Výsledky dotazníkového šetření k celoživotnímu vzdělávání 2018

Výsledky dotazníkového šetření k celoživotnímu vzdělávání 2018

Česká lékárnická komora uspořádala pro své členy v listopadu 2018 krátký, […]
Česká lékárnická komora uspořádala pro své členy v listopadu 2018 krátký, strukturovaný dotazník k celoživotnímu vzdělávání ve farmacii, který se zaměřoval na farmaceuty. Získaná data byla zpracována formou diplomové práce paní Bc. Kláry Jindrové a zároveň sloužila jako zpětná vazba pro Českou lékárnickou komoru. Cílem šetření bylo zjistit spokojenost se vzděláváním a zmapování preferencí farmaceuta. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkově 2.691 lékárníků, kdy odpovědělo 71% žen a 13% mužů. Převládající skupinou byli respondenti ve věkové kategorii 35 – 50 let. Výzkumu se zúčastnili lékárníci v zastoupení všech krajů – Hl. m. Praha (15,1%), Jihomoravský kraj (14,2%), Moravskoslezský kraj (11,5%), Středočeský kraj (9,4%), Královéhradecký kraj (6,5%), Olomoucký kraj (5,6%), Zlínský kraj (5,5%), Vysočina (5,4%), Jihočeský kraj (5,4%), Ústecký kraj (5,3%), Pardubický kraj (5,2%), Plzeňský kraj (5,2%), Liberecký kraj (3,9%), Karlovarský kraj (1,9%). Z charakteristiky respondenta bylo zjištěno, že nejpočetnější skupina pracuje ve veřejných lékárnách déle, než 21 let, má atestaci v daném oboru a jejich provozovatel nejčastěji provozuje 1 lékárnu. U 62 % zaměstnanců neposkytuje jejich zaměstnavatel vlastní vzdělávání. Zaměstnavatel hradí vzdělávání vždy 15% a téměř vždy 37% lékárníků. Mezi nejčastěji navštěvované akce patří vzdělávací akce České lékárnické komory. 63% lékárníků je spokojených se vzděláváním ČLnK, považuje množství za dostatečné a navštěvuje semináře nejraději v pracovním týdnu od 17 hodin, v délce 1 – 3 hodiny. U většiny respondentů, kteří se vzděláváním nejsou spokojeni, je důvodem místo konání.      Při výběru seminářů je dle šetření nejdůležitější téma. Prezenční forma vzdělávání vyhovuje většině farmaceutům (64%), distanční vzdělávání, mezi které patří webináře, e-learningy, aj., upřednostňuje 36% lékárníků. Mezi nejčastější důvody, proč lékárníci nenavštěvují webináře, patří technické problémy. Z tohoto důvodu zveřejní Česká lékárnická komora na webu ČLnK doporučený postup, který by sloužil jako pomoc při přihlášení všem lékárníkům. V roce 2018 uspořádala Česká lékárnická komora pro své členy 12 webinářů, které bez poplatku absolvovalo 5.190 členů a následně byly všechny webináře zveřejněny jako záznamy. Interaktivní dispenzační semináře nejsou bohužel u většiny lékárníků navštěvovány, a to z důvodu místa konání.               Absolventi, kteří tyto akce navštívili, jsou s odborností velmi spokojeni. Z dotazníkového šetření bylo zároveň zjištěno, že 1 – 3 prezenční akce/ rok absolvuje 1.250 lékárníků, online akcí 1.461. Vzdělávací cyklus CV trvá v délce 3 let. Každý farmaceut by měl v tomto cyklu splnit hranici CV, která je stanovená na 90 bodů. 81% respondentů tuto hranici splňuje a cyklus CV řádně plní. Nejdůležitějším okruhem témat je pro lékárníky Farmakoterapie, Lékárenská právní problematika a Konzultační činnost v lékárně. Témata, která lékárníci dle výzkumu nejvíce postrádají, jsou Novinky ve farmacii a magistraliter, Právní poradenství, Psychologie a psychiatrie, Gynekologie a pediatrie, Vedení lékárny a management. Velice děkujeme všem lékárníkům, kteří se šetření zúčastnili. Bc. Klára Jindrová, PharmDr. David Ovčaří   Dotazníkové šetření naleznete ZDE

Sdílet článek:

Související články

 • Pozvánka na 151. přednáškový večer

  Pozvánka na 151. přednáškový večer

  14. 2. 2024

 • Předatestační stáže pro farmaceuty (praxe na akreditovaném pracovišti)

  Předatestační stáže pro farmaceuty (praxe na akreditovaném pracovišti)

  Pro farmaceuty před atestací z praktického lékárenství Specializační praxe na akreditovaném pracovišti (Lékárna FTN, Vídeňská 800, Praha 4)

 • Cyklus celoživotního vzdělávání 2023-2026: Změny ve výjimkách

  Cyklus celoživotního vzdělávání 2023-2026: Změny ve výjimkách

  Delegáti XXXI. sjezdu delegátů ČLnK, který proběhl v Praze 5. 11. 2022, schválili změny ve většině stavovských předpisů.