Poskytovatelé lékárenské péče z. s. se představují na webu České lékárnické komory

Poskytovatelé lékárenské péče z. s. se představují na webu České lékárnické komory

Poskytovatelé lékárenské péče z. s. je spolek zapsaný Krajským soudem Ústeckého kraje dne 12. února 2015 pod spisovou značkou L 9417. Sídlem sdružení je Komenského 219, Cvikov II, 47154 Cvikov. Identifikační číslo spolku je 03795985. Běžně používáme zkratku POLP.

Jsme nová provozovatelská organizace, která bude zastupovat nezávislé lékárny na jednáních s pojišťovnami a státní správou. Na smyslu lékárenské péče jako součásti zdravotní péče nám záleží a nehodláme z něj slevit. Každý, kdo poskytuje lékárenskou péči je poskytovatel zdravotní péče, nikoli jen majitel nebo podnikatel. Proto se náš spolek jmenuje Poskytovatelé lékárenské péče z.s.

Účelem spolku je uspokojování a ochrana zájmů poskytovatelů zdravotních služeb lékárenské péče (provozovatelů lékáren) se zaměřením na zachování a rozvoj profesního postavení lékárníka v systému zdravotní péče v České republice a Evropské unii včetně plnění role zástupce provozovatelů lékáren při jednáních s orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami a dalšími subjekty.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze řídí tříčlenná rada. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. (více stanovy POLP)

Seznam členů k 11.3.2015 v příloze.

Více informací o POLP z. s. na www.polp.cz.

Pokud jsou naše vize a myšlenky blízké těm Vašim, staňte se našimi členy a pokud jste provozovatelem lékárny, zašlete nám plnou moc pro zastupování na jednáních s pojišťovnami i orgány státní správy.

Děkujeme za Vaši podporu.

Sdílet článek:

Související články

 • Dohodovací řízení pro rok 2017 bude i s lékárníky

  Dohodovací řízení pro rok 2017 bude i s lékárníky

  
2. února 2016 se na ministerstvu zdravotnictví konalo úvodní jednání Dohodovacího řízení (dále jen DŘ) pro rok 2017. Začlenění skupiny lékárenské a klinicko-farmaceutické péče do jednacího řádu bylo na rozdíl od loňského rychlého a nekompromisního odmítnutí tentokrát provázeno dlouhou diskuzí. Výsledek hlasování účastníků byl sice oproti loňsku pro lékárníky o něco příznivější, na přijetí však výsledek nestačil. 
Jednací řád však nemůže být v rozporu se zákonem, přes veškerá upozornění ze strany provozovatelů se tak stalo i letos. Tentokrát se k procesní chybě vyjádřila Mandátová komise, která uznala všechna práva skupiny poskytovatelů lékárenské péče, která jí náleží.

 • Otevřený dopis delegátům XXV. sjezdu

  Otevřený dopis delegátům XXV. sjezdu

   Vážení kolegové, delegáti sjezdu, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, protože si myslíme, že situace v lékárenství dospěla do [...]

 • Dohodovací řízení zcela v rukou ostatních poskytovatelů zdravotní péče

  Dohodovací řízení zcela v rukou ostatních poskytovatelů zdravotní péče

  Ve středu 1. 4. 2015 se konalo úvodní jednání Dohodovacího řízení pro rok 2016 na Ministerstvu zdravotnictví. Novými účastníky byly také tři provozovatelské organizace z oblasti lékárenství: GML, POLP a APLS. Přestože jsme byli připraveni na řadu jednání, byla nám znemožněna ostatními poskytovateli zdravotní péče tak, že hlasováním znemožnili zanesení skupiny poskytovatelů lékárenské péče do jednacího řádu DŘ.