Základní informace o České lékárnické komoře

Česká lékárnická komora byla zřízena v roce 1991 zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Nyní funguje jako samosprávná nepolitická stavovská organizace, která sdružuje lékárníky po celé České republice. Česká lékárnická komora vystupuje jako právnická osoba.

Česká lékárnická komora potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékarnického povolání, a tím zaručuje odbornost svých členů, kromě toho jim rovněž zajišťuje další profesní vzdělávání v oboru. Hájí profesní zájmy a práva svých členů a chrání jejich profesní čest, rovněž jim poskytuje právní pomoc.

Členem komory je každý z odborníků provádějící lékárnickou činnost, všichni tito členové jsou organizací evidování v seznamu členů.

V čele této organizace stojí prezident, funkci v současnosti vykonává Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., roli viceprezidenta nyní zastává PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Nejvyšší orgán komory představuje sjezd delegátů, který je konán každoročně. Jsou zde prezentovány aktuální problémy v lékárnickém oboru a stanoveny priority pro následující období. Tohoto sjezdu se účastní zvolení zástupci Okresního sdružení lékárníků (OSL).

Členství v mezinárodních organizacích

Česká lékárnická komora se stala v roce 1997 členem Evropského svazu lékárníků (PGEU) se sídlem v Bruselu. PGEU je asociace sdružující profesní organizace z celkem 32 evropských zemí. PGEU reprezentuje více než 400 000 veřejných lékárníků, což představuje lékárenskou péči o 500 milionů pacientů.

Od roku 2008 pracuje zástupce České lékárnické komory ve výkonném výboru PGEU. Pro rok 2011 byl tehdejší prezident České lékárnické komory, PharmDr. Stanislav Havlíček, zvolen viceprezidentem PGEU.

Lékárenský znak a jeho používání

Autorem tohoto znaku je ing. arch. Michal Flašar, CSc., dílo je chráněno autorským zákonem. Zásady pro používání tohoto znaku byly schváleny III. Sjezdem delegátů v roce 1993.

Lékárenský znak je využíván jak Českou lékárnickou komorou, tak lékárnami k jednotnému označování jejich provozoven, přičemž znak musí být vyroben výhradně jedním z oprávněných výrobců lékárenských křížů. Lékárnám je dále dovoleno využívat znaku na svých propagačních předmětech, avšak ne k přímým propagačním účelům. Znak je rovněž využíván Lékárnickou akademií a Časopisem českých lékárníků. K jiným účelům lze znak využívat pouze po schválení Českou lékárnickou komorou a následném uzavření smlouvy s jejím autorem.

Znak není dovoleno nijak upravovat či měnit a jeho neoprávněné užití je postihováno dle právního řádu České republiky.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně užívání znaku je možné kontaktovat přímo pana Ing. arch. Michala Flašara, CSc.

Ing. arch. Michal Flašar, CSc.
Voršilská 3
110 08 Praha 1
tel./fax. 224 931 148
email: flasar@flasar.cz

Seznam oprávněných výrobců lékárenských křížů:

Pavel Urda, zámečnické služby

Svolinského 118/72, 779 00 Olomouc – Lošov
tel.: 00420-606705001
e-mail: urda.pavel@seznam.cz
www.kovo-urda.cz

ELEKTRO DRAPAČ s.r.o.

Žďárecká 177, 549 32 Velké Poříčí
Pobočka Praha
Gutova 3317/15, 100 00 Praha 10 – Strašnice
tel.: 724 066 306
tel.: 491 482 500
e-mail: eldr@eldr.cz
http://www.eldr.cz

MOOS s.r.o.

zastoupená Ing. Petrem Moulíkem
Osečany 90, 264 01, Sedlčany
tel.: 318 864 270, fax : 318 86614
kancelář Praha Branická 93, 147 00, Praha 4
tel.: 244468225, fax: 244468282
e-mail: moos@moos.cz
www.moos.cz

Akrylux s.r.o.

zastoupená jednatelem Jarmilem Hrůzou
Benátky nad Jizerou, Mělnická 30, okres Mladá Boleslav, 294 71
IČ 25794019

GSP SIGN DESIGN s.r.o.

zastoupená jednatelkou Kateřinou Hrůzovou
Benátky nad Jizerou II, Průmyslová 1007, 294 71
IČ 267 40 923

Azuro, s.r.o. – výroba reklamy

Žlutická 9, 323 00 Plzeň
IČ: 45358443
Tel: 377 523 358
e-mail: vyroba@azuro.cz
www.azuro.cz
www.hotovereklamy.cz