Problémy lékárenství v pořadu Epicentrum Blesku

Problémy lékárenství v pořadu Epicentrum Blesku

Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs byl ve středu 19. 4. hostem pořadu Epicentrum Blesku. Tématem dlouhého rozhovoru byly nejen výpadky léků, ale také nedostatek lékáren a lékárenských pohotovostí. Zásadním tématem je především nutnost změny financování lékárenské péče z veřejných prostředků.


V celé České republice je pouze 16 pohotovostních lékáren. Pacienti, kteří potřebují léky akutně v noci, pro ně mnohdy cestují desítky kilometrů. V některých krajích pohotovostní lékárny, které mají otevřeno 24 hodin denně, dokonce nejsou vůbec. Zajištění pohotovostních služeb je v kompetenci jednotlivých krajských úřadů, přičemž pohotovostní lékárenská služba by měla alespoň navazovat na lékařskou pohotovost, aby byla zajištěna návaznost zdravotní péče. Provozování lékárenské péče je však finančně náročné a výdej léčivých přípravků v době pohotovosti jej nepokryje. Dalším důvodem, proč je málo pohotovostních lékáren, je nedostatek personálu.

Českou republiku nadále trápí nedostatek některých léků. To však není novým tématem a Česká lékárnická komora na tento problém upozorňuje již několik let. Pravidelné mediální výstupy ČLnK byly však především v letech 2018 a 2019 tehdejším Ministerstvem zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha bagatelizovány.

Jedním z důvodů nedostatku léků je jejich nízká cena v ČR ve srovnání s jinými zeměmi Evropy. Nízká cena léků má bohužel i negativní vliv na ekonomiku některých lékáren, protože jejich zdravotní péče je především hrazena zdravotními pojišťovnami jako poměrná část ceny vydaného léku. Za výdej levného léku dostane lékárna v současném systému menší odměnu za práci lékárníka než v případě výdeje drahého léčivého přípravku. Práci však v obou případech lékárník odvede stejnou. Takový systém odměňování není spravedlivý, proto Česká lékárnická komora navrhuje jeho změnu, která by zajistila fixní platbu za práci lékárníka nezávislou na ceně vydávaného léku, hrazenou zdravotními pojišťovnami a bez finančního zatížení pacientů.


Celý výstup naleznete zde.

Zdroj: HORÁKOVÁ, Česku chybí pohotovostní lékárny: Neuživí se, říká šéf lékárníků. Válkův prodej léků po kusech sepsul. Praha [on-line]: blesk.cz, str. 0, 20. 4. 2023

Sdílet článek:

Související články

 • Informace k ukončenému cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Informace k ukončenému cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Cyklus celoživotního vzdělávání (CV) 2020-2023 skončil dne 31. 8. 2023. Každý člen ČLnK, který v průběhu cyklu CV vykonával činnost v lékárně (bez ohledu na výši pracovního úvazku nebo dobu, kdy v lékárně nepracoval) má povinnost získat minimálně stanovený počet bodů za účast na vzdělávacích akcích nebo za aktivity související se vzděláváním.

 • Pravomocné změny úhrad od 1. října 2023

  Pravomocné změny úhrad od 1. října 2023

  Aktualizace 21. 9. 2023

 • Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Úhrady léků a doplatky na ně jsou pro širokou veřejnost obtížně pochopitelnou problematikou. Ceny i úhrady léků se vlivem pravidelných revizí neustále mění. Těmto častým a jen velmi těžko předvídatelným změnám čelí jak lékárny, tak pacienti. Doplatek vzniká jako rozdíl mezi cenou a výší úhrady ze zdravotního pojištění. Konečnou cenu léků z velké části určují výrobci a tím také ovlivňují výši doplatku na konkrétní lék. S vysokou spoluúčastí mohou pacientům částečně v některých případech pomoci ochranné limity, i ty jsou však nepřehledné.