Doporučený postup – Úprava, podávání, stabilita a uchovávání injekčních a infuzních léčivých přípravků

Doporučený postup - Úprava, podávání, stabilita a uchovávání injekčních a infuzních léčivých přípravků (2017). Doporučený postup (DP) se věnuje řešení problémů spojených se správnou úpravou, podáním, stabilitou a uchováváním injekčních a infuzních léčivých přípravků (LP) na jednotlivých nemocničních odděleních.

DP - Úprava, podávání, stabilita a uchovávání injekčních a infuzních léčivých přípravků

Doporučený postup, se věnuje řešení problémů spojených se správnou úpravou, podáním, stabilitou a uchováváním injekčních a infuzních léčivých přípravků (LP) na jednotlivých nemocničních odděleních. Primárně je určen pro nelékařský zdravotnický personál (zejména zdravotní sestry, nemocniční lékárníky a klinické farmaceuty) zabývající se úpravou, podáním, stabilitou a skladováním LP obsažených v tomto DP. Poslouží také jako užitečný přehled pro lékaře a další odborníky zabývající se injekční a infuzní medikací (manažery kvality, auditory apod.)...čtěte dále

DP vznikl na základě časté poptávky především sesterského personálu po validních a úplných informacích o uvedené problematice, která není vždy plně dostupná v Souhrnu údajů o přípravku (SPC). Dotazy velmi často směřují do nemocničních lékáren, lékových informačních center a v poslední době také na klinické farmaceuty, pokud jsou v konkrétním zdravotnickém zařízení dostupní. Nesprávně připravené nebo podané injekční a infuzní LP mohou způsobit poškození pacienta, zejména reakce z přecitlivělosti, neúčinnost podávaného léčiva, tvorbu trombu, infekce, nekrózy atd.

Lékové karty jako příloha doporučeného postupu vznikaly postupně na základě několikaletého úsilí. Každá léková karta obsahuje konkrétní informace pro jednotlivé léčivé přípravky. Předkládaný obsah a formát se snaží v mezích možností respektovat SPC a doplňovat chybějící informace na základě publikované evidence a konkrétních zkušeností s užíváním parenterálních léčiv napříč klinickými obory.

Autorský tým si je vědom mnoha limitací, zejména s rostoucí novou evidencí, kterou je nutné promítnout do budoucích aktualizací první verze. Extrapolace některých dat, zejména z oblasti Y-site inkompatibilit a tekutinových restikcí, je zapříčiněna chybějícími konkrétními údaji v SPC i ve vyjádření oslovených farmaceutických firem. Cílové zaměření lékových karet je kritická péče, pediatrická populace a problematika tekutinové restrikce.

Počet lékových karet se bude průběžně rozšiřovat a již publikované lékové karty budou procházet průběžnou aktualizací. Nyní uveřejňujeme lékové karty v plnobarevné verzi k přehlednému zobrazení na obrazovce počítače. V nejbližší době zde najdete i variantu pro šetrnější tisk na barevných i černobílých tiskárnách.

AMOKSIKLAV

CEFOTAXIME

CEFTAZIDIM KABI

DICYNONE

HELICID

HYDROCORTISON VUAB

MAXIPIME

MEROPENEM KABI

MESOCAIN

MYCOMAX INF

NOLPAZA

NORADRENALIN LÉČIVA

NOVALGIN

PARACETAMOL

Sdílet článek:

Související články

 • Doporučený postup – Konopí pro léčebné použití

  Doporučený postup – Konopí pro léčebné použití

  Níže zveřejňujeme nový doporučený postup dokončený v roce 2020

 • Doporučený postup – Pro výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis

  Doporučený postup – Pro výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis

  Doporučený postup - Pro výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis (2020)

 • Doporučený postup – Neregistrované léčivé přípravky

  Doporučený postup – Neregistrované léčivé přípravky

  Doporučený postup - Neregistrované léčivé přípravky Zveřejněno 27. 9. 2019.