Ministerstvo zdravotnictví ČR a WHO ve spolupráci s dalšími institucemi spouští osvětovou kampaň ke Světovému dni bezpečí pacientů s názvem: Bezpečné léky bez rizika

Ministerstvo zdravotnictví ČR a WHO ve spolupráci s dalšími institucemi spouští osvětovou kampaň ke Světovému dni bezpečí pacientů s názvem: Bezpečné léky bez rizika

Cílem kampaně, připravené ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Českou lékárnickou komorou a Českou komorou farmaceutických asistentů, je upozornit na riziko nesprávného užívání a nadužívání některých léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.
Kampaň startuje dnes a vyvrcholí 17. září na Světový den bezpečí pacientů. Byl pro ni vytvořen i speciální web v rámci Národního zdravotního informačního portálu NZIP, který naleznete ZDE.

Osvětová kampaň se zaměřuje 6 skupin léčiv, a to konkrétně léků s léčivými látkami paracetamol, ibuprofen a diklofenak, nosních kapek a sprejů, léků na žaludek, laxativ a nouzové antikoncepce. Kampaň je realizována ve spolupráci nejen s předními odborníky v této oblasti, ale i s lidmi, kteří mají s nadužíváním osobní zkušenost.
 
„Užívání volně dostupných léků v rozporu s pokyny lékaře, lékárníka či příbalové informace, ať už nevhodným dávkováním, kombinací s jinými léky či příliš dlouhým užíváním, je vážným problémem. Jako lékař moc dobře vím, k čemu špatné užívání léků často vede, a proto je tato kampaň velmi důležitá,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
 
Světový den bezpečí pacientů připadající na 17. září je pravidelnou iniciativou WHO, ke které se Česko připojuje od roku 2019. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Tématem pro rok 2022 je právě bezpečnost léků. Špatné užívání léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a chyby během samoléčby jsou častými příčinami poškození zdraví lidí po celém světě. Těmto chybám lze předcházet. Oceňuji skvělou spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, SZÚ, SÚKL i komorami lékárníků a farmaceutických asistentů. Spolupráce probíhala velmi profesionálně a výsledná kampaň v ČR tak skvěle zapadá do celého konceptu,“ doplnil Srđan Matić, představitel WHO v ČR.
 
Kampaň řeší problematiku léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a jejich rizikové nadužívání či nesprávné užívání, které může vést k poškození zdraví. Cílí především na laickou veřejnost, tzn. pacienty přijímající léky/medikaci, kteří jejich nesprávným užíváním mohou významně ohrozit své zdraví. "Jako lékařka a ředitelka Státního zdravotního ústavu vnímám mimořádnou důležitost zdravotní osvěty. Jsem ráda, že tato kampaň cílí na zvýšení povědomí o možných rizicích nesprávného užívání volně dostupných léků. Připojuji se k výzvě, která se prolíná celou kampaní: než sáhnete po volně dostupném léku, neváhejte se ptát na účinky přípravku nejen ve své lékárně, ale i svých ošetřujících lékařů," uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.  
Klíčem ke správnému užívání léků je dodržet pokyny uvedené v příbalovém letáku. Pacient v něm dostává přesný návod, jak postupovat, aby mu léčivý přípravek skutečně pomohl. Před užitím jakéhokoli léku tedy doporučuji si příbalovou informaci pročíst. Pokud ji už nemáte v papírové podobě, vždy si informace můžete dohledat v databázi léků na www.sukl.cz,doplnila Irena Storová, ředitelka SÚKL.
 
Zásadními spolutvůrci kampaně jsou Česká lékárnická komora (ČLnK) a Česká komora farmaceutických asistentů. Jsou to právě jejich členové, kteří jsou v kontaktu s lidmi, kteří přijdou do lékárny s potížemi, které chtějí řešit samoléčbou. Jejich role je tak při informování občanů zcela zásadní.
 
