Sněm Mladých lékárníků

Sněm Mladých lékárníků

3. června 2017 9:00 – 16:00, Lékařský dům, Praha 
Úvodním slovem nás přivítal končící předseda, zakladatel a otec Mladých lékárníků PharmDr. Antonín Svoboda, který nastínil základní okruhy a témata, kterým by se měl sjezd věnovat. Dále upozornil na skutečnost, že na konci Sněmu proběhnou volby nového předsednictva Mladých lékárníků, z. s.
Jako další vystoupil PharmDr. Lubomír Chudoba – prezident České lékárnické komory, který se věnoval aktuální problematice ve světě lékárenství, především pak elektronizaci zdravotnictví a protipadělkové směrnici.
Následovala přednáška PharmDr. Marcely Heislerové Ph.D. – vedoucí katedry Lékárenství na IPVZ. Paní doktorka se věnovala tématu nového zákona č. 95 (o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta), který začne platit od 1. července 2017. Konkrétně nás seznámil a s novinkami a chystanými změnami v tomto zákoně, mimo jiné s informacemi ke vzdělávacím programům, akreditacím, základnímu kmeni, specializačnímu výcviku a k dalším podmínkám důležitým pro úspěšné získání specializace.  Pro kolegy již zařazené v Programu je jistě důležitá informace, že podmínky pro získání specializace se řídí pokyny, které byly platné v době jejich zařazení do specializačního vzdělávání. Pro kolegy zařazené po 1. 7. 2017 zase, že bude striktně uznávána jen praxe v lékárně po zařazení a přijetí do Programu specializačního vzdělávání.
Velmi nás těší, že jsme na našem Sněmu mohli přivítat také zástupce Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a to Ing. Renatu Golasíkovou  a PharmDr. Kamila Rösslera. Jejich přednáška byla zaměřena na elektronický recept a problematiku kolem nového systému pro elektronizaci zdravotnictví. Po skončení přednášky se strhla opravdu živá diskuze o konkrétních případech, které v současné chvíli na lékárnách fungují a elektronizace je v SÚKLem nastíněné podobě nejspíš nebude umožňovat.
Bezesporu nejzajímavější částí Sněmu byla následná panelová diskuze s  hosty z Komory a dalších státních a profesních organizací. Pozvání přijali PharmDr. Alena Tomášková z oboru farmacie na Ministerstvu zdravotnictví, PharmDr. Marcela Heislerová Ph.D., PharmDr. Jarmila Skopová za Poskytovatele lékárenské péče, PharmDr. Lubomír Chudoba, PharmDr. Stanislav Havlíček, Mgr. Jiří Kotlář aj. Diskuze se vedla o aktuálních problémech, jako jsou jednotné doplatky, nedostupnost léčivých přípravků, reexporty apod. Z úst pracovníků MZ a SÚKL se opakovaly časté výzvy k aktivnějšímu využívání hlášení při podezření na nevhodné praktiky, protože takové podněty musí činné orgány na základě našich stížností bez odkladu řešit.
Po velmi chutném obědě pokračovaly jednotlivé přednášky dle programu. Se svým vystoupením se zúčastnili Mgr. Jiří Kotlář s příspěvkem o České farmaceutické společnosti, které děkujeme za zprostředkování krásných konferenčních prostor v centru Prahy pro konání Sněmu; PharmDr. Stanislav Havlíček s přednáškou, která zahrnovala zamyšlení nad nutností řady regulací mířících do sektoru lékárenství a zdravotnictví všeobecně, a dále osobní zkušenosti ze zahraniční mise s humanitární organizací „Lékaři bez hranic“ do oblasti Jižního Súdánu. Poslední přednáška v podání PharmDr. Aleše Novosáda představila úspěšný projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny a České lékárnické komory „Lékárník – odborný poradce“.

V následující volbě nového předsednictva byli zvoleni: PharmDr. Aleš Novosád - předseda, Mgr. Filip Škarda – místopředseda, Mgr. Eva Procházková, PharmDr. Petr Sedlák, PharmDr. Lukáš Malý.

Další postřehy ze Sněmu a z proběhlých přednášek najdete na stránkách spolku Mladí lékárníci na www.mladilekarnici.cz


Prezentace:

eRecept - aktuální stav a plánovaný vývoj do 1. 8. 2018 - Ing. Renata Golasíková, SÚKL


Změny ve specializačním programu - novela zákona 95 - PharmDr. Marcela Heislerová, Ph. D., IPVZ


 

Sdílet článek:

Související články

 • Medidays 2024

  Medidays 2024

  19. 1. 2023

 • Medidays 2023

  Medidays 2023

  20. - 21. 1. 2023

 • Máte zájem očkovat?

  Máte zájem očkovat?

  Mladí lékárníci mapují situaci a ochotu lékárníků zapojit se do očkování nejen proti Covid19