Závazné stanovisko ČLnK číslo 6/2004

Závazné stanovisko ČLnK číslo 6/2004

o povinnosti získat osvědčení k výkonu soukromé praxe a o povinnosti uhradit mimořádný příspěvek s tím související
Vzhledem k nejasnostem vyplývajícím z praxe registrací nestátních zdravotnických zařízení po letošní změně zákona č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních vydává Česká lékárnická komora toto závazné stanovisko:
 
Dle Licenčního řádu České lékárnické komory závazného pro všechny její členy je každý, kdo chce odborně vést lékárnu výkonem soukromé lékárenské praxe nebo jako odborný zástupce podle zákona, povinen být držitelem osvědčení k výkonu soukromé praxe, vydaného na základě zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
 
Jestliže kdokoli vede lékárnu výkonem soukromé praxe nebo jako odborný zástupce, aniž by byl držitelem shora uvedeného osvědčení, porušuje povinnosti člena České lékárnické komory a může být disciplinárně postižen.
 
Stejně tak člen, který nenabyl shora uvedené osvědčení, ačkoliv jej nabýt měl a byl povinen, musí uhradit členský příspěvek v plném rozsahu, tj. základní členský příspěvek i mimořádný příspěvek držitele osvědčení, jako by osvědčení již získal.
 
Porušování povinností člena ČLK nesmí v žádném případě přinášet prospěch a výhody vůči členům ostatním.

 

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.