Poskytování odborných konzultací v lékárně – metodický postup a formulář

Poskytování odborných konzultací v lékárně – metodický postup a formulář

Mezi stěžejní úlohy stavovských komor a odborných společností patří bezesporu tvorba standardů zdravotnických činností a dále pak kontrola jejich praktického naplňování.
 
Od roku 2007, kdy byly vydány „Doporučené postupy a návody k dispenzační práci“, patří příprava doporučených postupů také do agendy České lékárnické komory. Po této první etapě jsme se zaměřili na standardizaci poskytování odborných konzultací v lékárně. V rámci systematické přípravy vznikla pod hlavičkou projektu PACE, podporovaného farmaceutickou společností Apotex (ČR), spol. s.r.o., pracovní skupina pro přípravu metodiky konzultační činnosti.

Cílem bylo připravit jak podrobnou metodiku pro poskytování odborných informací pacientům v lékárně, tak také for-mulář pro záznam výstupů. Jejich tvorba trvala více než rok a byla založena na osobních zkušenostech autorů s kon-zultacemi v zahraničí i u nás.

Autory metodiky konzultační činnosti a formuláře, které Vám nyní postupně předkládáme, jsou lékárníci ze všech typů lékáren:
PharmDr. Alena Linhartová
PharmDr. Hana Chudobová
PharmDr. Jana Kohoutová
Mgr. Irena Kopicová
Mgr. Hana Kozlová
PharmDr. Iva Liptáková
Mgr. Josef Malý
Mgr. Katarína Mikušová
PharmDr. Daniela Seberová
 
Při  studiu těchto materiálů Vám může pomoci absolvování semináře Konzultační činnost v lékárně, který lektoři PACE pro tento účel připravili.

Na přípravu metodiky a formuláře navazovala práce na jednotlivých tématech pro konzultace. V zájmu zajištění standardního postupu příprav byla představenstvem ČLnK ustavena redakční rada doporučených postupů ve složení:
 
PharmDr. Marie Zajícová (šéfredaktorka)
PharmDr. Daniela Seberová (PACE)
PharmDr. Ivana Sokolová
Mgr. Hana Šnajdrová
PharmDr. Josef Vaníček
 
Díky nezměrné aktivitě autorů jednotlivých postupů a dále členů redakční rady a oponentů jednotlivých postupů Vám můžeme nyní poskytnout kompletní návody pro konzultační činnost. Všem výše uvedeným a také všem ostatním, kteří se na tvorbě doporučených postupů podíleli nebo podílejí a zatím nenašli své jméno v tomto příspěvku, bych chtěl velmi poděkovat.
 
Konkrétní praktická realizace konzultační činnosti je již na Vás a za Českou lékárnickou komoru Vám přeji hodně zdaru při jejím provádění.

Mgr. Michal Hojný


Konzultační formulář
Metodický návod

Sdílet článek:

Související články

 • Úvod k doporučeným postupům

  Úvod k doporučeným postupům

  Česká lékárnická komora postupně zpracovává doporučené postupy (DP), které lze obecně aplikovat v některých situacích, kdy do lékárny přichází pacient [...]

 • Doporučený postup – OTC Symptomatická léčba gynekologických zánětů

  Doporučený postup – OTC Symptomatická léčba gynekologických zánětů

  Doporučený postup - OTC Symptomatická léčba gynekologických zánětů

 • Doporučený postup – Měření cholesterolu v lékárně

  Doporučený postup – Měření cholesterolu v lékárně

  Doporučený postup - Měření cholesterolu v lékárně Měření cholesterolu v lékárně - konzultační formulář