Z monitoringu médií: Na slovíčko s prezidentem České lékárnické komory Alešem Krebsem

Pozvání od redakce Světa farmacie přijal znovuzvolený prezident České lékárnické komory Mgr....24.04.2024číst více

Lékárnické kapky – newsletter, duben 2024

Odhaduje se, že v ČR žije asi ¼ milionu lidí s neléčenou...16.04.2024číst více
Aktuální témata

Aktuální témata

Seznam nejnovějších a nejzajímavějších témat souvisejících s aktuálním děním.

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Oficiální prohlášení, oznámení a zprávy na jednom místě.

Odborné poradenství

Odborné poradenství

Specializované informace o léčivech a zdravotní péči pro širokou veřejnost.

Informace pro nové členy

Informace pro nové členy

Souhrnné informace o přijetí nových členů do ČLnK.

Vyhledávání v databázi lékárníků

Vyhledávání lékáren a lékárníků

Česká lékárnická komora (ČLnK)

ČLnK je samosprávná nepolitická stavovská organizace, která sdružuje lékárníky po celé České republice.

Komora potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékarnického povolání, a tím zaručuje odbornost svých členů, kromě toho jim rovněž zajišťuje další profesní vzdělávání v oboru. Hájí profesní zájmy a práva svých členů a chrání jejich profesní čest, rovněž jim poskytuje právní pomoc.

Členem komory je každý odborník vykonávající povolání farmaceuta ve zdravotnickém zařízení provozovaném poskytovatelem zdravotních služeb a zapsaný v seznamu členů.

Základní priority komory směřující k poskytování dostupné a kvalitní péče s důrazem na maximální využití odborných znalostí lékárníků, coby zdravotníků v první linii jsou popsány v materiálu VIZE LÉKÁRENSTVÍ 2025.

Lékárnice