Tradiční Den lékáren mapuje profesní cestu farmaceutů. Letos veřejnosti přiblíží systém celoživotního vzdělávání

Profesní cesta farmaceutů začíná na vysoké škole. Vystudovat farmaceutickou fakultu opravdu není...10.06.2024číst více

Lékárnické kapky – newsletter. Poradíme Vám s léčbou bolesti.

Bolest nás při běžném fungování omezuje více či méně, každý člověk má...30.05.2024číst více
Aktuální témata

Aktuální témata

Seznam nejnovějších a nejzajímavějších témat souvisejících s aktuálním děním.

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Oficiální prohlášení, oznámení a zprávy na jednom místě.

Odborné poradenství

Odborné poradenství

Specializované informace o léčivech a zdravotní péči pro širokou veřejnost.

Informace pro nové členy

Informace pro nové členy

Souhrnné informace o přijetí nových členů do ČLnK.

Vyhledávání v databázi lékárníků

Vyhledávání lékáren a lékárníků

Česká lékárnická komora (ČLnK)

ČLnK je samosprávná nepolitická stavovská organizace, která sdružuje lékárníky po celé České republice.

Komora potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékarnického povolání, a tím zaručuje odbornost svých členů, kromě toho jim rovněž zajišťuje další profesní vzdělávání v oboru. Hájí profesní zájmy a práva svých členů a chrání jejich profesní čest, rovněž jim poskytuje právní pomoc.

Členem komory je každý odborník vykonávající povolání farmaceuta ve zdravotnickém zařízení provozovaném poskytovatelem zdravotních služeb a zapsaný v seznamu členů.

Základní priority komory směřující k poskytování dostupné a kvalitní péče s důrazem na maximální využití odborných znalostí lékárníků, coby zdravotníků v první linii jsou popsány v materiálu VIZE LÉKÁRENSTVÍ 2025.

Lékárnice