Z monitoringu médií: Viceprezident České lékárnické komory hostem pořadu Studio 6 Víkend

Z monitoringu médií: Viceprezident České lékárnické komory hostem pořadu Studio 6 Víkend

Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory (ČLnK) byl v sobotu 22. 4. hostem ranního pořadu České televize. Během on-line rozhovoru odpovídal na dotazy související se zrušením povinnosti izolace při onemocnění covid i na dotazy ohledně nedostupnosti některých léků.
Covid se stal běžnou nemocí. Tak jako před sto lety španělská chřipka ohrožovala populaci Evropy, i covid byl vážným zdravotním nebezpečím po dobu 3 let. Jeho nebezpečnost nyní ustoupila, stále však jde o infekční chorobu, na jejíž šíření má vliv především chování nemocných. To platí obecně pro všechny infekční nemoci, i pro chřipku nebo spálu.
Proto je i nadále vhodné se v případě kterékoli infekční nemoci chovat ohleduplně vůči svému okolí a zamezit šíření dodržováním vhodných opatření. Nemocný jedinec by měl především zůstat doma, nechodit do práce, nemocné dítě by nemělo navštěvovat školu nebo školku. V rámci možností domácnosti je vhodné dodržovat pravidla, díky nimž se také sníží riziko přenosu nemoci na ostatní členy rodiny. Pravidla chování v případě infekční nemoci shrnuje Desatero základních zásad, které již od jara 2020 lékárníci doporučují dodržovat (vizte přílohu).

Mezi infekční nemoci patří také spála, jejíž výskyt je nyní mezi dětmi vysoký. Zároveň však v českých lékárnách stále chybí penicilinová antibiotika, především ve formě sirupů, která jsou lékem první volby. Pacienti a rodiče malých pacientů se sice nemusí obávat, že by zůstali neléčeni, nicméně jsou v mnoha případech nasazena antibiotika jiná, než by lékař volil v případě plné dostupnosti všech antibiotik.

Výpadky léků nejsou novým tématem. Česká lékárnická komora na tento problém upozorňuje již několik let. Pravidelné mediální výstupy ČLnK byly však především v letech 2018 a 2019 tehdejšími státními úřady včetně Ministerstva zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha bagatelizovány. S většinou nedostupných léků si lékárnici poradí a adekvátní léčbu pacientovi zajistí pomocí generické substituce nebo ve spolupráci s předepisujícím lékařem. Největší problémy jsou spojeny s nedostupností léčivých přípravků, které jsou nenahraditelné, jako v případě přípravku Litalir pro onkologické pacienty, jehož výpadek z důvodu přeregistrace byl nahlášen výrobcem již v červenci 2022.

Celý rozhovor s Martinem Kopeckým můžete shlédnout zde v čase 1:49.

Zdroj: ČESKÁ TELEVIZE, Studio 6 víkend. Praha: ČT24, str. 0, 22. 4. 2023

Příloha: Desatero zásad

Sdílet článek:

Související články

 • SÚKL potvrdil správnost stanoviska ČLnK k povinnosti lékárny převzít od pacienta nepoužitelná léčiva v podobě lékové formy s integrovanou jehlou z 31. 1. 2023

  SÚKL potvrdil správnost stanoviska ČLnK k povinnosti lékárny převzít od pacienta nepoužitelná léčiva v podobě lékové formy s integrovanou jehlou z 31. 1. 2023

  Státní ústav pro kontrolu léčiv zaslal k žádosti ČLnK své souhlasné vyjádření ke stanovisku ČLnK k povinnosti lékárny převzít od pacienta nepoužitelná léčiva v podobě lékové formy s integrovanou jehlou.

 • Očekávané změny od 1. srpna 2023

  Očekávané změny od 1. srpna 2023

  Aktualizace 1. 6. 2023

 • Instrukce pro lékárníky ke Dni lékáren a soutěži „Nakresli svého lékárníka“

  Instrukce pro lékárníky ke Dni lékáren a soutěži „Nakresli svého lékárníka“

  Česká lékárnická komora při přípravě Dne lékáren 2023 na téma Zdravotníci ve vaší lékárně připravila větší množství materiálů, spolupracuje s dalšími organizacemi jako Ministerstvo zdravotnictví, Česká komora farmaceutických asistentů a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy. Doprovodnou akcí letošního, jubilejního, 25. Dne lékáren je výtvarná soutěž pro děti. Konkrétní instrukce a doporučení k využití vytvořených materiálů jsou popsány níže.