Česká lékárnická komora nedoporučuje, aby byly léky součástí běžných materiálních sbírek pro humanitární pomoc. Dodávky léků na Ukrajinu koordinuje Ministerstvo zdravotnictví

Česká lékárnická komora nedoporučuje, aby byly léky součástí běžných materiálních sbírek pro humanitární pomoc. Dodávky léků na Ukrajinu koordinuje Ministerstvo zdravotnictví

Pokud chcete pomoci s dodávkou léků a zdravotnického materiálu na Ukrajinu, kontaktujte, prosím, Ministerstvo zdravotnictví na e-mailové adrese ukrajina@mzcr.cz. Česká lékárnická komora žádá veřejnost, aby v humanitárních sbírkách neshromažďovala léky. Léky jsou zvláštní kategorií zboží a vyžadují zvláštní zacházení podle striktních pravidel. Zdravotní pomoc Ukrajině je cíleně koordinována Ministerstvem zdravotnictví pod odborným dohledem profesionálů.

V souvislosti s humanitární krizí způsobenou válečným konfliktem na území Ukrajiny zaznamenáváme zvýšený zájem veřejnosti o výdej léků, dokonce i těch, které jsou  vázané na lékařský předpis.  Léky však spadají pod samostatnou kategorii zboží, které při převozu přes hranici podléhá zvýšenému sledování a zvláštní celní kontrole. Navíc musí být po celou dobu převozu i skladování dodrženy a dokumentovány  speciální podmínky uskladnění léků  (například trvalé monitorování teploty a vlhkosti). Pro zásilky humanitární pomoci obsahující léčivé přípravky aktualizoval  Státní ústav pro kontrolu léčiv pokyn DIS-14.

 

Dodávky léků od individuálních dárců nadměrně zatěžují celní hraniční přechody, které momentálně čelí enormnímu náporu. Netříděný a smíšený zdravotnický materiál bez patřičné dokumentace a v nesprávné jazykové mutaci navíc ztěžuje práci zdravotním týmům, které poskytují péči ve ztížených podmínkách. 

 

Česká lékárnická komora chápe a respektuje snahu občanů pomáhat, ale individuálně iniciované sbírky a následné nakládání se zbožím zvláštní povahy, jakým jsou léky, jejich poskytování či podávání představují porušení zákona o léčivech a další související legislativy. Nesprávné skladování, indikace, dávkování, lékové interakce nebo potlačení příznaků jiného, závažnějšího onemocnění může bohužel představovat zdravotní riziko.

 

Není možné garantovat kvalitu, bezpečnost a účinnost léků, jejichž původ není zřejmý a které pocházejí z domácích zásob či jakéhokoli neoprávněného zdroje. Ani v krizových případech poskytování zdravotnické péče nemohou zdravotníci rezignovat na principy bezpečného podávání léků a musí mít stoprocentní jistotu a důvěru v původ používaných léků a zdravotnického materiálu. 

 

Kvůli zajištění této jistoty žádáme všechny, kteří materiálové sbírky organizují, aby ze seznamů materiálu odstranili léčivé přípravky.  Obzvláště upozorňujeme na rizika shromažďování a manipulace s léky vázanými na lékařský předpis nezdravotnickými pracovníky a osobami bez platného distribučního oprávnění.

 

Léková pomoc je koordinována na úrovni státu. Jednotná koordinace zajišťuje rovnoměrnou distribuci a zamezuje vzniku možné místní a časové nedostupnosti léků. Nákup léků a zdravotnického materiálu na úrovni výrobce nebo distributora je navíc ekonomicky výhodnější a dá se v patřičné jazykové mutaci realizovat na území EU co nejblíže k ukrajinským hranicím. Ministerstvo zdravotnictví připravuje pomoc pro Ukrajinu ve formě léků, zdravotnického materiálu a pomůcek. Pokud chcete na tuto pomoc přispět, obraťte se přímo na MZd e-mailem: ukrajina@mzcr.cz.

 

V těchto chvílích je velmi důležité, aby pomoc, kterou poskytujeme uprchlíkům na hranicích, ale i obyvatelům na Ukrajině, byla kontinuální, koordinovaná a adresná. Máte-li zájem se na ní podílet, doporučujeme místo léků poskytnout finanční pomoc některé z humanitárních organizací nebo Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

 

Sdílet článek:

Související články

 • Lékárnické kapky – newsletter. Proč je dobré mít krevní tlak pod kontrolou?

  Lékárnické kapky – newsletter. Proč je dobré mít krevní tlak pod kontrolou?

  Vysoký krevní tlak nepodceňujte, změří vám ho i v lékárně

 • Onemocnění, které nebolí. S vysokým krevním tlakem se celosvětově léčí miliarda pacientů. Nechat si ho změřit mohou pacienti i v lékárnách

  Onemocnění, které nebolí. S vysokým krevním tlakem se celosvětově léčí miliarda pacientů. Nechat si ho změřit mohou pacienti i v lékárnách

  Arteriální hypertenze znamená dlouhodobě vysokou hodnotu krevního tlaku. Příznaky jsou nenápadné a často skryté, proto se onemocnění někdy přezdívá „tichý zabiják“. Vysoký krevní tlak přispívá ke vzniku srdečních onemocnění, mozkové mrtvici a v nejvážnějších případech může vést i k úmrtí.

 • Lékárnické kapky – newsletter, květen 2024

  Lékárnické kapky – newsletter, květen 2024

  S blížícím se létem vždy více řešíme to, jak vypadáme