Dohodovací řízení pro rok 2017 bude i s lékárníky

Dohodovací řízení pro rok 2017 bude i s lékárníky


2. února 2016 se na ministerstvu zdravotnictví konalo úvodní jednání Dohodovacího řízení (dále jen DŘ) pro rok 2017. Začlenění skupiny lékárenské a klinicko-farmaceutické péče do jednacího řádu bylo na rozdíl od loňského rychlého a nekompromisního odmítnutí tentokrát provázeno dlouhou diskuzí. Výsledek hlasování účastníků byl sice oproti loňsku pro lékárníky o něco příznivější, na přijetí však výsledek nestačil. 
Jednací řád však nemůže být v rozporu se zákonem, přes veškerá upozornění ze strany provozovatelů se tak stalo i letos. Tentokrát se k procesní chybě vyjádřila Mandátová komise, která uznala všechna práva skupiny poskytovatelů lékárenské péče, která jí náleží.


Závěr MK ohledně níže uvedených sdružení je tento :

 

"Mandátová komise konstatuje,  že sdružení : Asociace provozovatelů 
lékárenských sítí APLS, Poskytovatelé lékárenské péče, Grémium majitelů 
lékáren, jsou řádnými účastníky dohodovacího řízení dle zákona č.48/1997 
Sb., jako profesní sdružení zastupující poskytovatele zdravotních služeb - 
lékárenské péče. Tato skutečnost byla doložena doklady o založení těchto 
sdružení, tak plnými mocemi těmto sdružením udělenými smluvními 
poskytovateli zdravotních služeb -  lékárenské péče.
 
Jedná se o sdružení zastupující poskytovatele zdravotních služeb spadající 
do specifického segmentu poskytovatelů lékárenské péče, kterému neodpovídá 
žádná ze skupin poskytovatelů výslovně uvedených v jednacím řádu. Z tohoto 
důvodu mandátová komise nezařadila tato sdružení do žádné ze stávajících 
skupin uvedených v jednacím řádu.
 
Mandátová komise bude tyto sdružení evidovat jako účastníky v samostatném 
segmentu - Poskytovatelé lékárenské péče, kdy má za to, že k tomuto segmentu 
má být dle názoru MK přistupováno stejně, jako ke skupinám poskytovatelů v 
jednacím řádu výslovně uvedených, včetně práv a povinností daných jednacím 
řádem skupinám v něm uvedeným.
 
Mandátová komise bere na vědomí zaslaný zápis z jednání zástupců  těchto 
sdružení, ze kterého vyplývá, že jako zástupce (koordinátora) si zvolili 
pana Mgr.Hampela. Mgr.Hampel je tedy dle názoru mandátové komise oprávněn 
jednat v rámci dohodovacího řízení ve stejném rozsahu, jako jsou oprávněni 
jednat koordinátoři jednotlivých skupin v jednacím řádu výslovně uvedených."
 
 
Mgr.Jakub Uher
 
Upozorňuji na text článku 8 odst.4  jednacího řádu : "Proti závěrům 
mandátové komise může dát v případě důvodných pochybností námitku každý 
účastník dohodovacího řízení. Pokud mandátová komise námitce nevyhoví do 
třiceti dnů od jejího obdržení, rozhodnou o námitce při nejbližším společném 
jednání účastníci dohodovacího řízení".
 
POLP využije veškerých možností ke komunikaci s koordinátorem, který je povinován veškerou svou činnost konzultovat s ostatním účastníky dohodovacího řízení v rámci své skupiny poskytovatelů. 


PharmDr. Jarmila Skopová, předsedkyně POLP z.s.
 

Sdílet článek:

Související články

 • Otevřený dopis delegátům XXV. sjezdu

  Otevřený dopis delegátům XXV. sjezdu

   Vážení kolegové, delegáti sjezdu, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, protože si myslíme, že situace v lékárenství dospěla do [...]

 • Dohodovací řízení zcela v rukou ostatních poskytovatelů zdravotní péče

  Dohodovací řízení zcela v rukou ostatních poskytovatelů zdravotní péče

  Ve středu 1. 4. 2015 se konalo úvodní jednání Dohodovacího řízení pro rok 2016 na Ministerstvu zdravotnictví. Novými účastníky byly také tři provozovatelské organizace z oblasti lékárenství: GML, POLP a APLS. Přestože jsme byli připraveni na řadu jednání, byla nám znemožněna ostatními poskytovateli zdravotní péče tak, že hlasováním znemožnili zanesení skupiny poskytovatelů lékárenské péče do jednacího řádu DŘ.

 • Poskytovatelé lékárenské péče z. s. se představují na webu České lékárnické komory

  Poskytovatelé lékárenské péče z. s. se představují na webu České lékárnické komory

  Poskytovatelé lékárenské péče z. s. je spolek zapsaný Krajským soudem Ústeckého kraje dne 12. února 2015 pod spisovou značkou L 9417. Sídlem sdružení je Komenského 219, Cvikov II, 47154 Cvikov. Identifikační číslo spolku je 03795985. Běžně používáme zkratku POLP.