Zápisy ze zasedání představenstva za období 2019 – 2020

Zápisy z jednání PČLnK 2019 – 2023 – kontinuálně doplňovaný soubor […]
Zápisy z jednání PČLnK 2019 - 2023 - kontinuálně doplňovaný soubor


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 15. 12. 2020
Přílohy:
ad 3a) P.R. aktivity
ad 5a) Plán akcí 2021
ad 5b) Změna Volebního řádu
ad 5c) Změna Organizačního řádu
ad 5d) Změna Licenčního řádu
ad 5h) Lékárnice maminky - návrh rozpočtu
ad 5h) Lékárnice maminky - protinávrh rozpočtu
ad 7) 20_12_15 Schválený seznam OSV PČLnK OZ
ad 7) 20_12_15 Schválený seznam OSV PČLnK VL
ad 7) 2020_12_15_Ukončená OSV 2020


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 24. 11. 2020
Přílohy:
ad 3a) P.R. aktivity
ad 4b) Vyhláška, seznam výkonů - připomínky ČLnK
ad 4c) Zákon o zdravotnických prostředcích - Zjednodušení podmínek zásilkového výdeje - Stanovisko ČLnK
ad 4c) Zákon o zdravotnických prostředcích - Úprava elektronického  poukazu - Stanovisko ČLnK
ad 5a) Změna § 6 Licenčního řádu
ad 5g) Doporučení pro nakládání s finančními prostředky OSL
ad 7) 20_11_24 Schválený seznam OSV PČLnK_VL
ad 7) 20_11_24 Schválený seznam OSV PČLnK_VL podmín schválení
ad 7) 20_11_24 Schválený seznam OSV PČLnK OZ
ad 7) 20_11_24 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení
ad 7) 20_11_24 Seznam ukončených OSV
ad 7) 20_11_24 Schválený seznam osvědčení _obnovená platnost


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 27. 10. 2020
Přílohy:
ad 3a) P.R. aktivity
ad 5e) Informování členů ČLnK o jednání PČLnK
ad 6) 20_10_27 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmíněně schváleno
ad 6) 20_10_27 Schválený seznam OSV PČLnK OZ
ad 6) 20_10_27 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmíněně schváleno
ad 6) 20_10_27 Schválený seznam OSV PČLnK VL
ad 6) 20_10_27 Přehled zaniklých osvědčení


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 6. 10. 2020
Přílohy:
ad 3a) P.R. aktivity
ad 4c) Zákon o zdravotních službách - rozbor
ad 4c) Zákon o zdravotních službách - návrh novely
ad 5b) Zásady organizace činnosti Komory v souvislosti s opatřením MZd a Vlády
ad 5e) Doporučení pro nakládání s finančními prostředky OSL (verze s úpravami schválenými na jednání PČLnK 24. 11. 2020)
ad 5f) Návrhy změn řádů - Volební řád
ad 5f) Návrhy změn řádů - Licenční řád
ad 5f) Návrhy změn řádů - Řád pro celoživotní vzdělávání
ad 5i) Vyhlášení zvláštního volebního shromáždění OSL Kutná Hora
ad 7) 20_10_06 Seznam osvědčení_obnovená platnost
ad 7) 20_10_06 Schválený seznam OSV PČLnK_OZ
ad 7) 20_10_06 Schválený seznam OSV PČLnK_OZ_podmíněné schvalení
ad 7) 20_10_06 Schválený seznam OSV PČLnK_VL
ad 7) 20_10_06 Schválený seznam OSV PČLnK_VL_podmíněné schvalení
ad 7) 20_10_06 Ukončená osvědčení


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 18. 9. 2020
Přílohy:
ad 3a) P.R. aktivity
ad 6e) Vize pro budoucnost lékárenství
ad 7a) 20_09_18 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL
​ad 7a) 20_09_18 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín. schvaleno
​ad 7a) 20_09_18 Schválený seznam OSV PČLnK OZ
ad 7a) 20_09_18 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín. schvaleno
​ad 7a) 20_09_18 Schválený seznam OSV PČLnK VL
ad 7a) 20_09_18 Ukončená osvědčení


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 25. 8. 2020
Přílohy:
ad 3a) P.R. aktivity
ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL
ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK k doplnění
ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení
ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK OZ
ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení
ad 7) 20_08_25 Schválený seznam OSV PČLnK VL
ad 7) 20_08_25 Ukončená osvědčení


