Sjezd delegátů České lékárnické komory zvolil nové představenstvo. Prezidentem zůstává Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Ve dnech 3. – 4. listopadu 2023 proběhl v pražském Top Hotelu XXXII. sjezd delegátů České lékárnické komory (ČLnK), který si zvolil pro následující čtyři roky nové vedení. Na sjezdu s výjimečně vysokou účastí stávající prezident Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. i viceprezident PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D. obhájili své mandáty.

Praha, 4. listopadu 2023 – Kromě voleb do centrálních orgánů komory řešil sjezd také důležitá témata jako dopady snížení úhrad léčivých přípravků na lékárny či sjednocení doplatků na léčivé přípravky. Delegáti sjezdu poděkovali všem lékárníkům za jejich obětavost, se kterou ve prospěch svých pacientů řeší výpadky léčivých přípravků. Sjezd představenstvu ČLnK zároveň uložil, aby i nadále usilovalo o rovnoměrné zásobování lékáren léčivými přípravky.

Delegáti ocenili dosavadní práci staronového prezidenta Mgr. Aleše Krebse, Ph.D. i viceprezidenta PharmDr. Martina Kopeckého a zvolili je do funkcí s výjimečně silným mandátem.

Sjezdu se v pátek zúčastnil náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, který zmínil intenzivní a věcnou spolupráci s vedením ČLnK. Hosty diskuzního bloku v sobotu byly například ředitelka SÚKL Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D. nebo ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Daniela Rrahmaniová, které odpovídaly na otázky delegátů ohledně možnosti společného řešení aktuálních problémů lékárenství.

„Letošní sjezd se nesl ve znamení konstruktivní diskuze a výrazné jednoty lékárnického stavu. Velmi si vážím práce, kterou lékárníci každý den v lékárnách odvádí, a jejich pomoci pacientům zejména v nelehké situaci, kterou způsobují výpadky léků,“ komentuje letošního sjezd Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Celé usnesení XXXII. sjezdu delegátů České lékárnické komory, včetně seznamu nově zvolených členů republikového představenstva, revizní komise a čestné rady, najdete v příloze tiskové zprávy.

Přílohy: Tisková zpráva Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu   s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Sdílet článek:

Související články

 • Snížení ceny léčivého přípravku Pradaxa od 1. června 2024 <span style="color: red;">(účinnost změny odložena na 1. 7.)</span>

  Snížení ceny léčivého přípravku Pradaxa od 1. června 2024 (účinnost změny odložena na 1. 7.)

  Aktualizace 29. 5.: Účinnost nové DNCV u LP Pradaxa byla odložena na 1. 7. 2024

 • Předpokládané zrušení úhrad od 1. srpna 2024

  Předpokládané zrušení úhrad od 1. srpna 2024

  Aktualizace 29. 5. 2024

 • Předpokládané zrušení úhrad od 1. července 2024

  Předpokládané zrušení úhrad od 1. července 2024

  Aktualizace 29. 5. 2024