Česko může být bohatší a úspěšnější, pokud bude využívat profesní komory

Česko může být bohatší a úspěšnější, pokud bude využívat profesní komory

Profesní komory, zřízené ze zákona, jsou nevyužitou příležitostí k prosperitě Česka. […]


Profesní komory, zřízené ze zákona, jsou nevyužitou příležitostí k prosperitě Česka. Sdružují klíčové profesionály a jsou schopny nabízet řešení problémů, ladit mnohé detaily. Bohužel přetrvává socialistické myšlení, že o medicíně, advokacii či auditech ví více úředník na ministerstvu či politik, často úplně jiné odbornosti. Ministerstva a kraje mají nedostatek profesionálů – profesní komory jich mají 100 %. Bohatá města a země v Evropě stojí po staletí na práci komor, které mají nejen opravdu obrovský počet profesionálů, ale i pracovníků v administrativě. Tento povzdech provázel tradiční výroční setkání vedení profesních komor, které letos pořádala Česká stomatologická komora v Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Na jednání se diskutovala spousta zákonů, které se aktuálně projednávají, a bylo to pořád to samé. Zákony stojí, neboť ten či onen úředník „toho má moc a nestíhá“. Nebo někdo do připraveného složitého textu vložil „lidovou tvořivost“, trochu populismu, aniž se zeptal profesionálů. Utajování zákonných textů s tím, že po zveřejnění jsou jednotky dní na korekci… Výmysly v ČR bez znalosti kontextu EU, na kterou jsou profesní komory napojené. Můžeme jmenovat zákony v medicíně, ve farmacii či veterinární medicíně, o auditu, stavební zákon, zákony k problematice patentového práva nebo advokacie či exekucí.

Katastrofální je nadále situace týkající se soudních znalců, která paralyzuje výkon spravedlnosti. Je potřeba získat řadu nových odborníků a obnovit instituce, které byly schopny sofistikovaných posudků.

Profesní komory nejsou lobbisté. Často trestají svoje členy, dohlížejí na odbornost, vykonávají část veřejné správy. Úředníci si je dodnes pletou s jinými organizacemi, které nepřesně používají slovo „komora“ a lobbisty skutečně jsou. Naprosto odmítáme, aby profesní komory spadaly pod regulaci lobbistů, což by je ochromovalo v kontrolní činnosti a snižovalo jejich kredit.

Premiér ČR prof. Petr Fiala letos na jednání s komorami slíbil větší a intenzivnější spolupráci, abychom všichni zefektivnili Česko. Bohužel se to spíše neděje, ale komory znovu nabízejí pomoc a žádají o setkání s premiérem a s vládou. Chceme nabídnout tisíce svých specialistů státu, ať se Česko posune ze stagnace. Spolupráce musí být systematická, pravidelná a se zápisy, úkoly a veřejnými výstupy.

V roce 2022 profesní komory vyřešily desítky tisíc drobných i větších kauz a problémů. Přispěly k mnoha zákonům. Pokud se ale podíváme do Německa či Rakouska, nelze se ubránit pocitu, že spolupráce se státem „jede na půl plynu“ – a to musíme v roce 2023 změnit.

Česká stomatologická komora
Česká lékařská komora
Česká lékárnická komora
Komora veterinárních lékařů ČR
Česká advokátní komora
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Exekutorská komora
Komora auditorů ČR
Komora daňových poradců ČR
Komora patentových zástupců
Notářská komora ČR
Komora soudních znalců

Tisková zpráva

Sdílet článek:

Související články

 • Česká lékárnická komora pořádá jubilejní 25. Den lékáren. Tradiční akce přiblíží veřejnosti tým zdravotníků, kteří pečují o její zdraví

  Česká lékárnická komora pořádá jubilejní 25. Den lékáren. Tradiční akce přiblíží veřejnosti tým zdravotníků, kteří pečují o její zdraví

  Letos se uskuteční již 25. ročník tradičního Dne lékáren, který tento rok připadá na čtvrtek 15. června. Akce České lékárnické komory budou probíhat celý týden od 12. do 18. června. Jubilejní Den lékáren má za cíl edukovat širokou veřejnost o náročné práci farmaceutů, farmaceutických asistentů a dalších nezbytně důležitých zaměstnanců lékáren. Akce proběhne ve více než 1 300 lékárnách po celé České republice.

 • Lékárenství v České republice: nastal konečně čas na změnu?

  Lékárenství v České republice: nastal konečně čas na změnu?

  Lékárenství je nejvíce podfinancovaný zdravotnický obor. V posledních 15 letech došlo ke snížení reálného příjmu lékáren ze zdravotního pojištění o více než 20 % a systém vůbec nezohledňuje řadu úkonů, které jsou běžnou a povinnou součástí práce lékárníků. Dalším dlouhodobým problémem je nerovnoměrné rozložení lékárenské sítě v České republice a neexistence pravidel pro vznik nových lékáren, byť lékárenství je základním pilířem systému zdravotní péče. Cílem České lékárnické komory je změna tohoto neudržitelného stavu, aby lékárna zůstala nejdostupnějším zdravotnickým zařízením pro všechny pacienty.

 • Přeprodávání léků je nezákonné a může ohrožovat zdraví pacientů

  Přeprodávání léků je nezákonné a může ohrožovat zdraví pacientů

  V posledních týdnech probíhají médii zprávy o případech, kdy dochází k nezákonnému přeprodeji léků na internetu – ať už na online bazarech nebo na sociálních sítích. Jedná se zpravidla o léky nedostatkové, které postihly v nedávné době výpadky, například o léky na horečku nebo i o antibiotika a další léčivé přípravky dostupné pouze na předpis. Česká lékárnická komora pacienty a veřejnost před podobnými nabídkami varuje, protože jsou nelegální, a především není zaručen účinek ani bezpečnost těchto přípravků. Pokud pacient potřebuje lék, který má právě výpadek, nejlepší volbou zůstává porada s lékárníkem, případně, pokud se jedná o lék vydávaný na předpis, i konzultace s lékařem.