Vaši lékárníci CZ

Vaši lékárníci CZ

Vaši lékárníci se představují na webu komory

Vaši lékárníci je aktivita, která má mandát nejvyššího orgánu České lékárnické komory a to Sjezdu delegátů 2017. Spolek má poukazovat na dlouhodobé problémy v českém lékárenství a podporovat reformní kroky, které povedou ke stanovení pevných koncových cen a doplatků, smysluplnou regulaci sítě, nastavení transparentních podmínek financování lékárenské péče a zvýšení povědomí erudovaného lékárníka jako nezastupitelného odborníka v českém lékárenství. Spolek obdržel na svoji PR činnost rozpočet 2,5 mil. Kč, který je pod kontrolou revizní komise.

Všechny informace o činnosti spolku naleznete na www.vasilekarnici.cz

Sjezd rozhodl o uvolnění částky z nerozděleného zisku z předešlých let maximálně ve výši 2,5 mil. Kč bez DPH pro rok 2018 na projekt PR kampaně pro Vaši lékárníci CZ z.s. Vaši lékárníci CZ z.s. je povinen své aktivity při projektu koordinovat s ČLnK, GML, POLP, studentskými spolky.

Sjezd úkoluje revizní komisi k tomu, aby delegovala 1 zástupce ze svých členů ke kontrolní účasti na projektu nezávislého PR, realizovaného pod gescí spolku Vaši Lékárníci CZ z.s.

Sdílet článek:

Související články