Doporučené postupy pro vybrané činnosti lékáren – souhrnný článek

Souhrnný článek odkazující na jednotlivé doporučené postupy pro vybrané činnosti lékáren.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Česká lékárnická komora ve spolupráci se Sekcí nemocničních lékárníků ČFS zahájila již v roce 2014 projekt Doporučené postupy pro vybrané činnosti lékáren. Jednotlivé standardy jsou zaměřeny na odborné činnosti odehrávající se převážně v nemocničních lékárnách, v některých případech lze ale očekávat přesah i do lékáren veřejných.

Cílem projektu je nastavit standard práce pro vybrané odborné činnosti farmaceutů, který bude použitelný pro různé nemocniční i veřejné lékárny. Doporučené postupy se mohou stát výchozím bodem pro tvorbu vlastních do-kumentů (směrnice, standardní operační postupy aj.). Praktický přínos budou mít při zavádění nových činností na pra-covišti, zaškolování nových kolegů atd.

Na tvorbě každého doporučeného postupu se podílí tým odborníků z různých pracovišť. Dle povahy doporučeného postupu jsou ke spolupráci pozváni i odborníci z nelékárenského prostředí – lékaři, SÚKL, konzultanti pro implementaci standardů kvality.

Každý doporučený postup prošel veřejnou oponenturou, alespoň jednou odbornou oponenturou a většina doporu-čených postupů i připomínkami SÚKLu. Připomínkování a následné úpravy trvaly déle, než jsme očekávali, proto první doporučné postupy zveřejňujeme skoro dva roky po zahájení celého projektu. Několik dalších doporučených postupů je ve finální fázi přípravy.

Podstatnou vlastností každého doporučeného postupu je aktuálnost. Všechny texty proto budou v pravidelných inter-valech revidovány.

Velmi důležitá je pro nás také zpětná vazba. Má pro Vás práce na Doporučených postupech význam? Využijete je reálně ke zlepšení a usnadnění Vaší každodenní práce? Jaká další témata byste uvítali? Své návrhy a připomínky můžete zasílat na emailovou adresu doporucenepostupy@gmail.com

Doporučené postupy ke stažení: 27. 5. 2018

Doporučený postup - Úprava, podávání, stabilita a uchovávání injekčních a infuzních léčivých přípravků autor: Mgr. Ondřej Machotka, Mgr. Jana Pečivová, PharmDr. Petra Thomson

Doporučené postupy ke stažení: 27. 2. 2018

Příprava lékových forem s obsahem nebezpečných léčiv autor: Mgr. Alena Kaňková, ÚL IKEM

Kontrola zacházení s léčivými přípravky na oddělení autor: Mgr. Daniela Harapátová, Lékárna Nemocnice Na Bulovce, Mgr. Hana Hofhanzlová, Lékárna Nemocnice Jihlava, PharmDr. Jana Šilerová, Lékárna Všeobecná Fakultní nemocnice, Mgr. Hana Šnajdrová, Lékárna Thomayerova nemocnice, Mgr. Žaneta Tomčalová, Lékárna Thomayerova nemocnice

Doporučené postupy ke stažení: 28. 2. 2017

Bezpečnost práce při přípravě injekčních cytostatik autor: PharmDr. Lenka Doležalová, MOÚ Brno, PharmDr. Stanislav Synek, PhD., FN U sv. Anny, Brno

Klinická hodnocení léčiv v lékárně autor: Mgr. Martina Klímková, Thomayerova nemocnice, , Pharmdr. Slavomír Strašík, FN Motol, PharmDr. Martin Šimíček, FN u sv. Anny, Mgr. Milan Vegerbauer, FN Motol

Podávání léčiv o pacientů s nasogastrickou sondou autor: PharmDr. Adriana Ruzsíková, FN u sv. Anny, Mgr. Lenka Ťupová, Slezská nemocnice Opava

Doporučené postupy ke stažení 1. 12. 2016:

Aplikace cytotoxických léčiv autor: PharmDr. Lenka Doležalová, MOÚ Brno, PharmDr. Stanislav Synek, PhD., FN U sv. Anny, Brno

Hygienická pravidla při přípravě nesterilních léčivých přípravků autor: PharmDr. Sylva Klovrzová, Lékárna Galenika Praha, PharmDr. Helena Kubínová, Nemocnice Jihlava

Hygienická pravidla pro přípravu sterilních léčivých přípravků s protimikrobní přísadou a léčivých přípravků s vyšším hygienickým standardem autor: Mgr. Lukáš Láznička, FN Královské Vinohrady

Léčiva prodlužující QT interval autor: Mgr. Miroslava Bendová a Mgr. Andrea Bendová, FN u sv. Anny

Příprava cytotoxických léčiv autor: PharmDr. Jan Dvořák, Nemocnice České Budějovice, PharmDr Jindřiška Voláková, FNHK

Sdílet článek:

Související články

 • Doporučený postup – Konopí pro léčebné použití

  Doporučený postup – Konopí pro léčebné použití

  Níže zveřejňujeme nový doporučený postup dokončený v roce 2020

 • Doporučený postup – Pro výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis

  Doporučený postup – Pro výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis

  Doporučený postup - Pro výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis (2020)

 • Doporučený postup – Neregistrované léčivé přípravky

  Doporučený postup – Neregistrované léčivé přípravky

  Doporučený postup - Neregistrované léčivé přípravky Zveřejněno 27. 9. 2019.