Na léky nezapomínejte ani o letní dovolené. Lékárníci doporučují zejména chronicky nemocným zajistit si dostatečnou zásobu pravidelně užívaných léků včas

Na léky nezapomínejte ani o letní dovolené. Lékárníci doporučují zejména chronicky nemocným zajistit si dostatečnou zásobu pravidelně užívaných léků včas

S příchodem léta se mnozí z nás chystají na dovolené, tráví více času na chatách a chalupách či v zahraničí. S tím souvisí změny v životním rytmu a také v každodenních návycích, které mohou mít negativní dopad na pravidelné užívání léků. To ale může mít velmi vážné zdravotní důsledky především pro chronicky nemocné pacienty vlivem zapomínání užívání léků či změny režimu. Česká lékárnická komora (ČLnK) doporučuje dbát i v létě na předepsané dávkování a pamatovat také na správné skladování léků, především na ochranu před přílišným teplem a přímým světlem.


Před každou dovolenou je dobré si včas zkontrolovat, zda máte k dispozici dostatečné množství léků, které pravidelně užíváte. Zejména pacienti s chronickým onemocněním by měli mít léky neustále s sebou,“ uvádí Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK a dodává: „V létě je také vhodné dbát na správné skladování léků, aby nedošlo k jejich znehodnocení například vlivem horka. S žádostí o radu se pacienti mohou obrátit na svého lékárníka.“

Nejen před dovolenou je kromě včasného zajištění receptu vhodné vyzvednout si léky v lékárně, nejlépe v takové, kterou navštěvujete opakovaně. Podle průzkumu veřejného mínění agentury SC&C z roku 2021 je důvěra pacientů v lékárníky velmi vysoká a dále stoupá, pokud má pacient „svého” lékárníka. Ten pacienty pravidelně navštěvující jeho lékárnu často zná osobně, ví, jaké léky užívají, a zohlední to v jejich výběru na dovolenou.

S tím, co přidat do cestovní lékárničky, poradí lékárník

Přestože univerzální složení cestovní lékárničky neexistuje, lékárník dokáže poradit, jak si ji vybavit, a to především s ohledem na místo konání, charakter a účastníky dovolené. Lékárnička se může ve zmíněných případech velmi významně lišit, proto je konzultace s lékárníkem zásadní k tomu, aby obsahovala na jedné straně vše potřebné, ale aby zároveň pacienti neutráceli za zbytné věci.

Nouzový výdej především pro stabilizované pacienty s chronickým onemocněním   

Nedostatečná zásoba léků na cestu či špatně vybavená cestovní lékárnička může být na dovolené příčinou mnoha komplikací. „Pacienti by měli pamatovat i na to, že budou-li si zajišťovat své léky na předpis těsně před odjezdem na dovolenou, může se stát, že jejich lékař bude mít volno a k receptu se nedostanou. V současné době je jejich jedinou možností obrátit se v místě bydliště na zastupujícího lékaře nebo v místě dovolené na lékaře na pohotovosti a požádat ho o předpis,“ radí viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D. Problémem ovšem je i fakt, že pohotovost není ve všech městech a pro mnoho pacientů pak může být zajištění receptu časově i organizačně náročné.

Problematika zajištění léků na předpis během dovolené lékaře nebo vlivem opomenutí přibalení chronicky užívaného léku do zavazadla by se dala vyřešit zejména u stabilizovaných chroniků možností tzv. nouzového výdeje léku na předpis lékárníkem, což by mohla umožnit až změna legislativy. „Lidé by tak nemuseli absolvovat zbytečný proces shánění nového receptu, lékárník by vydal v jasně definované situaci chronicky užívaný lék na dobu nezbytně nutnou přímo v lékárně po kontrole lékového záznamu pacienta,“ popisuje inovaci Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK. Takto by mohly být vydané například léky na snížení krevního tlaku, astma či léčbu cukrovky. „Bohužel se s takovou situací setkává naprostá většina lékárníků každé prázdniny, ať už letní nebo zimní. Pacientovi se snažíme pomoci, aby léčba nebyla přerušena. Nouzový výdej by byl i v českém zdravotnictví dobrým pomocníkem, tak jako v mnoha jiných zemích Evropy,” uzavírá Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK. 
Přílohy:
Tisková zpráva
Foto_1

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Sdílet článek:

Související články

 • Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Úhrady léků a doplatky na ně jsou pro širokou veřejnost obtížně pochopitelnou problematikou. Ceny i úhrady léků se vlivem pravidelných revizí neustále mění. Těmto častým a jen velmi těžko předvídatelným změnám čelí jak lékárny, tak pacienti. Doplatek vzniká jako rozdíl mezi cenou a výší úhrady ze zdravotního pojištění. Konečnou cenu léků z velké části určují výrobci a tím také ovlivňují výši doplatku na konkrétní lék. S vysokou spoluúčastí mohou pacientům částečně v některých případech pomoci ochranné limity, i ty jsou však nepřehledné.

 • Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Pokud chybí lék na průjem, na který jste zvyklí, obraťte se s důvěrou na svého lékárníka. Ten Vám poradí vhodnou alternativu vzhledem k povaze potíží i například věku pacienta. Při léčbě průjmu hrají zásadní roli režimová opatření, jak doporučuje Česká gastroenterologická společnost. Nejlepší je průjmu předcházet a volit vhodnou prevenci onemocnění.

 • Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Blíží se období dovolených, které s sebou přináší i nutnost balení cestovní lékárničky. K jejímu vybavení můžeme využít přípravky z domácí lékárničky, proto je vhodné udržovat její obsah aktuální a alespoň dvakrát ročně ji zkontrolovat. Kromě správného obsahu domácí i cestovní lékárničky je nutné myslet i na způsob uchovávání léků, právě v létě totiž více než kdy jindy hrozí jejich znehodnocení vlivem nevhodného skladování. Léčivé přípravky je nutné pravidelně kontrolovat i kvůli exspiraci. Období před létem je na úklid lékárničky ideální – a neměli bychom zapomínat ani na vybavení lékárničky na chatě či chalupě, obzvlášť pokud tam budeme v létě trávit více času.