Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.
 
Původní Provozní řád byl dlouhá léta vydán jako samostatný stavovský předpis ČLnK. Sjezd delegátů ČLnK jej na počátku listopadu 2013 zrušil, protože jeho znění bylo zastaralé. Protože vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče není podle svého obsahu stavovským předpisem, nebude nový vzorový Provozní řád již přijímán jako stavovský předpis ČLnK, ale je předkládán jako potřebná a užitečná pomůcka k volnému užití ve všech lékárnách.

Lékárníci nemusí aktualizovat provozní řády svých lékáren, pokud odpovídají současné legislativě, zejména vyhlášce 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.


Vzorový provozní řád poskytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko představenstva ČLnK ze dne 14. 2. 2012

  Stanovisko představenstva ČLnK ze dne 14. 2. 2012

  Upřesňující zacházení s návykovými látkami v lékárnách