„Lékárníci jsou pro velmi mnoho pacientů prvními zdravotníky, s nimiž řeší své akutní i chronické zdravotní obtíže. V lékárně jim můžeme doporučit vhodná režimová opatření i přípravky s vysvětlením správného postupu při samoléčbě. Pokud jsou však potíže závažnějšího charakteru nebo se opakují, snažíme se pacienty motivovat k návštěvě lékaře, protože dlouhodobá samoléčba může mít i závažné negativní důsledky vyplývající z nesprávného užívání léků nebo neřešení skutečné příčiny zdravotních obtíží,“ shrnuje praktické zkušenosti lékárníků Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory (ČLnK).
 
„Farmaceutičtí asistenti, kteří jsou pro klienty lékáren připraveni s odbornou radou na výdeji bez receptu nebo-li volném prodeji, jsou si vědomi rizik spojených s neuváženým či dokonce chybným užíváním volně dostupných léčiv. Možnosti vedoucí ke zvýšení bezpečnosti samoléčby vidíme zejména v důsledné edukaci a individuální komunikaci nad zdravotními problémy, se kterými klienti do lékáren přicházejí,“ doplnila Alena Šindelářová, předsedkyně České komory farmaceutických asistentů.  
 
Web ke kampani je umístěn na Národním zdravotním informačním portálu. „Národní zdravotnický informační portál (NZIP) je klíčovou komunikační webovou platformou nejen této dedikované kampaně, ale obecně komunikačních aktivit ministerstva zdravotnictví. Kromě garantovaných a prověřených informací z oblasti českého zdravotnictví obsahuje NZIP také stránky s konkrétními informacemi o specifických kampaních a stěžejních aktivitách rezortu,“ doplnil Martin Komenda, koordinátor projektu NZIP.


Přílohy:
Tisková zpráva
Foto_kampaň
Foto_Ibuprofen
Foto_Paracetamol
Foto_antikoncepce
Foto_laxativa
Foto_léky na žaludek
Foto_nosní kapky/spreje
 

Sdílet článek:

Související články

 • Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Úhrady léků a doplatky na ně jsou pro širokou veřejnost obtížně pochopitelnou problematikou. Ceny i úhrady léků se vlivem pravidelných revizí neustále mění. Těmto častým a jen velmi těžko předvídatelným změnám čelí jak lékárny, tak pacienti. Doplatek vzniká jako rozdíl mezi cenou a výší úhrady ze zdravotního pojištění. Konečnou cenu léků z velké části určují výrobci a tím také ovlivňují výši doplatku na konkrétní lék. S vysokou spoluúčastí mohou pacientům částečně v některých případech pomoci ochranné limity, i ty jsou však nepřehledné.

 • Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Pokud chybí lék na průjem, na který jste zvyklí, obraťte se s důvěrou na svého lékárníka. Ten Vám poradí vhodnou alternativu vzhledem k povaze potíží i například věku pacienta. Při léčbě průjmu hrají zásadní roli režimová opatření, jak doporučuje Česká gastroenterologická společnost. Nejlepší je průjmu předcházet a volit vhodnou prevenci onemocnění.

 • Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Blíží se období dovolených, které s sebou přináší i nutnost balení cestovní lékárničky. K jejímu vybavení můžeme využít přípravky z domácí lékárničky, proto je vhodné udržovat její obsah aktuální a alespoň dvakrát ročně ji zkontrolovat. Kromě správného obsahu domácí i cestovní lékárničky je nutné myslet i na způsob uchovávání léků, právě v létě totiž více než kdy jindy hrozí jejich znehodnocení vlivem nevhodného skladování. Léčivé přípravky je nutné pravidelně kontrolovat i kvůli exspiraci. Období před létem je na úklid lékárničky ideální – a neměli bychom zapomínat ani na vybavení lékárničky na chatě či chalupě, obzvlášť pokud tam budeme v létě trávit více času.