Usnesení XXIV. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení XXIV. sjezdu delegátů ČLnK

konaného ve dnech 7. - 8. 11. 2014 v Benešově


Sjezd bere na vědomí:
 • zprávy mandátové komise ze 7. a 8. 11. 2014
 • zprávy o činnosti představenstva ČLnK, revizní komise, čestné rady, zprávu o kontrolní činnosti, zprávu o hospodaření za rok 2013 a zprávu o hospodaření k 30. 9. 2014
 • zprávy o plnění usnesení XXIII. sjezdu ČLnK
 • výrok auditora k účetní závěrce roku 2013
 
Sjezd schvaluje:
 • účetní závěrku k 31. 12. 2013
 • převedení výsledku hospodaření vykázaného k 31. 12. 2013 ve výši 3 341 137,99 Kč do nerozděleného zisku
 • hospodaření se sociálním fondem za rok 2013
 • návrh rozpočtu na rok 2015 (s rozpočtovanými výnosy i náklady ve výši 25,18 mil. Kč)
 • změny Finančního řádu, Licenčního řádu, Řádu pro celoživotní vzdělávání.
 • zvýšení náhrad za ztrátu času na 250,- Kč / hod. s účinností od 1. 1. 2015
 
Sjezd ruší:
 • rozpočtové opatření Představenstva č. 1/2012
 
Sjezd ukládá:

Představenstvu ČLnK
 • pokračovat při jednáních se státní správou a zdravotními pojišťovnami v úsilí o plnou kompenzaci lékárnám za zrušené regulační poplatky za recept
(OSL Uherské Hradiště)
 
 • usilovat o změnu regulace cen léčiv hrazených ze zdravotního pojištění tak, aby léčiva měla při výdeji na lékařský předpis pacientovi stejný doplatek ve všech lékárnách; změna přinese rovnou dostupnost léčiv pacientům, stejně jako v zemích EU a překoná nynější neprůhledný a neetický stav
(OSL Děčín, OSL Česká Lípa)
 
 • vytvořit a prosazovat demografická a geografická pravidla pro tvorbu a regulaci sítě lékáren
(OSL Praha – východ)
 
 • jednat se státní správou a zdravotními pojišťovnami o kompenzaci snížených příjmů lékáren v důsledku revizí cen a úhrad léčiv
(OSL Mělník)
 
 • rozšířit počet distančních forem celoživotního vzdělávání např. e-learningových kurzů nebo webových seminářů
(OSL Plzeň)
 
 • zprovoznit pro členy v autorizované části webových stránek ČLnK možnost tvorby anket a hlasování o aktuálních tématech, do budoucna ev. i volby
(OSL Plzeň)
 
 • uspořádat senátní a sněmovní semináře o lékárnách v roce 2015
(OSL Praha – východ)
 
 • připravit právní rámec, který zajistí možnost nákupu léků pro všechny lékárny rovnocenně, se stejnou dostupností, a za srovnatelnou cenu
(OSL Praha – východ)
 
 • spolupracovat s ÚZIS na přípravě nového výkazu „Lékárenská péče“ tak, aby rozsah předávaných dat umožňoval získat informaci o nákladech na lékárenskou péči
(Mgr. Hana Šnajdrová)
 
 • vytvořit v rámci PR aktivit masivní edukaci široké veřejnosti ohledně nelegálního výdeje léků v ordinacích lékařů
(OSL Tábor) 
 
 • jednat o problematice názvů při registraci léčivých přípravků tak, aby název byl přehledný, nematoucí, nezavdávající příčinu k chybné interpretaci a expedici
(OSL Teplice)
 
 • rozšířit a zatraktivnit webové stránky ČLnK pro pacienty o odbornou část s odkazy na informace o lécích, s důležitými kontakty a materiály
(OSL Hodonín)
 
 • průběžně zveřejňovat jména inspektorů ČLnK na webových stránkách Komory
(OSL Nový Jičín)
 
 • zveřejňovat na webových stránkách Komory čtvrtletně informace o práci inspektorů ČLnK
(OSL Kroměříž)
 
 • přehledně zveřejňovat docházku členů Představenstva ČLnK, Revizní komise ČLnK a Čestné rady ČLnK na jednání orgánů na webových stránkách Komory
(OSL Česká Lípa)
 
 
Delegátům sjezdu
 • aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu.
 
 
Sjezd vyzývá:
 
Grémium majitelů lékáren jako zástupce poskytovatelů lékárenské péče k intenzívnímu úsilí při jednáních s pojišťovnami o rámcových smlouvách a zavedení vyúčtování signálního kódu výkonu za výdej na recept v Komisi pro metodiku.
(OSL Česká Lípa)
 
 
 

Sdílet článek:

Související články

 • Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zveřejňujeme zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal 5. 11. 2022 v Praze.

 • Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXI. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 5. 11. 2022 v Praze a přijal následující usnesení

 • Organizace XXXI. sjezdu delegátů České lékárnické komory

  Organizace XXXI. sjezdu delegátů České lékárnické komory

  Datum a místo konání: sobota 5. 11. 2022, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Praha (Informace pro účastníky, [...]