Související články

 • Takrolimus

  Takrolimus

  Dispenzační optimum

 • Dispenzační optima

  Dispenzační optima

  Dispenzační optima představují kompilát dostupných nejnovějších relevantních informací z kvalitních informačních zdrojů nad rámec informací uvedených v SPC. Struktura materiálů je koncipována tak, aby si každý mohl vybrat oblast, které se chce věnovat. Zároveň slouží k určité standardizaci informací, které pacienti získávají v lékárnách.

 • Trazodon

  Trazodon

  Dispenzační optimum