Dnes je Světový den nemocniční farmacie. Její úloha je v nemocničním prostředí klíčová.

Brno, 27. 3. 2024 - Nezbytnou součástí péče o onkologické pacienty je centralizovaná příprava cytostatik, která probíhá výhradně v nemocničních lékárnách. V České republice je v současnosti 46 pracovišť, která tuto léčbu připravují. Ročně je takto pro onkologické pacienty přichystáno více než půl milionu dávek cytostatických léčiv. Nemocniční farmaceuti jsou tak nedílnou součástí multioborového týmu, který pomáhá léčit onkologické diagnózy.

Centralizovaná příprava cytostatik probíhá v nemocničních lékárnách ve zvláštních prostorách se speciální technologií proudění a odtahu vzduchu, která zásadním způsobem přispívá ke zvýšení kvality a bezpečnosti léčby nejen pro pacienty, ale i pro samotný zdravotnický personál. „Tato technologie snižuje expozici zdravotníků i pacientů látkami, které jsou pro onkologického pacienta lékem, ale pro ostatní personál škodlivé“ připomíná místopředseda Sekce nemocniční farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.

Onkologická farmacie v České republice patří mezi evropskou špičku. “Bezchybné fungování onkologické farmacie v rámci nemocnic je zásadní pro kvalitu a bezpečnost terapie našich pacientů,” říká předseda Onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA.

S podporou zdravotních pojišťoven a částečně evropských dotací se podařilo vytvořit a udržovat celorepublikově dostupnou síť pracovišť. „Příprava cytostatik v nemocničních lékárnách je nedílnou součástí péče o onkologické pacienty. Roční náklady na tuto přípravu se pohybují kolem necelých 200 miliónů Kč a jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění“ zmiňuje zdravotní ředitelka České průmyslové zdravotní pojišťovny MUDr. Renata Knorová, MBA.

Evropským trendem je centralizovaná příprava i dalších léčiv, které jsou součástí léčby nejen onkologických, ale i dalších pacientů – např. tzv. premedikací (lékům užívaných jako příprava k vlastní léčbě), antibiotik podávaných do žíly, vysoce rizikových léčiv atd. Tato část přípravy ale zatím není zdravotními pojišťovnami hrazena.

Nemocniční farmaceuti přispívají ke zvýšení bezpečnosti při zacházení s cytostatiky také monitoringem povrchové kontaminace lékárenských a nemocničních pracovišť. Tento projekt ve spolupráci MOU a MUNI běží již od roku 2008 a přináší cenné výsledky, které byly zapracovány do evropských směrnic pro zacházení s nebezpečnými látkami. Do praxe bylo zavedeno testování povrchové kontaminace u 16 nejvíce připravovaných cytostatik (např. platina, cyklofosfamid, fluorouracil, gemcitabin, ifosfamid, paklitaxel a další). I po 12 letech projekt stále probíhá, dvakrát ročně se v Česku a na Slovensku konají pravidelné monitorovací kampaně.

„Zapojení se do péče o onkologické pacienty je jen jednou z činností nemocničních farmaceutů. Laické i odborné veřejnosti představíme náš obor v rámci Dne nemocniční farmacie, který se uskuteční ve středu 27. března 2024“ připomíná Mgr. Michal Hojný, předseda Sekce nemocniční farmacie, první ročník této mezinárodní osvětové akce. Iniciátorem a nositelem myšlenky je Evropská asociace nemocničních farmaceutů, kterou v České republice reprezentuje Sekce nemocniční farmacie České farmaceutické společnosti.

Cestu léků od přípravy v nemocniční lékárně až po aplikaci onkologickému pacientovi můžete shlédnout v krátkém videu kolegů z Masarykova onkologického ústavu v Brně pod odkazem ZDE

TZ ke stažení ve formátu .doc ZDE

TZ ke stažení ve formátu .pdf  ZDE

KONTAKTY

Mgr. Michal Hojný (IKEM Praha) – předseda SNF

hojny@nemfarm.cz, 604 230 683

PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D. (MOÚ Brno) – místopředseda SNF

synek@nemfarm.cz, 734 307 126

PharmDr. Petr Horák (FN v Motole Praha) – vědecký sekretář SNF

horak@nemfarm.cz, 603 280 596

Sdílet článek:

Související články

 • Lékárnické kapky – newsletter, duben 2024

  Lékárnické kapky – newsletter, duben 2024

  Diabetes je tichý strašák. Zastavte se v lékárně, kde lékárníci poskytují odborné poradenství a screening diabetu

 • Preventivní screening diabetu poskytuje 130 lékáren po celé České republice

  Preventivní screening diabetu poskytuje 130 lékáren po celé České republice

  Za třicet let bude na světě více než miliarda diabetiků[1]. Data poukazují také na fakt, že diabetes je jednou z deseti nejčastějších příčin úmrtí nebo dalších zdravotních komplikací[2]. V neděli 14. dubna si připomínáme Světový den monitoringu diabetu. Právě sledování hladiny cukru v krvi má zásadní význam pro včasné odhalení nemoci a pro zlepšení kvality života diabetiků. Díky prevenci se dá předejít řadě závažných zdravotních komplikací, jako je onemocnění oční sítnice, nervů nebo srdce. S prevencí diabetu vám pomohou i vyškolení lékárníci. Ve specializovaných lékárnách můžete totiž absolvovat preventivní screening nemoci.

 • Výroční zpráva PGEU 2023

  Výroční zpráva PGEU 2023

  Představujeme výroční zprávu publikovanou mezinárordní organizací lékárníků - The Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU)