Pokus o vysvětlení ceny a doplatku léků

Pokus o vysvětlení ceny a doplatku léků

Člen představenstva ČLnK Mgr. Martin Mátl odpovídá na otázku pacientky, jak je tvořena v současné době cena a doplatek u léků.

Dotaz:


Dobrý den, 
           mojí mamince byla předepsána 2 balení antibiotik Ofloxin 200. Vzhledem k tomu, že maminka má problémy se snášenlivostí léků, poprosila jsem lékárnici, zda bych si mohla vzít 1 balení a 2. si vyzvednout o 2 dny později, až bude jasné, zda lék bude maminka snášet. Lékárnice mně vyhověla. Zaplatila jsem 30,- Kč regulační poplatek a 87,- Kč doplatek za jedno balení léku. To bylo v sobotu. 
           V pondělí jsem šla vyzvednout 2. balení. K mému překvapení jsem zaplatila doplatek 117,- Kč. Bylo mně vysvětleno, že je to určitě správně, že to tak počítá program, ale proč jsem za první balení zaplatila jiný doplatek než za druhé balení to opravdu nechápu. Myslím si však, že to je ještě o trochu složitější. Na druhé účtence je doplatek 102,- Kč, výsledek 117,- Kč. Tak mě napadlo, že doplatek byl 102,- Kč a program dopočítal ještě 15,- Kč i za 1. balení léku ( 87 + 15 = 102). Lékárnice mně to však nedokázala vysvětlit, říkala, že lidi tam na ně křičí, ale pacienti a bohužel, ani lékárnici nerozumí tomu, jak se doplatky počítají. Vše mohu doložit, mám schovány obě účtenky.
            Zajímalo by mě, zda je možné, aby byly různé doplatky podle toho, zda je předepsáno jedno či dvě balení. Prosím o vysvětlení.
            Předem děkuji za odpověď a chtěla bych vědět, proč je to tak složité, že tomu nikdo nerozumí.  

Marie Nováková

 
Odpověď:
Vážená paní Nováková,
       pokusím se odpovědět na Vaše otázky. Úvodem musím říci, že mne mrzí, že kolegyně nedokázala nabídnout alespoň pokus o vysvětlení. Na omluvu budiž řečeno, že současný stav výpočtu ceny léku překročil meze zdravého rozumu. Proč je to tak složité nevím, ale v každém případě jsou na vině politici, kteří nedokážou, nebo nechtějí věci řešit jednoduše a srozumitelně.
       Výpočet ceny léku je dán pravidly, která určuje tzv. cenový předpis, který vydává ministerstvo zdravotnictví. Výpočet ceny léku je také ovlivněn zákonem o veřejném zdravotním pojištění, a to jeho poslední novelou z dubna 2009.
·         Ceny všech léčivých přípravků, jež mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění, jsou regulovány maximální obchodní přirážkou. Tato přirážka se uplatňuje i v případě, že je léčivo vydáváno bez úhrady ze zdravotního pojištění.
·         V případě, že je léčivý přípravek vydáván s úhradou ze zdravotního pojištění, se od začátku roku 2008 provádí dodatečné snížení ceny. Hodnota tohoto snížení závisí na výrobní ceně léku.
·         Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění účinná od dubna 2009 zavedla nové pravidlo.
        Pokud po provedení výše zmíněného odpočtu vyjde cena léku bez doplatku, ponechá se cena ve výši po odpočtu. Pacient tedy neplatí žádný doplatek a zaplatí pouze regulační poplatek.
        Pokud ale po provedeném odpočtu vyjde cena léku s doplatkem, provede se výpočet ceny znovu, tentokrát ovšem bez výše zmíněného odpočtu. Pacient zaplatí regulační poplatek a ten se odečte od doplatku. V případě, že je na jedné položce více balení, odečítá se regulační poplatek od součtu doplatků za všechna balení. Pokud je výše doplatku, případně součtu doplatků nižší než 30 Kč, odečte se jenom taková část regulačního poplatku, aby pacient zaplatil právě 30 Kč.
       Skutečnost, že se regulační poplatek odečítá od součtu doplatků za všechna balení na položce receptu, vede k tomu, že výše doplatku závisí na počtu balení na položce. Tento stav prakticky znemožňuje určit doplatek za jedno balení dříve, než v okamžiku výdeje.
       Komplikace nastává v případě, kdy je na položce předepsán větší počet balení a v lékárně z nějakého důvodu neproběhne výdej všech těchto balení najednou. Lékárenský program, který počítá cenu léku, totiž nemá (a nemůže mít, protože není jisté, zda pacient skutečně přijde pro zbývající balení) informaci o celkovém počtu vydávaných balení na jedné položce. Většina programů tuto situaci řeší tak, že provede odečet regulačního poplatku od doplatku na základě aktuálního počtu vydávaných balení. A při výdeji zbývajících balení potom provede výpočet zbývajících doplatků, který by měl zajistit, že se celková částka zaplacená pacientem bude rovnat částce, kterou by pacient zaplatil, kdyby dostal všechna balení najednou.
      Výjimkou jsou pacienti osvobození od placení regulačního poplatku. V jejich případě se provádí odpočet podle pravidel platných před novelou zákona. Tedy ve všech případech výdeje pacientovi osvobozenému od regulačního poplatku se provádí odpočet (ten historicky starší).
Při výdeji Ofloxinu nastává právě varianta, kdy po odpočtu vyjde cena léku s doplatkem. Odpočet (ten historicky starší) se tedy neprovádí a zaplacený regulační poplatek se odečte od doplatku. Ve výsledku tedy pacient zaplatí regulační poplatek a doplatek (součet doplatků) snížený o zaplacený regulační poplatek.
 
Prodejní cena 1 balení
189,60 Kč
Úhrada ze zdravotního pojištění
72,60 Kč
Prodejní cena – úhrada
117,00 Kč
Doplatek za 1 balení (po odečtení RP)
87,00 Kč
Celková částka za 1 balení (doplatek + RP)
117,00 Kč
Doplatek za 2 balení (po odečtení RP)
2 x 102,00 Kč
Celková částka za 2 balení (doplatek + RP)
234,00 Kč
 
Ve Vámi popisovaném případě tedy došlo k situaci, kdy při výdeji prvního balení byl odečten celý regulační poplatek od doplatku za jedno balení. V lékárně tedy po Vás požadovali regulační poplatek a doplatek snížený o regulační poplatek 30 + (117 – 30) = 30 + 87 = 117 Kč. Při výdeji druhého balení již nebylo od doplatku co odečítat a byl po Vás požadován doplatek 117 . Údaje z účtenky, které popisujete, svědčí o tom, že program v lékárně, kde jste vyzvedávala léky, při druhém výdeji přepočítal výši doplatků tak, jako by se obě balení vydávala najednou 30 + (117 + 117 – 30) = 234 Kč.
Závěrem lze říci, že doplatek Vám byl v lékárně spočítán v souladu s platnými předpisy, ačkoli to vypadá téměř neuvěřitelně. Váš oprávněný dotaz je důkazem toho, že systém odpočtů uplatňovaný při výpočtu ceny léku ohrožuje normální komunikaci lékárníků se svými pacienty. Bohužel, náprava tohoto stavu vyžaduje mimo jiné i změnu zákona.
S pozdravem

Mgr. Martin Mátl
Člen představenstva ČLnK

Sdílet článek:

Související články

 • Lékárnické kapky – newsletter. Co by vám nemělo chybět při prázdninovém putování?

  Lékárnické kapky – newsletter. Co by vám nemělo chybět při prázdninovém putování?

  Letní prázdniny odstartovaly a s nimi cestování, koupání a sluníčko. Na co byste si během léta měli dát pozor a na co nezapomenout?

 • Lékárnické kapky – newsletter. Den lékáren – farmaceut, profesionál po celý život.

  Lékárnické kapky – newsletter. Den lékáren – farmaceut, profesionál po celý život.

  Den lékáren 2024

 • Lékárnické kapky – newsletter. Poradíme Vám s léčbou bolesti.

  Lékárnické kapky – newsletter. Poradíme Vám s léčbou bolesti.

  Jak si poradit s bolestí?