Plnění celoživotního vzdělávání

1. 9. 2023 - 31. 8. 2026
splněno
1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
splněno
1. 9. 2017 - 31. 8. 2020
splněno