Usnesení XXIII. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení XXIII. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení delegátů XXIII. sjezdu delegátů ČLnK konaného 8. - 9. 11. 2013 v Jihlavě.
 


Sjezd odmítá:·        
 • Zavedení registračních pokladen v lékárnách. (OSL Jičín)
 
 • Nevhodné praktiky některých lékárenských subjektů masově zaměňujících léčivé přípravky, a to i bez souhlasu pacientů. (OSL Jičín) 
   
Sjezd vyjadřuje:
 • Znepokojení nad kritickou ekonomickou situaci lékáren po masivním snižování maximálních cen a úhrad léků v průběhu roku 2013 (revize cen a úhrad). Zároveň upozorňuje na snížení dostupnosti léků pro české pacienty vlivem reexportů.
 
Sjezd bere na vědomí:

 • zprávy mandátové komise z 8. a 9. 11. 2013

 • zprávy o činnosti představenstva ČLnK, revizní komise, čestné rady, zprávu o kontrolní činnosti, zprávu o hospodaření za rok 2012 a zprávu o hospodaření k 30. 9. 2013

 • zprávy o plnění usnesení XXII. Sjezdu ČLnK

 • výrok auditora k účetní závěrce roku 2012
 
Sjezd schvaluje:

 • účetní závěrku k 31. 12. 2012

 • převedení výsledku hospodaření vykázaného k 31. 12. 2012 ve výši 3 692 805,13 Kč do nerozděleného zisku

 • hospodaření se sociálním fondem za rok 2012

 • návrh rozpočtu na rok 2014 (s rozpočtovanými výnosy i náklady ve výši 24,05 mil. Kč)

 • změny řádů (Organizační řád, Jednací řád, Disciplinární řád, Etický kodex, Řád pro celoživotní vzdělávání, Volební řád) a zrušení Provozního řádu.

 • Koncepci veřejného lékárenství předloženou PČLnK
 
Sjezd zvolil Mgr. Michala Hojného viceprezidentem ČLnK.

Sjezd ukládá:

Představenstvu ČLnK

 • Prosazovat Priority České lékárnické komory pro období 2014 – 2017 (viz. příloha Usnesení)
 
 • Pokud bude zrušen v zákoně 48/1997 Sb. regulační poplatek za recept, prosazovat jeho převedení na dispenzační poplatek za výdej LP na lékařský předpis hrazený zdravotní pojišťovnou (mj. pro podporu existence venkovských lékáren)
 
 • Zahájit informační kampaň pro pacienty, s cílem informovat pacienty v lékárnách, na téma jejich práv a rizik při výdeji léků v ordinacích lékařů. (OSL Hodonín)
 
 • Vystavit na stránkách komory materiály ke sjezdu s dostatečným předstihem (minimálně týden) a připravit program příštích sjezdů tak, aby byl významně rozšířen prostor pro diskusi a hlasování. (OSL Blansko)
 
 • Zvyšovat informovanost (povědomí) veřejnosti o lékárně jako o zdravotnickém zařízení vhodnou formou (zejména tiskovou) prezentovanou v lékárnách. (OSL Děčín)
 
 • Znovu prosazovat zákaz poskytování bonusů pacientům v souvislosti s výdejem léků hrazených ze zdravotního pojištění. (OSL Louny)
 
Členům ČLnK

 • zkontrolovat a autorizovat údaje evidované v členské evidenci ČLnK (PČLnK)
 
Delegátům sjezdu

 • aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu
 

Řády schválené XXIII. sjezdem ČLnK, platné od 1. 12. 2013
H-1 Organizační řád
H-2 Jednací řád
H-3 Volební řád
H-6 Etický kodex
H-10 Disciplinární řád
H-11 Řád pro celoživotní vzdělávání členů ČLnK

Sdílet článek:

Související články

 • Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zveřejňujeme zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal 5. 11. 2022 v Praze.

 • Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXI. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 5. 11. 2022 v Praze a přijal následující usnesení

 • Organizace XXXI. sjezdu delegátů České lékárnické komory

  Organizace XXXI. sjezdu delegátů České lékárnické komory

  Datum a místo konání: sobota 5. 11. 2022, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Praha (Informace pro účastníky, [...]