) 20_09_18 Ukončená osvědčení Zápis ze zasedání představenstva ze dne 25. 8. 2020 Přílohy: ad 3a) P.R. aktivity ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK k doplnění ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK OZ ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK VL ad 7) 20_08_25 Ukončená osvědčení Zápis ze zasedání představenstva ze dne 14. 7. 2020 Přílohy: ad 3a) P.R. aktivity ad 4c) Zákon o elektronickém zdravotnictví - návrh zákona ad 4c) Zákon o elektronickém zdravotnictví - připomínky ČLnK ad 5c) Program Porady předsedů OSL ad 5g) Cestovní příkazy pro distribuci OOP kraj - okres ad 6a) Upravený registrační list - vyhodnocení LZP ad 7) 20_07_14 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmin schvaleni ad 7) 20_07_14 Schválený seznam OSV PČLnK OZ ad 7) 20_07_14 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmin schvaleni ad 7) 20_07_14 Schválený seznam OSV PČLnK VL ad 7) 20_07_14 Ukončená OSV Zápis ze zasedání představenstva ze dne 23. 6. 2020 Přílohy: ad 3b) P.R. aktivity ad 5b) NZČ - PČLnK ad 5b) NZČ - OSL aj. ad 5d) Využití znaku ČLnK firmou Aurednik CZ, spol. s r.o. ad 5i) Vyjádření PČLnK k rezervačnímu systému ČLnK ad 7) 20_06_23 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL ad 7) 20_06_23 Schválený seznam OSV PČLnK_OZ podmin schvaleno ad 7) 20_06_23 Schválený seznam OSV PČLnK_OZ ad 7) 20_06_23 Schválený seznam OSV PČLnK_VL podmin schvaleno ad 7) 20_06_23 Schválený seznam OSV PČLnK_VL ad 7) 20_06_23 Ukončená osvědčení ad 8a) Usnesení Vědecké rady FaF UK HK ad 10a) Mladí lékárníci z.s. - nouzový výdej lékárníkem Zápis ze zasedání představenstva ze dne 2. 6. 2020 Přílohy: ad 3a) P.R. aktivity ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 0/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 1/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 2/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 3/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 4/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 5/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 6/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 7/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 8/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 9/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 10/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 11/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 12/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 13/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 14/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 15/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 16/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 17/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 18/2020 ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 19/2020 ad 5d) Cestovní příkazy pro distribuci OOP kraj - okres ad 5e) Rezervační systémy a zajištění LP - zápis ze schůze ad 5f) Rozhodnutí představenstva ČLnK o provozu sekretariátů ad 7) 20_06_02 Schválený seznam OSV PČLnK OZ ad 7) 20_06_02 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín. schválení ad 7) 20_06_02 Schválený seznam OSV PČLnK VL ad 7) 20_06_02 Schválený seznam OSV PČLnK zamítnuté Zápis z telekonference 14. 5. 2020  Zápis z telekonference 6. 5. 2020 Prezentace PR aktivit ČLnK Zápis z telekonference 29. 4. 2020 Zápis z telekonference 22. 4. 2020 Zápis z telekonference 14. 4. 2020 Zápis z telekonference 6. 4. 2020 Zápis z telekonference 2. 4. 2020 Zápis z telekonference 30. 3. 2020 Zápis z telekonference 26. 3. 2020 Zápis z telekonference 23. 3. 2020 Zápis z telekonference 19. 3. 2020 Zápis z telekonference 18. 3. 2020 Zápis z telekonference 17. 3. 2020 Zápis ze zasedání představenstva ze dne 25. 2. 2020 Zápis ze zasedání představenstva ze dne 25. 2. 2020 po opravě u hlasování č. 1 Přílohy: ad 2) Žádost PharmDr. Kristýny Pilátové ad 3a) P.R. aktivity ad 3c) Program porady předsedů 18.4.2020 ad 4b) Zdraví 2030 - Personální stabilizace 2.2. ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.1 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.2 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.3 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.4 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.5 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.6 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.7 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.8 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.9 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.10 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.11 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.12 ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.13 ad 4f) Novela zákona o návykovách látkách - návrh zákona ad 4f) Novela zákona o návykovách látkách - důvodová zpráva ad 4f) Novela zákona o návykovách látkách - platné znění ad 4g) Novelizace zákona o komorách ad 4h) Cenový předpis 1/2020/CAU - Doporučení ČLnK členům, jak při taxaci posuzovat obaly, léčivé a pomocné látky ad 5c) Žádost o posouzení použití znaku ČLnK ad 6a) Pracovní skupina pro kazuistiky kontrol SÚKL ad 6b) Požadavky ČLnK k implemetaci LZP ad 7) 20_02_25 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL ad 7) 20_02_25 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení ad 7) 20_02_25 Schválený seznam OSV PČLnK OZ ad 7) 20_02_25 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení ad 7) 20_02_25 Schválený seznam OSV PČLnK VL ad 7) Ukončená OSV 2020 ad 9a) Výkladové stanovisko PČLnK k vyhodnocení cyklu CV Zápis ze zasedání představenstva ze dne 28. 1. 2020 Přílohy: ad 3b) P.R. aktivity ad 3c) Mediální plán ad 4b) Novela o pojistném na veř. zdr. poj. - návrh zákona ad 4b) Novela o pojistném na veř. zdr. poj. - důvodová zpráva ad 4b) Novela o pojistném na veř. zdr. poj. - úplné znění ad 4b) Novela o pojistném na veř. zdr. poj. - připomínky ČLnK ad 4d) Novela o předepisování léčivých přípravků - návrh vyhlášky ad 4d) Novela o předepisování léčivých přípravků - důvodová zpráva ad 4d) Novela o předepisování léčivých přípravků - úplné znění ad 6a) Stanovisko ČLnK číslo 1/2020 k využití lékového záznamu pacienta při výdeji léčivých přípravků ad 6e) Seznam vedoucích PS ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL podmín schválení ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK OZ ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK VL ad 7) Ukončená OSV 2020_2 ad 9a) Nový garantovaný kurz ČLnK Léčivé rostliny ad 9b) Nový garantovaný kurz ČLnK Screening karidovaskulárních onemocnění ad 9c) Projekt Nebojte se zachánit život 2020 ad 10b) Doporučený postup - Konopí pro léčebné použití Zápis ze zasedání představenstva ze dne 7. 1. 2020 Přílohy: ad 3b) P.R. aktivity ad 5b) NZČ - PČLnK ad 5b) NZČ - OSL ad 7) 20_01_07 Schválený seznam OSV PČLnK   OZ podmín schválení ​ad 7) 20_01_07 Schválený seznam OSV PČLnK  OZ ​ad 7) 20_01_07 Schválený seznam OSV PČLnK  VL ​ad 7) 20_01_07 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení ​ad 7) Ukončená OSV 2020_1 Zápis ze zasedání představenstva ze dne 17. 12. 2019 Přílohy: ad 3a) P.R. aktivity ad 4a) CP LP - aktuální návrh  ad 4a) CP LP - připomínky ČLnK vč. vypořádání ad 4b) CP o regulaci cen léčebného konopí - aktuální návrh ad 4b) CP o regulaci cen léčebného konopí - připomínky ČLnK vč. vypořádání ad 4c) Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví - návrh novely ad 4c) Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví - důvodová zpráva ad 4c) Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví - připomínky ČLnK ad 4c) Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví - změnový zákon k návrhu zákona o eZ ad 4c) Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví - důvodová zpráva k změnovému zákonu ad 4d) Novela zákona o návykových látkách - návrh novely ad 4d) Novela zákona o návykových látkách - důvodová zpráva ad 4d) Novela zákona o návykových látkách - připomínky ČLnK ad 7) 19_12_17 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL podmín schválení ​ad 7) 19_12_17 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení ​ad 7) 19_12_17 Schválený seznam OSV PČLnK OZ ​ad 7) 19_12_17 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení ​ad 7) 19_12_17 Schválený seznam OSV PČLnK VL ad 7) Ukončená OSV 2019_12 ad 8a) Konference Nový zákon o elektronickém zdravotnictví - poznámky Zápis ze zasedání představenstva ze dne 26. 11. 2019 Přílohy: ad 5b) Vyhlášení XXX. sjezd delegátu 2020 ad 5d) Seznam pracovních skupin ad 5f) Termíny zasedání PČLnK 2020 ad 7) 19_11_26 Schválený seznam PČLnK OZ podmín schválení ad 7) 19_11_26 Schválený seznam PČLnK OZ ad 7) 19_11_26 Schválený seznam PČLnK VL podmín schválení ad 7) 19_11_26 Schválený seznam PČLnK VL ad 7) Ukončená OSV 2019_11 Zápis ze zasedání představenstva ze dne 11. 11. 2019 Přílohy: ad 5) P.R. aktivity ad 7) 19_11_11 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení ad 7) 19_11_11 Schválený seznam OSV PČLnK OZ ad 7) 19_11_11 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení ad 7) 19_11_11 Schválený seznam OSV PČLnK VL ad 7) Ukončená OSV 2019_11 Zápis ze zasedání představenstva 2. 11. 2019; 8:50hod Zápis ze zasedání představenstva zvoleného dne 1. 11. 2019; 1:10hod

Sdílet článek:

Související články