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 14. 7. 2020
Přílohy:
ad 3a) P.R. aktivity
ad 4c) Zákon o elektronickém zdravotnictví - návrh zákona
ad 4c) Zákon o elektronickém zdravotnictví - připomínky ČLnK
ad 5c) Program Porady předsedů OSL
ad 5g) Cestovní příkazy pro distribuci OOP kraj - okres
ad 6a) Upravený registrační list - vyhodnocení LZP
ad 7) 20_07_14 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmin schvaleni
ad 7) 20_07_14 Schválený seznam OSV PČLnK OZ
ad 7) 20_07_14 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmin schvaleni
ad 7) 20_07_14 Schválený seznam OSV PČLnK VL
ad 7) 20_07_14 Ukončená OSV


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 23. 6. 2020
Přílohy:
ad 3b) P.R. aktivity
ad 5b) NZČ - PČLnK
ad 5b) NZČ - OSL aj.
ad 5d) Využití znaku ČLnK firmou Aurednik CZ, spol. s r.o.
ad 5i) Vyjádření PČLnK k rezervačnímu systému ČLnK
ad 7) 20_06_23 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL
ad 7) 20_06_23 Schválený seznam OSV PČLnK_OZ podmin schvaleno
ad 7) 20_06_23 Schválený seznam OSV PČLnK_OZ
ad 7) 20_06_23 Schválený seznam OSV PČLnK_VL podmin schvaleno
ad 7) 20_06_23 Schválený seznam OSV PČLnK_VL
ad 7) 20_06_23 Ukončená osvědčení
ad 8a) Usnesení Vědecké rady FaF UK HK
ad 10a) Mladí lékárníci z.s. - nouzový výdej lékárníkem


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 2. 6. 2020
Přílohy:
ad 3a) P.R. aktivity
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 0/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 1/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 2/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 3/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 4/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 5/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 6/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 7/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 8/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 9/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 10/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 11/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 12/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 13/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 14/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 15/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 16/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 17/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 18/2020
ad 5a) Rozhodnutní prezidenta 19/2020
ad 5d) Cestovní příkazy pro distribuci OOP kraj - okres
ad 5e) Rezervační systémy a zajištění LP - zápis ze schůze
ad 5f) Rozhodnutí představenstva ČLnK o provozu sekretariátů
ad 7) 20_06_02 Schválený seznam OSV PČLnK OZ
ad 7) 20_06_02 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín. schválení
ad 7) 20_06_02 Schválený seznam OSV PČLnK VL
ad 7) 20_06_02 Schválený seznam OSV PČLnK zamítnuté

Zápis z telekonference 14. 5. 2020 

Zápis z telekonference 6. 5. 2020
Prezentace PR aktivit ČLnK

Zápis z telekonference 29. 4. 2020

Zápis z telekonference 22. 4. 2020

Zápis z telekonference 14. 4. 2020

Zápis z telekonference 6. 4. 2020

Zápis z telekonference 2. 4. 2020

Zápis z telekonference 30. 3. 2020

Zápis z telekonference 26. 3. 2020

Zápis z telekonference 23. 3. 2020

Zápis z telekonference 19. 3. 2020

Zápis z telekonference 18. 3. 2020

Zápis z telekonference 17. 3. 2020


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 25. 2. 2020

Zápis ze zasedání představenstva ze dne 25. 2. 2020 po opravě u hlasování č. 1
Přílohy:
ad 2) Žádost PharmDr. Kristýny Pilátové
ad 3a) P.R. aktivity
ad 3c) Program porady předsedů 18.4.2020
ad 4b) Zdraví 2030 - Personální stabilizace 2.2.
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.1
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.2
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.3
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.4
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.5
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.6
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.7
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.8
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.9
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.10
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.11
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.12
ad 4b) Zdraví 2030 karta dílčího cíle 2.2.13
ad 4f) Novela zákona o návykovách látkách - návrh zákona
ad 4f) Novela zákona o návykovách látkách - důvodová zpráva
ad 4f) Novela zákona o návykovách látkách - platné znění
ad 4g) Novelizace zákona o komorách
ad 4h) Cenový předpis 1/2020/CAU - Doporučení ČLnK členům, jak při taxaci posuzovat obaly, léčivé a pomocné látky
ad 5c) Žádost o posouzení použití znaku ČLnK
ad 6a) Pracovní skupina pro kazuistiky kontrol SÚKL
ad 6b) Požadavky ČLnK k implemetaci LZP
ad 7) 20_02_25 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL
ad 7) 20_02_25 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení
ad 7) 20_02_25 Schválený seznam OSV PČLnK OZ
ad 7) 20_02_25 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení
ad 7) 20_02_25 Schválený seznam OSV PČLnK VL
ad 7) Ukončená OSV 2020
ad 9a) Výkladové stanovisko PČLnK k vyhodnocení cyklu CV


