Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/1999

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/1999

- k procentní úhradě léčiv
Představenstvo ČLnK na svém zasedání dne 14. května 1999 přijalo následující závazné stanovisko k výkonu povolání, k jejichž vydání je oprávněno ustanovením § 2 odst. 2 písm. i/ zákona ČNR č. 220/ 1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

Závazné stanovisko číslo 1/1999 k procentní úhradě léčiv

V případech, kdy je na léčivo stanovena procentní úhrada, musí vždy stanovený procentní podíl pacient uhradit. Lékárník proto nesmí poskytnout pacientovi slevu nebo dokonce jeho podíl vůbec nevyžadovat, protože toto je v rozporu s vyhláškou o úhradách léčiv. Porušení tohoto závazného stanoviska bude orgány Komory disciplinárně postihováno.


(člk)

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.