Závada v jakosti léčivého přípravku Kalnormin

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Kalnormin, 1g tbl. pro. 30 až z úrovně pacientů.

SÚKL informuje o stahování léčivého přípravku Kalnormin 1g tbl pro 30 šarže 80229408 až z úrovně pacientů.

Pacient může do 6. 8. 2024 vrátit balení výše uvedené šarže LP do jakékoliv lékárny, nejlépe do té, kde byl přípravek vydán, a to včetně otevřených balení.

Pacient má nárok na výměnu za jinou šarži léčivého přípravku Kalnormin (chloridu draselného) 1 g, tablety s prodlouženým uvolňováním (na základě nového lékařského předpisu), která není dotčena výše uvedenou závadou. Lékárny vymění vrácené balení pacientovi za nové balení z jiné šarže na základě nového lékařského předpisu.

Lékárny mohou vrátit staženou šarži přípravku Kalnormin distributorovi, od kterého zboží zakoupily, do 30. 8. 2024.

ČLnK doporučuje, aby provozovatelé důsledně od držitele registrace žádali úhradu nákladů na stahování. V minulosti se tato částka ustálila na paušálních 100 Kč za každé balení. V současné době lze doporučit, aby tato částka byla požadována nejméně ve výši 150 Kč za každé balení. Jde o nárok podle § 89 odst. 3 zákona o léčivech.

Kompletní informace SÚKL https://www.sukl.cz/sdeleni-sukl-ze-dne-6-6-2024-2.

Sdílet článek:

Související články

 • Upozornění k výdeji na veterinární recept a odesílání dat dle pokynu LEK-13

  Upozornění k výdeji na veterinární recept a odesílání dat dle pokynu LEK-13

  IČO poskytovatele veterinární péče bude nahrazeno číslem KVL lékaře poskytujícího veterinární péči.

 • Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5%

  Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5%

  Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje provozovatele na doporučený postup přípravy a stanovení správné doby použitelnosti léčivého přípravku Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5% v souladu s Českým lékopisem 2023.

 • První léčivé přípravky s příznakem omezená dostupnost.

  První léčivé přípravky s příznakem omezená dostupnost.

  První LPOD s obsahem salbutamolu a sirupy s obsahem benzathin-fenoxymethylpenicilinu.