TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ
Mgr. Michal Hojný          
ROČNÍK NAROZENÍ
1976
AKADEMICKÉ VZDĚLÁNÍ
ročník ukončení
místo
získaný titul
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické university Brno
1999
Brno
Mgr.
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁNÍ
Specializace
ročník ukončení
Lékárenství I. st.
2002
Lékárenství II.st.
2007
ODBORNÁ PRAXE
Název pracoviště
od
do
pozice
Ústavní lékárna IKEM
1999
2004
farmaceut
Ústavní lékárna IKEM
2004
dosud
vedoucí lékárník
DALŠÍ ODBORNÉ AKTIVITY
Členství v profesních společnostech, sdruženích, komisích, radách atd.
od
do
Člen Představenstva ČLnK
2003
dosud
gesce kontinuální vzdělání
Člen Představenstva ČLnK
2007
2015
viceprezident (kromě 2011 – 2012)
Přednášková činnost IPVZ
2007
dosud
Přednášková činnost na akcích ČLnK
2003
dosud
Předseda Lékové komise IKEM
2006
dosud
Česká farmaceutická společnost
Česká farmakoekonomická společnost
Akreditační komise nemocničního lékárenství
2010
dosud
Vědecká rada FaF VFU Brno
2007
dosud