Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2010

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2010

k praxi studentů v lékárnách
Představenstvo České lékárnické komory upozorňuje, že za studenta vykonávajícího praxi v lékárně v rámci studia je právně zodpovědný školitel vykonávající přímý dohled. Za ustavení školitele - školitelů je zodpovědný odborný zástupce lékárny. Představenstvo České lékárnické komory doporučuje členům ČLnK – držitelům osvědčení, aby v návaznosti na bod 17 Etického kodexu ČLnK seznámili pacienty při poskytování lékárenské péče se jménem a příjmením studenta, který vykonává v lékárně praxi v rámci svého studia, a to alespoň viditelně nošenou jmenovkou s výrazným označením „student“. Je vhodné, aby jmenovka obsahovala také informaci o ročníku, který praktikant právě studuje, a informaci o názvu fakulty či vyšší odborné školy. Schváleno PČLnK v Praze dne 17. 8. 2010   Závazné stanovisko ČLnK číslo 1_2010

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.