TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ PharmDr. David Ovčaří
ROČNÍK NAROZENÍ 1981
AKADEMICKÉ VZDĚLÁNÍ
ročník ukončení místo získaný titul
Farmaceutická fakulta UK 2005 Hradec Králové Mgr.
Farmaceutická fakulta UK – rigorózní řízení 2005 Hradec Králové PharmDr.
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁNÍ
Specializace ročník ukončení
Veřejné lékárenství 2010
Nemocniční lékárenství 2014
ODBORNÁ PRAXE
Název pracoviště od do pozice
Lékárna Flora Teplice 2005 2009 Lékárník asistent
Nemocniční lékárna Teplice 2009 dosud Lékárník asistent
DALŠÍ ODBORNÉ AKTIVITY Členství v profesních společnostech, sdruženích, komisích, radách atd.
od do
ČLnK – představenstvo OSL Teplice 2011 dosud Od 2011 předseda OSL
ČFS ČLS JEP 2015 dosud