Česká lékárnická komora vyhlašuje dětskou soutěž „Nakresli svého lékárníka“

Česká lékárnická komora vyhlašuje dětskou soutěž „Nakresli svého lékárníka“

Česká lékárnická komora vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti. Ve dvou věkových kategoriích mohou soutěžící kreslit, malovat nebo vytvářet komiks zobrazující lékárníka při libovolné činnosti související s tím, jak si představují jeho práci. Soutěžící mohou odevzdat svůj obrázek prostřednictvím e-mailu nebo osobně v lékárně zapojené do soutěže, a to od 15. do 30. června 2023. Výherci soutěže budou vyhlášeni 25. září 2023 na Světový den lékárníků.
Soutěž je určena pro všechny děti ve dvou věkových kategoriích, a to od 3 do 9 let a dále od 9 do 15 let. Svůj obrázek mohou soutěžící odevzdat e-mailem na adresu tiskove@lekarnici.cz nebo osobně v některé z těchto lékáren zapojených do Dne lékáren 2023 od 15. do 30. června 2023.

Odevzdaný obrázek je nutné opatřit identifikačními údaji, které umožní vyhodnocení, vyhlášení vítězů a předání cen. 

Při předání obrázku e-mailem musí soutěžící uvést pravdivé informace o své osobě v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, věk, doručovací adresa, telefon, a dále připojit obrázek ve formátu jpg. nebo png. nebo pdf. nebo ti. nebo bmc. nebo doc., přičemž e-mailová adresa, doručovací adresa a telefon mohou být údaje o zákonných zástupcích soutěžících, kteří se zavazují dále uvést i své jméno a příjmení pro účely komunikace a zaslání případné výhry soutěžícího. 

Co mohou soutěžící vyhrát? 

1. místo v obou soutěžních kategoriích je exkluzivní komentovaná prohlídka ve Farmaceutickém muzeu v hospitalu Kuks pro celou rodinu (konkrétní termín si vybere výherce sám  po dohodě s vedením muzea).
2. a 3. místo v obou soutěžních kategoriích je edukační hra zahrnující chemické pokusy.
1. až 10. místo v obou soutěžních kategoriích je kniha o vynálezech “Lékárníci mění svět” s osobním věnováním autora Stanislava Havlíčka a exkurze v lékárně v blízkosti bydliště, která bude dohodnuta individuálně s výhercem. 

Výherce vybere hodnotící komise složená z členů představenstva, revizní komise, čestné rady České lékárnické komory a šéfredaktora Časopisu českých lékárníků. 

Celé znění pravidel soutěže je k dispozici zde. Seznam lékáren zapojených do Dne lékáren lze nalézt ve Vyhledávači lékáren a lékárníků. 

Předem děkujeme všem dětem za jejich díla, na které se moc těšíme. 

Mgr. Aleš Krebs, Ph. D.
PharmDr. Martin Kopecký, Ph. D.
Mgr. Michaela Bažantová

Sdílet článek:

Související články

 • Česká lékárnická komora vyhlašuje vítěze soutěže „Nakresli svého lékárníka”

  Česká lékárnická komora vyhlašuje vítěze soutěže „Nakresli svého lékárníka”

  Součástí jubilejního 25. Dne lékáren byla výtvarná soutěž dětí, ve které měli autoři a autorky ztvárnit svého lékárníka. Během necelých 14 dnů odevzdalo svůj soutěžní příspěvek více než 600 dětí. 6. září vybrala hodnotící komise 20 výherních obrázků. Česká lékárnická komora (ČLnK) zveřejňuje v souladu s pravidly jména všech vítězů.

 • Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Úhrady léků a doplatky na ně jsou pro širokou veřejnost obtížně pochopitelnou problematikou. Ceny i úhrady léků se vlivem pravidelných revizí neustále mění. Těmto častým a jen velmi těžko předvídatelným změnám čelí jak lékárny, tak pacienti. Doplatek vzniká jako rozdíl mezi cenou a výší úhrady ze zdravotního pojištění. Konečnou cenu léků z velké části určují výrobci a tím také ovlivňují výši doplatku na konkrétní lék. S vysokou spoluúčastí mohou pacientům částečně v některých případech pomoci ochranné limity, i ty jsou však nepřehledné.

 • Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Pokud chybí lék na průjem, na který jste zvyklí, obraťte se s důvěrou na svého lékárníka. Ten Vám poradí vhodnou alternativu vzhledem k povaze potíží i například věku pacienta. Při léčbě průjmu hrají zásadní roli režimová opatření, jak doporučuje Česká gastroenterologická společnost. Nejlepší je průjmu předcházet a volit vhodnou prevenci onemocnění.