Dohodovací řízení zcela v rukou ostatních poskytovatelů zdravotní péče

Dohodovací řízení zcela v rukou ostatních poskytovatelů zdravotní péče

Ve středu 1. 4. 2015 se konalo úvodní jednání Dohodovacího řízení pro rok 2016 na Ministerstvu zdravotnictví. Novými účastníky byly také tři provozovatelské organizace z oblasti lékárenství: GML, POLP a APLS. Přestože jsme byli připraveni na řadu jednání, byla nám znemožněna ostatními poskytovateli zdravotní péče tak, že hlasováním znemožnili zanesení skupiny poskytovatelů lékárenské péče do jednacího řádu DŘ.Ve středu 1. 4. 2015 se konalo úvodní jednání Dohodovacího řízení pro rok 2016 na Ministerstvu zdravotnictví. Novými účastníky byly také tři provozovatelské organizace z oblasti lékárenství: GML, POLP a APLS.

Přestože jsme byli připraveni na řadu jednání, byla nám znemožněna ostatními poskytovateli zdravotní péče tak,
že hlasováním znemožnili zanesení skupiny poskytovatelů lékárenské péče do jednacího řádu DŘ. Tímto znemožnili také volbu koordinátora skupiny (který jedná za skupinu s pojišťovnami) a zamezili hlasovacímu právu. Toto se zcela vymyká vyšším legislativním normám, které právo nositelů výkonu na vyjednáváních o hodnotě výkonu jasně stanovují.

Výsledek úvodního jednání je dle názoru všech lékárenských provozovatelských organizací  soudně napadnutelný.
V dnešní době je to však běh na dlouhou dobu, proto okamžitě POLP navrhnul GML i APLS společné komuniké
(viz příloha), adresované Ministerstvu zdravotnictví, které by danou situaci řešilo rychleji a bez soudních tahanic.
Bylo by vhodné, aby lékárnické organizace vystupovali ve shodě. APLS již s naším návrhem souhlasilo, nyní čekáme na vyjádření GML. Věříme, že společný postup přinese výsledky.

Pokud by toto komuniké nebylo ze strany MZ reflektováno, možnost žaloby, předběžného opatření atd. nevylučujeme. 
 
Dne 8. 4. 2015                                                           

Poskytovatelé lékárenské péče z. s.                  
                                                                                
PharmDr. Jarmila Skopová
Mgr. Michaela Bažantová                                                                         
PharmDr. Jindřich Šmíd                                                                                                             
 

Návrh Komuniké poskytovatelů lékárenské péče

Sdílet článek:

Související články

 • Dohodovací řízení pro rok 2017 bude i s lékárníky

  Dohodovací řízení pro rok 2017 bude i s lékárníky

  
2. února 2016 se na ministerstvu zdravotnictví konalo úvodní jednání Dohodovacího řízení (dále jen DŘ) pro rok 2017. Začlenění skupiny lékárenské a klinicko-farmaceutické péče do jednacího řádu bylo na rozdíl od loňského rychlého a nekompromisního odmítnutí tentokrát provázeno dlouhou diskuzí. Výsledek hlasování účastníků byl sice oproti loňsku pro lékárníky o něco příznivější, na přijetí však výsledek nestačil. 
Jednací řád však nemůže být v rozporu se zákonem, přes veškerá upozornění ze strany provozovatelů se tak stalo i letos. Tentokrát se k procesní chybě vyjádřila Mandátová komise, která uznala všechna práva skupiny poskytovatelů lékárenské péče, která jí náleží.

 • Otevřený dopis delegátům XXV. sjezdu

  Otevřený dopis delegátům XXV. sjezdu

   Vážení kolegové, delegáti sjezdu, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, protože si myslíme, že situace v lékárenství dospěla do [...]

 • Poskytovatelé lékárenské péče z. s. se představují na webu České lékárnické komory

  Poskytovatelé lékárenské péče z. s. se představují na webu České lékárnické komory

  Poskytovatelé lékárenské péče z. s. je spolek zapsaný Krajským soudem Ústeckého kraje dne 12. února 2015 pod spisovou značkou L 9417. Sídlem sdružení je Komenského 219, Cvikov II, 47154 Cvikov. Identifikační číslo spolku je 03795985. Běžně používáme zkratku POLP.