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 28. 1. 2020
Přílohy:
ad 3b) P.R. aktivity
ad 3c) Mediální plán
ad 4b) Novela o pojistném na veř. zdr. poj. - návrh zákona
ad 4b) Novela o pojistném na veř. zdr. poj. - důvodová zpráva
ad 4b) Novela o pojistném na veř. zdr. poj. - úplné znění
ad 4b) Novela o pojistném na veř. zdr. poj. - připomínky ČLnK
ad 4d) Novela o předepisování léčivých přípravků - návrh vyhlášky
ad 4d) Novela o předepisování léčivých přípravků - důvodová zpráva
ad 4d) Novela o předepisování léčivých přípravků - úplné znění
ad 6a) Stanovisko ČLnK číslo 1/2020 k využití lékového záznamu pacienta při výdeji léčivých přípravků
ad 6e) Seznam vedoucích PS
ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL podmín schválení
ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL
ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení
ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK OZ
ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení
ad 7) 20_01_28 Schválený seznam OSV PČLnK VL
ad 7) Ukončená OSV 2020_2
ad 9a) Nový garantovaný kurz ČLnK Léčivé rostliny
ad 9b) Nový garantovaný kurz ČLnK Screening karidovaskulárních onemocnění
ad 9c) Projekt Nebojte se zachánit život 2020
ad 10b) Doporučený postup - Konopí pro léčebné použití


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 7. 1. 2020
Přílohy:
ad 3b) P.R. aktivity
ad 5b) NZČ - PČLnK
ad 5b) NZČ - OSL
ad 7) 20_01_07 Schválený seznam OSV PČLnK   OZ podmín schválení
​ad 7) 20_01_07 Schválený seznam OSV PČLnK  OZ
​ad 7) 20_01_07 Schválený seznam OSV PČLnK  VL
​ad 7) 20_01_07 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení
​ad 7) Ukončená OSV 2020_1


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 17. 12. 2019
Přílohy:
ad 3a) P.R. aktivity
ad 4a) CP LP - aktuální návrh 
ad 4a) CP LP - připomínky ČLnK vč. vypořádání
ad 4b) CP o regulaci cen léčebného konopí - aktuální návrh
ad 4b) CP o regulaci cen léčebného konopí - připomínky ČLnK vč. vypořádání
ad 4c) Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví - návrh novely
ad 4c) Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví - důvodová zpráva
ad 4c) Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví - připomínky ČLnK
ad 4c) Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví - změnový zákon k návrhu zákona o eZ
ad 4c) Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví - důvodová zpráva k změnovému zákonu
ad 4d) Novela zákona o návykových látkách - návrh novely
ad 4d) Novela zákona o návykových látkách - důvodová zpráva
ad 4d) Novela zákona o návykových látkách - připomínky ČLnK
ad 7) 19_12_17 Schválený seznam OSV PČLnK bez OSL podmín schválení
​ad 7) 19_12_17 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení
​ad 7) 19_12_17 Schválený seznam OSV PČLnK OZ
​ad 7) 19_12_17 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení
​ad 7) 19_12_17 Schválený seznam OSV PČLnK VL
ad 7) Ukončená OSV 2019_12
ad 8a) Konference Nový zákon o elektronickém zdravotnictví - poznámky


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 26. 11. 2019
Přílohy:
ad 5b) Vyhlášení XXX. sjezd delegátu 2020
ad 5d) Seznam pracovních skupin
ad 5f) Termíny zasedání PČLnK 2020
ad 7) 19_11_26 Schválený seznam PČLnK OZ podmín schválení
ad 7) 19_11_26 Schválený seznam PČLnK OZ
ad 7) 19_11_26 Schválený seznam PČLnK VL podmín schválení
ad 7) 19_11_26 Schválený seznam PČLnK VL
ad 7) Ukončená OSV 2019_11


Zápis ze zasedání představenstva ze dne 11. 11. 2019
Přílohy:
ad 5) P.R. aktivity
ad 7) 19_11_11 Schválený seznam OSV PČLnK OZ podmín schválení
ad 7) 19_11_11 Schválený seznam OSV PČLnK OZ
ad 7) 19_11_11 Schválený seznam OSV PČLnK VL podmín schválení
ad 7) 19_11_11 Schválený seznam OSV PČLnK VL
ad 7) Ukončená OSV 2019_11


Zápis ze zasedání představenstva 2. 11. 2019; 8:50hod

Zápis ze zasedání představenstva zvoleného dne 1. 11. 2019; 1:10hod

Sdílet článek:

Související články