Závazná stanoviska ČLnK číslo 2/1999

Závazná stanoviska ČLnK číslo 2/1999

k propagaci volně prodejných léčiv formou firemních soutěží
Představenstvo ČLK na svém zasedání dne 14. května 1999 přijalo následující závazné stanovisko k výkonu povolání, k jejichž vydání je oprávněno ustanovením § 2 odst. 2 písm. i/ zákona ČNR č. 220/ 1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
 
Závazné stanovisko číslo 2/1999 k propagaci volně prodejných léčiv formou firemních soutěží

Cílem firemních soutěží je ovlivnit svobodné rozhodování pacienta a zejména lékárníka při výběru vhodného léčivého přípravku. Zapojení lékárníků do těchto soutěží je považováno za formu jejich přímé spolupráce s výrobci či distributory a je neslučitelné s ustanovením bodu 11 Profesního řádu ČLK a v tomto směru je povinností lékárníka usměrňovat i ostatní personál lékárny.


Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.