Česká lékárnická komora vydává aktualizované znění přehledné pomůcky ,,Zásady správné preskripce”

Česká lékárnická komora vydává aktualizované znění přehledné pomůcky ,,Zásady správné preskripce”

Způsob předepisování léčivých přípravků i zdravotnických prostředků je dán mnoha legislativními normami. Česká lékárnická komora (ČLnK) vydává aktualizované znění přehledné tabulky, která může sloužit nejen lékařům pro rychlou orientaci nebo ověření. Tabulku je možné za předpokladu dodržení citačních pravidel tisknout, kopírovat a volně šířit.
Po pozitivních zkušenostech s tabulkou „Pravidla preskripce“, kterou vydala ČLnK pro své členy na konci roku 2020, zpracovali autoři PharmDr. Kateřina Majznerová a PharmDr. Miroslav Koška podobnou pomůcku v roce 2021 také pro lékaře. Vzhledem k novým legislativním pravidlům, která vešla a vejdou v platnost v roce 2022, je její znění nyní aktualizováno.
 
V tabulce „Zásady správné preskripce“ jsou obsažené podmínky a pravidla pro předepisování receptů na léčivé přípravky, poukazů na zdravotnické prostředky i žádanek. Věnuje se zvlášť podmínkám předepisování eReceptů i listinných receptů. Zahrnuje informace o délce platnosti jednotlivých předpisů, možnosti opakování nebo například počtu položek na jednotlivých předpisech. Aktualizované znění je obohaceno o informace k preskripci elektronických receptů s modrým pruhem a preskripci ePoukazů.
 
Informace uvedené v tabulce jsou zpracované k 1. 3. 2022 a zohledňují legislativní normy platné k tomuto datu. 
 
Materiál lze za dodržení citačních pravidel tisknout, kopírovat a volně šířit. 


Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí

Zásady správné preskripce_pdf
Zásady správné preskripce_tisk

Sdílet článek:

Související články

 • Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Úhrady léků a doplatky na ně jsou pro širokou veřejnost obtížně pochopitelnou problematikou. Ceny i úhrady léků se vlivem pravidelných revizí neustále mění. Těmto častým a jen velmi těžko předvídatelným změnám čelí jak lékárny, tak pacienti. Doplatek vzniká jako rozdíl mezi cenou a výší úhrady ze zdravotního pojištění. Konečnou cenu léků z velké části určují výrobci a tím také ovlivňují výši doplatku na konkrétní lék. S vysokou spoluúčastí mohou pacientům částečně v některých případech pomoci ochranné limity, i ty jsou však nepřehledné.

 • Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Pokud chybí lék na průjem, na který jste zvyklí, obraťte se s důvěrou na svého lékárníka. Ten Vám poradí vhodnou alternativu vzhledem k povaze potíží i například věku pacienta. Při léčbě průjmu hrají zásadní roli režimová opatření, jak doporučuje Česká gastroenterologická společnost. Nejlepší je průjmu předcházet a volit vhodnou prevenci onemocnění.

 • Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Blíží se období dovolených, které s sebou přináší i nutnost balení cestovní lékárničky. K jejímu vybavení můžeme využít přípravky z domácí lékárničky, proto je vhodné udržovat její obsah aktuální a alespoň dvakrát ročně ji zkontrolovat. Kromě správného obsahu domácí i cestovní lékárničky je nutné myslet i na způsob uchovávání léků, právě v létě totiž více než kdy jindy hrozí jejich znehodnocení vlivem nevhodného skladování. Léčivé přípravky je nutné pravidelně kontrolovat i kvůli exspiraci. Období před létem je na úklid lékárničky ideální – a neměli bychom zapomínat ani na vybavení lékárničky na chatě či chalupě, obzvlášť pokud tam budeme v létě trávit více času.