Lékárnické kapky – newsletter. Den lékáren – farmaceut, profesionál po celý život.

Tradiční akce České lékárnické komory, Den lékáren, připadá letos na čtvrtek 20. června....20.06.2024číst více

Tradiční Den lékáren mapuje profesní cestu farmaceutů. Letos veřejnosti přiblíží systém celoživotního vzdělávání

Profesní cesta farmaceutů začíná na vysoké škole. Vystudovat farmaceutickou fakultu opravdu není...10.06.2024číst více
Aktuální témata

Aktuální témata

Seznam nejnovějších a nejzajímavějších témat souvisejících s aktuálním děním.

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Oficiální prohlášení, oznámení a zprávy na jednom místě.

Odborné poradenství

Odborné poradenství

Specializované informace o léčivech a zdravotní péči pro širokou veřejnost.

Informace pro nové členy

Informace pro nové členy

Souhrnné informace o přijetí nových členů do ČLnK.

Vyhledávání v databázi lékárníků

Vyhledávání lékáren a lékárníků

Česká lékárnická komora (ČLnK)

ČLnK je samosprávná nepolitická stavovská organizace, která sdružuje lékárníky po celé České republice.

Komora potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékarnického povolání, a tím zaručuje odbornost svých členů, kromě toho jim rovněž zajišťuje další profesní vzdělávání v oboru. Hájí profesní zájmy a práva svých členů a chrání jejich profesní čest, rovněž jim poskytuje právní pomoc.

Členem komory je každý odborník vykonávající povolání farmaceuta ve zdravotnickém zařízení provozovaném poskytovatelem zdravotních služeb a zapsaný v seznamu členů.

Základní priority komory směřující k poskytování dostupné a kvalitní péče s důrazem na maximální využití odborných znalostí lékárníků, coby zdravotníků v první linii jsou popsány v materiálu VIZE LÉKÁRENSTVÍ 2025.

Lékárnice