Doporučené postupy pro konzultační činnost v lékárnách – souhrnný článek

Souhrnný článek odkazující na jednotlivé doporučené postupy pro konzultační činnost lékáren.

Aktualizace 16. 2. 2024.

Od vydání publikace „Doporučené postupy a návody k dispenzační práci“ v roce 2007 patří do agendy České lékárnické komory také příprava doporučených postupů. V roce 2024 byla zahájena práce na jejich postupné aktualizaci.

Doporučené postupy 2022

OTC Symptomatická léčba gynekologických zánětů autor: PharmDr. Gabriela Kroupová

Doporučené postupy 2021

Symptomatická léčba chřipky, nachlazení a Covid-19  autor: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Doporučené postupy 2018

Péče o diabetika 2. typu autor: PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D.,

Alergická rhinitida autor: PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.

Bolest v krku autor: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., Doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

Terapie kašle autor: PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.

Doporučené postupy 2017 

Poradenství snižování nadváhy a léčba obezity autor: PharmDr. Jana Davidová, Ph.D., NL VFN, Mgr. Martina Drábková, ÚL IKEM, PharmDr. Daniela Seberová ÚL IKEM

Doporučené postupy 2015

Pacient s antikoagulační léčbou  autor: Mgr. Alena Lešková, Vídeň

Doporučené postupy 2014

Dna autor: PharmDr. Kateřina Tuhá, Lékárna Pharmacentrum, Hradec Králové

Očkování proti chřipce  autor: RNDr. Marek Petráš

Močová inkontinence autor: PharmDr. Martina Frňková, Lékárna Dr.Max Brno Bohunice

Prevence a léčba osteoporózy  autor: Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, PhD.

Úprava farmakoterapie při renálním selhávání autor: Mgr. Karel Hrnčiarik, Lékárna Pardubičky, Pardubice

Infekce dolních močových cest  autor: PharmDr. Martina Frňková, Lékárna Dr.Max Brno Bohunice

Látky ovlivňující řízení a pozornost  autor: PharmDr. Marie Zajícová, Lékárna Slezská nemocnice Opava

Léčba anemických stavů z nedostatku železa  autor: PharmDr. Jana Chrastinová, Lékárna Na Poliklinice, Tachov

Akné autor: PharmDr. Jana Picková, Lékárna Devětsil, Plzeň

Atopická dermatitida  autor: PharmDr. Jan Hašek, Lékárna U Matky Boží, Doksy

Žilní nedostatečnost autor: PharmDr. Kateřina Tuhá, Lékárna Pharmacentrum, Hradec Králové

Hemoroidy  autor: PharmDr. Kateřina Tuhá, Lékárna Pharmacentrum, Hradec Králové

Enterální podpůrná výživa  autor:  PharmDr. Jaroslava Urbaníková

Menopauzální symptomy a hormonální substituční terapie  autor: PharmDr. Drahomíra Kubíková, Lékárna FN Plzeň - Lochotín

Hormonální antikoncepce   autor: Mgr. Kateřina Ládová, Mgr. Josef Malý, Mgr. Tereza Hendrychová

Lékový zápisník pro pacienty - k tisku

Alergie, alergické reakce - opatření  autor: Mgr. Žaneta Tomčalová, Lékárna u katovny, Litoměřice

Benigní hyperplazie prostaty  autor: PharmDr. Markéta Musilová - Lékárna Pharmaland, Slaný

Vaginální infekce  autor: PharmDr. Martina Frňková

Termické úrazy u dětí  autor: Mgr.Petra Kůrková, Brno

Doporučené postupy 2010

Správné užívání a aplikace léků autor: PharmDr. Josef Vaníček, Lékárna Sluníčko, s.r.o. Liberec

Poradenství při farmakoterapii u seniorů autor: Mgr. Karel Hrnčiarik, Lékárna Pardubičky, Pardubice

Užívání léků v těhotenství a období kojení autor: PharmDr. Eva Nožinová, Lékárna Ústřední vojenské nemocnice, Praha

Pacient s hypertenzí autor: Mgr. Drahomíra Tlučhořová, ÚL IKEM Praha

Pacient s dyspepsií, refluxní ezofagitidou, gastropatií autor: PharmDr. Kateřina Tuhá, Lékárna Pharmacentrum, Hradec Králové

Nespavost autor: PharmDr. Jana Kubišová, ÚL IKEM

Migréna autor: PharmDr. Jana Chrastinová, Lékárna - Poliklinika Tachov

Poradenství při odvykání kouření autor: PharmDr. Jana Ficnerová, PharmDr. Petra Petrášová

Řešení lékových problémů a nežádoucí účinky léků autor: Mgr. Josef Malý, Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK, Hradec Králové

Fotoprotekce

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO SAMOLÉČENÍ (2006)

Doporučené postupy pro samoléčení byly jako pomůcka pro lékárníky vytvořeny v průběhu roku 2006.

