Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2004

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2004

k poradenské a konzultační činnosti lékárníka aktualizace 7. 11. 2014
Česká lékárnická komora podporuje aktivní poradenskou a konzultační činnost lékárníka. Odborné vyhodnocování možných interakcí léčiv, třeba na základě vedených záznamů o pacientovi, je vhodnou službou pro ochranu zdraví pacienta.
Představenstvo ČLK neshledává jako porušení řádů, pokud na tuto poskytovanou službu lékárna pacienta vhodným způsobem v prostorách lékárny upozorní.
Provozovatel lékárny takovým upozorněním nesmí nekalým způsobem snižovat odbornou zdatnost kolegů nebo navádět k omezení svobodné volby lékárny ze strany pacienta.

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.