Z monitoringu médií: Viceprezident České lékárnické komory hostem pořadu Studio 6 Víkend

Z monitoringu médií: Viceprezident České lékárnické komory hostem pořadu Studio 6 Víkend

Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory (ČLnK) byl v sobotu 22. 4. hostem ranního pořadu České televize. Během on-line rozhovoru odpovídal na dotazy související se zrušením povinnosti izolace při onemocnění covid i na dotazy ohledně nedostupnosti některých léků.
Covid se stal běžnou nemocí. Tak jako před sto lety španělská chřipka ohrožovala populaci Evropy, i covid byl vážným zdravotním nebezpečím po dobu 3 let. Jeho nebezpečnost nyní ustoupila, stále však jde o infekční chorobu, na jejíž šíření má vliv především chování nemocných. To platí obecně pro všechny infekční nemoci, i pro chřipku nebo spálu. Proto je i nadále vhodné se v případě kterékoli infekční nemoci chovat ohleduplně vůči svému okolí a zamezit šíření dodržováním vhodných opatření. Nemocný jedinec by měl především zůstat doma, nechodit do práce, nemocné dítě by nemělo navštěvovat školu nebo školku. V rámci možností domácnosti je vhodné dodržovat pravidla, díky nimž se také sníží riziko přenosu nemoci na ostatní členy rodiny. Pravidla chování v případě infekční nemoci shrnuje Desatero základních zásad, které již od jara 2020 lékárníci doporučují dodržovat (vizte přílohu). Mezi infekční nemoci patří také spála, jejíž výskyt je nyní mezi dětmi vysoký. Zároveň však v českých lékárnách stále chybí penicilinová antibiotika, především ve formě sirupů, která jsou lékem první volby. Pacienti a rodiče malých pacientů se sice nemusí obávat, že by zůstali neléčeni, nicméně jsou v mnoha případech nasazena antibiotika jiná, než by lékař volil v případě plné dostupnosti všech antibiotik. Výpadky léků nejsou novým tématem. Česká lékárnická komora na tento problém upozorňuje již několik let. Pravidelné mediální výstupy ČLnK byly však především v letech 2018 a 2019 tehdejšími státními úřady včetně Ministerstva zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha bagatelizovány. S většinou nedostupných léků si lékárnici poradí a adekvátní léčbu pacientovi zajistí pomocí generické substituce nebo ve spolupráci s předepisujícím lékařem. Největší problémy jsou spojeny s nedostupností léčivých přípravků, které jsou nenahraditelné, jako v případě přípravku Litalir pro onkologické pacienty, jehož výpadek z důvodu přeregistrace byl nahlášen výrobcem již v červenci 2022. Celý rozhovor s Martinem Kopeckým můžete shlédnout zde v čase 1:49. Zdroj: ČESKÁ TELEVIZE, Studio 6 víkend. Praha: ČT24, str. 0, 22. 4. 2023 Příloha: Desatero zásad

Sdílet článek:

Související články

 • Pravomocné změny úhrad od 1. srpna 2024

  Pravomocné změny úhrad od 1. srpna 2024

  Aktualizace 23. 7. 2024

 • Očekávané změny od 1. září 2024

  Očekávané změny od 1. září 2024

  Aktualizace 23. 7. 2024

 • Kontrolní přehled uzavřených DNCV a SoÚ k 1. 7. 2024 za VZP ČR

  Kontrolní přehled uzavřených DNCV a SoÚ k 1. 7. 2024 za VZP ČR

  Aktualizace k 17. 7. 2024