Hemoroidy

Popáleniny

Rýma

Nespavost

Bolest

Kašel

Nervozita

Průjem

Oční obtíže

Bolest v krku

Gynekologické obtíže

Trávící obtíže

Alergie

Nachlazení

Zácpa

Vývoj v práci na Doporučených postupech:

Doporučené postupy ČLnK byly vytvořeny jako pomůcka pro lékárníky při konzultaci některých onemocnění či symptomů, které mohou být léčeny volně prodejnými přípravky.

Při nejasnostech týkajících se konkrétních přípravků vždy nahlédněte do SPC těchto přípravků.

Pokud jsou v doporučených postupech kromě názvů léčiv uvedeny i chráněné názvy přípravků, jsou uvedeny pouze jako příklad, anebo jde o situaci, kdy v době zpracování doporučeného postupu neměl uvedený přípravek v České republice alternativu. Statut výdeje jednotlivých léčiv (Rx, OTC) odráží stav k prosinci 2006.

Po této první etapě jsme se zaměřili na standardizaci poskytování odborných konzultací v lékárně. Pod hlavičkou projektu PACE, podporovaného farmaceutickou společností Apotex (ČR), spol. s r.o., vznikla pracovní skupina pro přípravu metodiky konzultační činnosti. (2010-2016)

Cílem bylo připravit jak podrobnou metodiku pro poskytování odborných informací pacientům v lékárně, tak také for-mulář pro záznam výstupů. Jejich tvorba trvala více než rok a byla založena na osobních zkušenostech autorů s kon-zultacemi v zahraničí i u nás.Autory metodiky konzultační činnosti a formuláře, které Vám předkládáme, jsou lékárníci ze všech typů lékáren.

Poskytování odborných konzultací v lékárně metodický postup a formulář

Kolektiv autorů: PharmDr. Alena Linhartová, PharmDr. Hana Chudobová, PharmDr. Jana Kohoutová, Mgr. Irena Kopicová, Mgr. Hana Kozlová, PharmDr. Iva Liptáková, Mgr. Josef Malý, Mgr. Katarína Mikušová, PharmDr. Daniela Seberová

Při  studiu těchto materiálů Vám může pomoci absolvování semináře Konzultační činnost v lékárně, který lektoři PACE pro tento účel připravili.

Na přípravu metodiky a formuláře navazovala práce na jednotlivých tématech pro konzultace. V zájmu zajištění standardního postupu příprav byla představenstvem ČLnK ustavena redakční rada doporučených postupů ve složení:PharmDr. Marie Zajícová (šéfredaktorka), PharmDr. Daniela Seberová, PharmDr. Ivana Sokolová, Mgr. Hana Šnajdrová, PharmDr. Josef Vaníček

Díky nezměrné aktivitě autorů jednotlivých postupů a členů redakční rady a oponentů jednotlivých postupů Vám může-me poskytnout ucelené návody pro konzultační činnost. Všem výše uvedeným a také všem ostatním, kteří se na tvorbě doporučených postupů podíleli, nebo podílejí, a zatím nenašli své jméno v tomto příspěvku, bych chtěl velmi poděkovat.Konkrétní praktická realizace konzultační činnosti je již na Vás a za Českou lékárnickou komoru Vám přeji hodně zdaru při jejím provádění.Mgr. Michal Hojný

Sdílet článek:

Související články

 • Doporučený postup – OTC Symptomatická léčba gynekologických zánětů

  Doporučený postup – OTC Symptomatická léčba gynekologických zánětů

  Doporučený postup - OTC Symptomatická léčba gynekologických zánětů (2022) Doporučený postup - Gynekologické obtíže (2006)

 • Doporučený postup – Symptomatická léčba chřipky, nachlazení a Covid-19

  Doporučený postup – Symptomatická léčba chřipky, nachlazení a Covid-19

  Doporučený postup - Symptomatická léčba chřipky, nachlazení a Covid-19 (2021)

 • Doporučený postup – Péče o diabetika 2. typu

  Doporučený postup – Péče o diabetika 2. typu

  Aktualizovaný Doporučený postup - Péče o diabetika 2.typu (Hendrychová, Malý - 2018) odráží rychlý vývoj v oblasti prevence a léčby diabetu mellitu posledních čtyř let. Starší doporučený postup je roku 2010.