Bezpečí pacientů a zachování plnohodnotné lékárenské péče musí zůstat prioritou, a to i v případě úvah o zavedení zásilkového výdeje léků na předpis

Bezpečí pacientů a zachování plnohodnotné lékárenské péče musí zůstat prioritou, a to i v případě úvah o zavedení zásilkového výdeje léků na předpis

Dnes se konal na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR kulatý stůl na téma zásilkového výdeje léků na předpis. Česká lékárnická komora vítá snahu ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pacientských organizací a dalších věnovat pozornost důkladné přípravě legislativního návrhu. Je především v zájmu pacientů, aby se zásilkový výdej nezavedl ve zjednodušené podobě, jež by vyhovovala pouze těm, kteří v lécích vidí jen další položku rozšiřující sortiment internetových obchodů. Česká lékárnická komora upozornila poslance a zástupce Národní asociace pacientských organizací na rizika zásilkového výdeje na předpis. Zároveň je seznámila s pravidly a opatřeními, která musí být přijata před jeho případným zavedením. Na prvním místě jako vždy zůstává zachování bezpečné a kvalitní lékárenská péče, která dosud chrání zdraví a život pacientů.

V některých zemích Evropské unie si mohou pacienti objednat léky vázané na lékařský předpis online s doručením domů například prostřednictvím internetových stránek lékárny. Platí zde však komplexní regulační mechanismy umožňující dostatečně širokou, plošně rozloženou síť kamenných lékáren a její koexistenci se zásilkovými lékárnami. Je tím zajištěna lékárenská péče pro každého pacienta, ve městě i na venkově. V daných zemích není povoleno zveřejňovat ceny těchto léků či na ně poskytovat slevy. Výrazně limitována je také reklama, navíc cena léčiv spolu se službami za dopravu je ve všech lékárnách stejná.

Lékárny neslouží pouze k výdeji léků, farmaceuti poskytují poradenství pacientům při lehčích zdravotních problémech a v případě těžších je směřují k lékaři.  Pro mnohé, především starší pacienty, představují důležitou sociální oporu, což se potvrdilo během pandemie covid-19 a rovněž v dnešní neustále se zrychlující době. „Technologický pokrok sice přináší pohodlí a rychlost do mnoha oblastí, avšak ve zdravotnictví nesmíme rezignovat na bezpečnost a kvalitu. Proto je naprosto nezbytné, aby zásilkový výdej probíhal za stejných podmínek jako výdej v kamenné lékárně. V lékárně farmaceut zkontroluje recept z hlediska administrativní správnosti a ověří, zda je terapie v souladu s předepsanými a již užívanými léky. Zcela zásadní význam má následná edukace pacienta. Farmaceut podrobně vysvětlí, jak by měl pacient lék užívat, zda existuje možnost kontraindikace či omezení, případně doporučí další doplňkovou léčbu. V případě nedostupnosti předepsaného léku zastává farmaceut nenahraditelnou úlohu při řešení vzniklé situace, kdy nahradí chybějící lék jiným, se stejně účinnou látkou. Pacient tedy nemusí na léčbu čekat,” vysvětluje Mgr.  Aleš Krebs, Ph. D., prezident České lékárnické komory.

Jak by to v praxi mohlo fungovat? Zásilkový výdej léků na předpis nesmí být v žádném případě automatizovaný. Naopak je zásadní, aby proběhla identifikace pacienta a celý proces probíhal pod kontrolou pacienta a farmaceuta. Stejně je zapotřebí také na dálku zachovat osobní kontakt farmaceuta s pacientem. Ten musí zkontrolovat jeho totožnost, zajistit správný výdej, poté vše zdokumentovat a archivovat. Určitě bychom také museli nastavit maximální počet výdejů jedním farmaceutem v pracovní době,” doplňuje PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident České lékárnické komory.

Česká lékárnická komora také upozornila na nutnost bezpodmínečně zajistit rovnoměrnou dostupnost léků pro všechny lékárny a rovněž neumožnit hromadění léků u několika vybraných provozovatelů e-shopů. I při zásilkovém výdeji by se měla dodržovat stejná pravidla pro zacházení s léky jako v kamenné lékárně.

„Česká lékárnická komora si je vědoma vysoké odpovědnosti vůči pacientům, proto apeluje na všechny zúčastněné strany, aby se neuchylovaly ke zkratkovitým jednáním v podobě nepromyšlených pozměňovacích návrhů k projednávaným zákonům. Naopak považujeme za nezbytnou další diskuzi na půdě ministerstva zdravotnictví ohledně stabilizace fungování lékárenské péče,” uzavírá Mgr.  Aleš Krebs, Ph. D., prezident České lékárnické komory.

Příloha:

Tisková zpráva

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Sdílet článek:

Související články

 • Výdej léků mimo lékárny může ohrozit zdraví pacientů. Česká lékárnická komora varuje před snahou o jeho rozšíření

  Výdej léků mimo lékárny může ohrozit zdraví pacientů. Česká lékárnická komora varuje před snahou o jeho rozšíření

  Novelou vyhlášky o registraci léčivých přípravků, platnou od 1. 1. 2024, rozšířilo Ministerstvo zdravotnictví ČR spektrum léků, které se mohou prodávat například v drogeriích či na čerpacích stanicích. Toto doplnění bylo provedeno bez vědomí České lékárnické komory. Léky patří do lékárny a jejich výdej mimo lékárny představuje pro zdraví lidí velké riziko.

 • Veronika Orendášová je novou tiskovou mluvčí České lékárnické komory

  Veronika Orendášová je novou tiskovou mluvčí České lékárnické komory

  PharmDr. Veronika Orendášová se stala novou tiskovou mluvčí České lékárnické komory, kde na této pozici nahradila Mgr. Michaelu Bažantovou. Pracuje v Jičíně jako vedoucí lékárny a také jako externí lektorka pro pořadatele vzdělávacích akcí. Od roku 2019 je předsedkyní okresního sdružení lékárníků (OSL) v Jičíně. Ve stejném roce kandidovala do představenstva České lékárnické komory, kde se zapojila i do pracovní skupiny pro public relations a komunikaci.

 • V období Vánoc pacienti často žádají lékárníky o své chronické léky na předpis, i když nemají recept. Farmaceuti však zatím nemohou tento mimořádný výdej provést

  V období Vánoc pacienti často žádají lékárníky o své chronické léky na předpis, i když nemají recept. Farmaceuti však zatím nemohou tento mimořádný výdej provést

  Vánoce se rychle blíží a s nimi výjimečné situace, při kterých lidé zapomínají na své léky. Ať už budete svátky trávit kdekoliv, lékárníci upozorňují, abyste pamatovali na užívání chronických léků, stejně jako na včasné vyzvednutí receptu u lékaře a následně léku v lékárně. Vánoce jsou totiž pro lékárníky symbolem často vypjatých situací, kdy po nich pacienti svůj chronický lék žádají, aniž mají recept. Česká lékárnická komora dlouhodobě upozorňuje, že řešením by byla možnost lékárníků mimořádně takový lék vydat i bez předpisu lékaře. To by podle reprezentativního průzkumu SC&C uvítalo až 80 % respondentů napříč společností. Lékárníci jsou na mimořádný výdej připraveni a jejich přístup k lékovému záznamu pacienta a jasná pravidla, která ČLnK navrhuje, zamezí riziku jeho zneužití.