TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ

Mgr. Hana Šnajdrová          
ROČNÍK NAROZENÍ
1973
AKADEMICKÉ VZDĚLÁNÍ
ročník ukončení
místo
získaný titul
Farmaceutická fakulta UK
1996
Hradec Králové
Mgr.
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁNÍ
Specializace
ročník ukončení
Lékárenství I. st.
1999
Farmaceutická analytika I. st
2001
Nemocniční lékárenství
2007
ODBORNÁ PRAXE
Název pracoviště
od
do
pozice
Okresní nemocnice Tábor
1996
1998
Lékárník
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
1998
dosud
Lékárník
1999
Vedoucí odd. kontroly a diagnostik
2005
Vedoucí odd. kontroly a řízení jakosti
2009
Vedoucí lékárny
DALŠÍ ODBORNÉ AKTIVITY
Členství v profesních společnostech, sdruženích, komisích, radách atd.
od
do
ČLnK
1996
dosud
(od 2003 členka představenstva)
ČFS ČLS JEP
1997
dosud
Česká farmako-ekonomická společnost
2008
dosud
Lékopisná komise – lékárenská sekce
2006
dosud