ČLnK odeslala připomínky k návrhu SÚKL na změnu opatření obecné povahy o podmínkách úhrad IPLP – Aktualizace k 21. 10. 2022

ČLnK odeslala připomínky k návrhu SÚKL na změnu opatření obecné povahy o podmínkách úhrad IPLP – Aktualizace k 21. 10. 2022

ČLnK odeslala připomínky k návrhu SÚKL na změnu opatření obecné povahy o podmínkách úhrad IPLP. Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že k 5. 5. 2022 nebylo ČLnK doručeno vypořádání připomínek a na webu SÚKL je stále zveřejněno znění aktuálního OOP 02-20 z 16. 4. 2020. SÚKL 14. 9. 2022 zveřejnil upravený návrh změn OOP. SÚKL vydal 17. 10. 2022 nové OOP 05-22, kterým stanovuje výši a podmínky úhrady magistraliter jinde nezařazených.
ČLnK ve svých připomínkách
 •   -  vyjadřuje nesouhlas s vyřazením IPLP s minerály a s pomocnými látkami z úhrad
 •   -  navrhuje projednání změn OOP se zástupci odborných společností, a
 •   -  navrhuje vyřazení z úhrad IPLP obsahující minoxidil.
 
Návrh SÚKL na změnu OOP zde.
Připomínky ČLnK zde.
Znění aktuálního OOP 02-20 z 16. 4. 2020 zde.

V návrhu na změnu opatření obecné povahy o podmínkách úhrad IPLP zveřejněném 14. 9. 2022 SÚKL přihlédl k připomínkám ČLnK a stanoviskům České farmaceutické společnosti ČLS JEP a České dermatovenerologické společnosti. IPLP obsahující minerály a IPLP složené jen z pomocných látek zůstanou mezi hrazenými léčivými přípravky. Stejně jako IPLP obsahující minoxidil, jehož vyřazení navrhovala ČLnK, ale Česká dermatovenerologická společnost se vyslovila pro jejich úhradu. Informace SÚKL je dostupná zde.

Stanovisko ČFS zde.
Návrh SÚKL na změnu OOP zde.

OOP 05-22 zde.
 
Mgr. Hana Šnajdrová
Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

Sdílet článek:

Související články

 • Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Úhrady léků a doplatky na ně jsou pro širokou veřejnost obtížně pochopitelnou problematikou. Ceny i úhrady léků se vlivem pravidelných revizí neustále mění. Těmto častým a jen velmi těžko předvídatelným změnám čelí jak lékárny, tak pacienti. Doplatek vzniká jako rozdíl mezi cenou a výší úhrady ze zdravotního pojištění. Konečnou cenu léků z velké části určují výrobci a tím také ovlivňují výši doplatku na konkrétní lék. S vysokou spoluúčastí mohou pacientům částečně v některých případech pomoci ochranné limity, i ty jsou však nepřehledné.

 • Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Pokud chybí lék na průjem, na který jste zvyklí, obraťte se s důvěrou na svého lékárníka. Ten Vám poradí vhodnou alternativu vzhledem k povaze potíží i například věku pacienta. Při léčbě průjmu hrají zásadní roli režimová opatření, jak doporučuje Česká gastroenterologická společnost. Nejlepší je průjmu předcházet a volit vhodnou prevenci onemocnění.

 • Počet položek na receptu z jiného členského státu

  Počet položek na receptu z jiného členského státu

  Podle dlouhodobého stanoviska ČLnK je recept z jiného členského státu obsahující více než jednu položku (která je podmínkou platnosti receptu v ČR) platný, pokud počet položek odpovídá tomu, kolik jich na receptu může být předepsáno v zemi původu receptu. SÚKL nyní zaslal ČLnK vyjádření, jímž platnost vícepoložkového receptu z členského státu potvrzuje.