Česká lékárnická komora nedoporučuje, aby byly léky součástí běžných materiálních sbírek pro humanitární pomoc. Dodávky léků na Ukrajinu koordinuje Ministerstvo zdravotnictví

Česká lékárnická komora nedoporučuje, aby byly léky součástí běžných materiálních sbírek pro humanitární pomoc. Dodávky léků na Ukrajinu koordinuje Ministerstvo zdravotnictví

Pokud chcete pomoci s dodávkou léků a zdravotnického materiálu na Ukrajinu, kontaktujte, prosím, Ministerstvo zdravotnictví na e-mailové adrese ukrajina@mzcr.cz. Česká lékárnická komora žádá veřejnost, aby v humanitárních sbírkách neshromažďovala léky. Léky jsou zvláštní kategorií zboží a vyžadují zvláštní zacházení podle striktních pravidel. Zdravotní pomoc Ukrajině je cíleně koordinována Ministerstvem zdravotnictví pod odborným dohledem profesionálů.

V souvislosti s humanitární krizí způsobenou válečným konfliktem na území Ukrajiny zaznamenáváme zvýšený zájem veřejnosti o výdej léků, dokonce i těch, které jsou  vázané na lékařský předpis.  Léky však spadají pod samostatnou kategorii zboží, které při převozu přes hranici podléhá zvýšenému sledování a zvláštní celní kontrole. Navíc musí být po celou dobu převozu i skladování dodrženy a dokumentovány  speciální podmínky uskladnění léků  (například trvalé monitorování teploty a vlhkosti). Pro zásilky humanitární pomoci obsahující léčivé přípravky aktualizoval  Státní ústav pro kontrolu léčiv pokyn DIS-14.


 

Dodávky léků od individuálních dárců nadměrně zatěžují celní hraniční přechody, které momentálně čelí enormnímu náporu. Netříděný a smíšený zdravotnický materiál bez patřičné dokumentace a v nesprávné jazykové mutaci navíc ztěžuje práci zdravotním týmům, které poskytují péči ve ztížených podmínkách. 


 

Česká lékárnická komora chápe a respektuje snahu občanů pomáhat, ale individuálně iniciované sbírky a následné nakládání se zbožím zvláštní povahy, jakým jsou léky, jejich poskytování či podávání představují porušení zákona o léčivech a další související legislativy. Nesprávné skladování, indikace, dávkování, lékové interakce nebo potlačení příznaků jiného, závažnějšího onemocnění může bohužel představovat zdravotní riziko.


 

Není možné garantovat kvalitu, bezpečnost a účinnost léků, jejichž původ není zřejmý a které pocházejí z domácích zásob či jakéhokoli neoprávněného zdroje. Ani v krizových případech poskytování zdravotnické péče nemohou zdravotníci rezignovat na principy bezpečného podávání léků a musí mít stoprocentní jistotu a důvěru v původ používaných léků a zdravotnického materiálu. 


 

Kvůli zajištění této jistoty žádáme všechny, kteří materiálové sbírky organizují, aby ze seznamů materiálu odstranili léčivé přípravky.  Obzvláště upozorňujeme na rizika shromažďování a manipulace s léky vázanými na lékařský předpis nezdravotnickými pracovníky a osobami bez platného distribučního oprávnění.


 

Léková pomoc je koordinována na úrovni státu. Jednotná koordinace zajišťuje rovnoměrnou distribuci a zamezuje vzniku možné místní a časové nedostupnosti léků. Nákup léků a zdravotnického materiálu na úrovni výrobce nebo distributora je navíc ekonomicky výhodnější a dá se v patřičné jazykové mutaci realizovat na území EU co nejblíže k ukrajinským hranicím. Ministerstvo zdravotnictví připravuje pomoc pro Ukrajinu ve formě léků, zdravotnického materiálu a pomůcek. Pokud chcete na tuto pomoc přispět, obraťte se přímo na MZd e-mailem: ukrajina@mzcr.cz.


 

V těchto chvílích je velmi důležité, aby pomoc, kterou poskytujeme uprchlíkům na hranicích, ale i obyvatelům na Ukrajině, byla kontinuální, koordinovaná a adresná. Máte-li zájem se na ní podílet, doporučujeme místo léků poskytnout finanční pomoc některé z humanitárních organizací nebo Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. 

Sdílet článek:

Související články

 • Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Úhrady léků a doplatky na ně jsou pro širokou veřejnost obtížně pochopitelnou problematikou. Ceny i úhrady léků se vlivem pravidelných revizí neustále mění. Těmto častým a jen velmi těžko předvídatelným změnám čelí jak lékárny, tak pacienti. Doplatek vzniká jako rozdíl mezi cenou a výší úhrady ze zdravotního pojištění. Konečnou cenu léků z velké části určují výrobci a tím také ovlivňují výši doplatku na konkrétní lék. S vysokou spoluúčastí mohou pacientům částečně v některých případech pomoci ochranné limity, i ty jsou však nepřehledné.

 • Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Pokud chybí lék na průjem, na který jste zvyklí, obraťte se s důvěrou na svého lékárníka. Ten Vám poradí vhodnou alternativu vzhledem k povaze potíží i například věku pacienta. Při léčbě průjmu hrají zásadní roli režimová opatření, jak doporučuje Česká gastroenterologická společnost. Nejlepší je průjmu předcházet a volit vhodnou prevenci onemocnění.

 • Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Blíží se období dovolených, které s sebou přináší i nutnost balení cestovní lékárničky. K jejímu vybavení můžeme využít přípravky z domácí lékárničky, proto je vhodné udržovat její obsah aktuální a alespoň dvakrát ročně ji zkontrolovat. Kromě správného obsahu domácí i cestovní lékárničky je nutné myslet i na způsob uchovávání léků, právě v létě totiž více než kdy jindy hrozí jejich znehodnocení vlivem nevhodného skladování. Léčivé přípravky je nutné pravidelně kontrolovat i kvůli exspiraci. Období před létem je na úklid lékárničky ideální – a neměli bychom zapomínat ani na vybavení lékárničky na chatě či chalupě, obzvlášť pokud tam budeme v létě trávit více času.