Závazné stanovisko ČLnK číslo 3/2004

Závazné stanovisko ČLnK číslo 3/2004

ke stanovení podmínky, že farmaceut se specializovanou působností může odborně garantovat vedení jedné lékárny jako její provozovatel nebo ve funkci odborného zástupce
Na základě ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zák.220/1991 Sb. s t a n o v u j e Česká lékárnická komora tuto podmínku pro výkon soukromé praxe svých členů a k výkonu funkce odborných zástupců:

farmaceut se specializovanou způsobilostí může odborně garantovat vedení jedné lékárny jako její provozovatel nebo ve funkci odborného zástupce.
Z vyhl. č. 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení vyplývá, že zdravotnické zařízení musí tvořit provozně uzavřený celek. Provozně uzavřeným celkem věcně, technicky a personálně náležitě vybaveným se rozumí 1 lékárna. V řádu pro udělování osvědčení ČLnK je stanovena podmínka udělení 1 osvědčení pro 1 lékárníka a pro 1 konkrétní lékárnu. V registračním řízení se tedy žadatelé fyzické osoby lékárníci a odborní zástupci nemohou nechat registrujícím orgánem ustanovit jako odborní garanti pro více než 1 zařízení lékárenské péče /1 lékárnu/.
 

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.