Poskytování odborných konzultací v lékárně – metodický postup a formulář

Poskytování odborných konzultací v lékárně – metodický postup a formulář

Mezi stěžejní úlohy stavovských komor a odborných společností patří bezesporu tvorba standardů zdravotnických činností a dále pak kontrola jejich praktického naplňování.
 
Od roku 2007, kdy byly vydány „Doporučené postupy a návody k dispenzační práci“, patří příprava doporučených postupů také do agendy České lékárnické komory. Po této první etapě jsme se zaměřili na standardizaci poskytování odborných konzultací v lékárně. V rámci systematické přípravy vznikla pod hlavičkou projektu PACE, podporovaného farmaceutickou společností Apotex (ČR), spol. s.r.o., pracovní skupina pro přípravu metodiky konzultační činnosti. Cílem bylo připravit jak podrobnou metodiku pro poskytování odborných informací pacientům v lékárně, tak také for-mulář pro záznam výstupů. Jejich tvorba trvala více než rok a byla založena na osobních zkušenostech autorů s kon-zultacemi v zahraničí i u nás. Autory metodiky konzultační činnosti a formuláře, které Vám nyní postupně předkládáme, jsou lékárníci ze všech typů lékáren:
PharmDr. Alena Linhartová PharmDr. Hana Chudobová PharmDr. Jana Kohoutová Mgr. Irena Kopicová Mgr. Hana Kozlová PharmDr. Iva Liptáková Mgr. Josef Malý Mgr. Katarína Mikušová PharmDr. Daniela Seberová
Při  studiu těchto materiálů Vám může pomoci absolvování semináře Konzultační činnost v lékárně, který lektoři PACE pro tento účel připravili. Na přípravu metodiky a formuláře navazovala práce na jednotlivých tématech pro konzultace. V zájmu zajištění standardního postupu příprav byla představenstvem ČLnK ustavena redakční rada doporučených postupů ve složení:
 
PharmDr. Marie Zajícová (šéfredaktorka) PharmDr. Daniela Seberová (PACE) PharmDr. Ivana Sokolová Mgr. Hana Šnajdrová PharmDr. Josef Vaníček
Díky nezměrné aktivitě autorů jednotlivých postupů a dále členů redakční rady a oponentů jednotlivých postupů Vám můžeme nyní poskytnout kompletní návody pro konzultační činnost. Všem výše uvedeným a také všem ostatním, kteří se na tvorbě doporučených postupů podíleli nebo podílejí a zatím nenašli své jméno v tomto příspěvku, bych chtěl velmi poděkovat.
Konkrétní praktická realizace konzultační činnosti je již na Vás a za Českou lékárnickou komoru Vám přeji hodně zdaru při jejím provádění.
Mgr. Michal Hojný Konzultační formulář Metodický návod

Sdílet článek:

Související články

 • Doporučené postupy pro konzultační činnost v lékárnách – souhrnný článek

  Doporučené postupy pro konzultační činnost v lékárnách – souhrnný článek

  Souhrnný článek odkazující na jednotlivé doporučené postupy pro konzultační činnost lékáren.

 • Doporučený postup – OTC Symptomatická léčba gynekologických zánětů

  Doporučený postup – OTC Symptomatická léčba gynekologických zánětů

  Doporučený postup - OTC Symptomatická léčba gynekologických zánětů (2022) Doporučený postup - Gynekologické obtíže (2006)

 • Doporučený postup – Symptomatická léčba chřipky, nachlazení a Covid-19

  Doporučený postup – Symptomatická léčba chřipky, nachlazení a Covid-19

  Doporučený postup - Symptomatická léčba chřipky, nachlazení a Covid-19 (2021)