Česká lékárnická komora připravila praktickou pomůcku pro komunikaci lékárníků a ukrajinských uprchlíků při poskytování lékárenské péče

Česká lékárnická komora připravila praktickou pomůcku pro komunikaci lékárníků a ukrajinských uprchlíků při poskytování lékárenské péče

Lékárníci se připravují na komunikaci s ukrajinskými uprchlíky nejen při výdeji léků na předpis, ale také při poradenství v samoléčbě. Praktické komunikační karty Ministerstva zdravotnictví však neobsahovaly základní fráze, které ke své činnosti lékárníci a jejich pacienti potřebují. Česká lékárnická komora proto ve spolupráci se svou členkou ukrajinské národnosti Gannou Papish připravila lékárenskou komunikační kartu. Tu je možné sdílet, poskytovat nebo tisknout i bez povolení ČLnK.
Komunikace lékárníka a pacienta při poskytování zdravotní péče je specifická a vyžaduje i speciální slovní zásobu. Jazyková bariéra může mít za následek nepochopení a dezinterpretace, vedoucí k nesprávně nastavené léčbě a vzniku lékových chyb, proto je důležité, aby se lékárníci s pacienty dokázali efektivně domluvit.

Tak jako v ostatních oborech zdravotnictví mohou v komunikaci s ukrajinskými uprchlíky pomoci komunikační karty Ministerstva zdravotnictví, především karta Seznam možných obtíží u pacienta podle lékařské odbornosti. Ani ta však neobsahuje základní fráze, které k poskytování lékárenské péče odborníci potřebují.

Česká lékárnická komora proto ve spolupráci se svou členkou Gannou Papish, lékárnicí ukrajinské národnosti, která pracuje v lékárně v Rychnově nad Kněžnou, připravila praktickou pomůcku pro komunikaci s ukrajinskými uprchlíky v lékárně. Vedle ukrajinštiny je v komunikační kartě na její radu i ruský jazyk, protože mnoho Ukrajinců z východní části Ukrajiny mluví především rusky.

Komunikační karta obsahuje základní fráze a v tištěné podobě ji dostanou všichni členové ČLnK vloženou do březnového Časopisu českých lékárníků. Dokument je také přílohou tohoto článku a je možné ji volně šířit, sdílet nebo tisknout.
 
Věříme, že pomůcka nalezne praktické využití a pomůže k zajištění správné dispenzace léků, zdravotních pomůcek i ostatních přípravku v lékárnách i uprchlíkům z Ukrajiny.
 

Jménem Pracovní skupiny pro P.R. Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK
 
 
Přílohy:
Komunikační karta
Komunikační karta - tisková data
 

Sdílet článek:

Související články

 • Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Úhrady léků a doplatky na ně jsou pro širokou veřejnost obtížně pochopitelnou problematikou. Ceny i úhrady léků se vlivem pravidelných revizí neustále mění. Těmto častým a jen velmi těžko předvídatelným změnám čelí jak lékárny, tak pacienti. Doplatek vzniká jako rozdíl mezi cenou a výší úhrady ze zdravotního pojištění. Konečnou cenu léků z velké části určují výrobci a tím také ovlivňují výši doplatku na konkrétní lék. S vysokou spoluúčastí mohou pacientům částečně v některých případech pomoci ochranné limity, i ty jsou však nepřehledné.

 • Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Pokud chybí lék na průjem, na který jste zvyklí, obraťte se s důvěrou na svého lékárníka. Ten Vám poradí vhodnou alternativu vzhledem k povaze potíží i například věku pacienta. Při léčbě průjmu hrají zásadní roli režimová opatření, jak doporučuje Česká gastroenterologická společnost. Nejlepší je průjmu předcházet a volit vhodnou prevenci onemocnění.

 • Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Blíží se období dovolených, které s sebou přináší i nutnost balení cestovní lékárničky. K jejímu vybavení můžeme využít přípravky z domácí lékárničky, proto je vhodné udržovat její obsah aktuální a alespoň dvakrát ročně ji zkontrolovat. Kromě správného obsahu domácí i cestovní lékárničky je nutné myslet i na způsob uchovávání léků, právě v létě totiž více než kdy jindy hrozí jejich znehodnocení vlivem nevhodného skladování. Léčivé přípravky je nutné pravidelně kontrolovat i kvůli exspiraci. Období před létem je na úklid lékárničky ideální – a neměli bychom zapomínat ani na vybavení lékárničky na chatě či chalupě, obzvlášť pokud tam budeme v létě trávit více času.