Žádost o opravu chybně zveřejněné citace ČLnK v médiích ze dne 17. 3. 2022 týkající se výdeje léku na předpis ukrajinským uprchlíkům

Žádost o opravu chybně zveřejněné citace ČLnK v médiích ze dne 17. 3. 2022 týkající se výdeje léku na předpis ukrajinským uprchlíkům

ČLnK tímto reaguje na nesprávnou citaci jejího vyjádření, která se […]
ČLnK tímto reaguje na nesprávnou citaci jejího vyjádření, která se dnes objevila v médiích. Jedná se o tuto nepravdivou informaci:
 
„Česká lékárnická komora (ČLnK) nedoporučuje lékárnám vydávat léky na předpis ukrajinským uprchlíkům, kteří ještě nemají vyřízené vízum.“
 
To je pravý opak vyjádření, které ČLnK na toto téma vydala, a které říká:
 
„Uprchlíkovi, který nemá vyřízeno zdravotní pojištění, ale je schopen doložit, že mu bylo uděleno vízum nebo poskytnuta dočasná ochrana, ČLnK doporučuje léčivé přípravky na úhradu zdravotní pojišťovny vydat, poznamenat si osobní údaje a následně úhradu vyúčtovat pojišťovně. V současné době se technicky řeší mechanismus, jakým to bude možné udělat. Uprchlíkovi, který nemá vyřízeno zdravotní pojištění, ale ani mu nebylo uděleno vízum nebo poskytnuta dočasná ochrana, ČLnK doporučuje vydat léčivé přípravky na základě nyní dostupných informací po dohodě se svým zaměstnavatelem jen na účet pacienta, protože stát nezaručuje úhradu léků vydaných uprchlíkům, kteří vízum nebo dočasnou ochranu nezískají (např. se přesunou do jiného státu, o vízum nebo ochranu nepožádají, není vyhověno jejich žádosti).“
 
ČLnK se momentální situací na Ukrajině intenzivně zabývá, lékárníci přistupují k ukrajinským pacientům velmi ohleduplně, mnozí se podílejí na sbírkách, ubytovávají uprchlíky, poskytují jim léky a prostředky k samoléčbě jako dary.  ČLnK ihned intenzivně komunikovala s MZd, aby byly nastaveny podmínky pro možný výdej léků na recept uprchlíkům. Ideální je, když dostanou vízum co nejdříve, vzhledem k tomu, že stát ani zdravotní pojišťovny neumožňují úhradu léků na pojišťovnu pro uprchlíky bez platného pojištění.
 
ČLnK tímto žádá všechna média, která tuto chybnou informaci zveřejnila,
o okamžitou opravu.
 
Přílohy:
Tisková zpráva

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
 
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Sdílet článek:

Související články

 • Bezpečí pacientů a zachování plnohodnotné lékárenské péče musí zůstat prioritou, a to i v případě úvah o zavedení zásilkového výdeje léků na předpis

  Bezpečí pacientů a zachování plnohodnotné lékárenské péče musí zůstat prioritou, a to i v případě úvah o zavedení zásilkového výdeje léků na předpis

  12. února se konal na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR jednání na téma zásilkového výdeje léků na předpis, na který navázal červnový kulatý stůl na půdě Poslanecké Sněmovny. Postoj České lékárnické komory k zásilkovému výdeji zůstává od února neměnný.

 • Lékárnické kapky – newsletter. Co by vám nemělo chybět při prázdninovém putování?

  Lékárnické kapky – newsletter. Co by vám nemělo chybět při prázdninovém putování?

  Letní prázdniny odstartovaly a s nimi cestování, koupání a sluníčko. Na co byste si během léta měli dát pozor a na co nezapomenout?

 • Z monitoringu médií: Česká televize – Studio 6 – Den lékáren

  Z monitoringu médií: Česká televize – Studio 6 – Den lékáren

  Pozvání do Studia 6, vysílání České televize, přijal prezident České lékárnické komory Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Tématem rozhovoru byla právě [...]