Usnesení XXVI. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení XXVI. sjezdu delegátů ČLnK

XXVI. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 4. - 5. 11. 2016 v Benešově u Prahy a přijal následující usnesení
Sjezd vyzývá ministra zdravotnictví a ředitele zdravotních pojišťoven:

- k rychlému řešení několikaletého propadu příjmů veřejných lékáren

- k zavedení kombinovaného odměňování lékárenské péče a vytvoření pravidel vzniku sítě poskytovatelů lékárenské
péče ve spolupráci s ČLnK

- k zajištění dostupnosti léčiv do všech lékáren pro české pacienty
 

Sjezd bere na vědomí:
 •  
 • - zprávy mandátové komise ze 4. a 5. 11. 2016
 •  
 • - zprávy o činnosti představenstva ČLnK, revizní komise, čestné rady, zprávu o kontrolní činnosti a zprávu o hospodaření k 30. 9. 2016
 •  
 • - zprávy o plnění usnesení XXV. Sjezdu ČLnK
 •  
 • - výrok auditora k účetní závěrce roku 2015
 •  
 • - záměr dostavby sídla ČLnK
 

Sjezd schvaluje:
 •  
 • - změny Řádu pro celoživotní vzdělávání a Licenčního řádu
 •  
 • - zprávu o hospodaření za rok 2015 (plnění rozpočtu)
 •  
 • - účetní závěrku k 31. 12. 2015 a úhradu ztráty ve výši 1 017 903,94 Kč z nerozděleného zisku minulých let
 •  
 • - Výroční zprávu ČLnK ke dni 31. 12. 2015
 •  
 • - hospodaření se sociálním fondem za rok 2015
 •  
 • - rozpočet na rok 2017
 •  
 • - navrženou formu podpory studentů farmaceutických fakult na zahraničních stážích v lékárnách

 
Sjezd ukládá:

Představenstvu ČLnK (PČLnK)
 •  
 • - vypracovat návrh na regulaci sítě lékáren a předložit jej Ministerstvu zdravotnictví
 •  
 • - aby ve spolupráci s ČFS a provozovatelskými organizacemi nadále vyvíjelo maximální úsilí k posílení zdravotnické role lékárníka při poskytování zdravotní péče
 •  
 • - připravit a podat návrh na změnu legislativy ve smyslu prodloužení platnosti lékařského předpisu, zejména pro chronickou terapii a výdej neregulovaných léčivých přípravků na lékařský předpis
 •  
 • - jednat se SÚKL o postupu SÚKL při provádění kontrol v lékárnách (délka kontroly, způsob vystupování kontrolorů SÚKL, výše pokut a jejich načasování apod.)
 •  
 • - oslovit jednotlivé krajské samosprávy v záležitosti zajištění a financování lékárenské péče během státních svátků
 •  
 • - prosadit zrušení nebo striktní omezení sortimentu vyhrazených léčiv s ohledem na bezpečnost a zdraví obyvatelstva
 •  
 • - vstoupit do jednání s příslušnými orgány ve věci EET a požadovat individuální přístup k lékárnám
 •  
 • - připravit e-learning pro vedoucí lékárníky, který by se opakoval. E-learning připravený komorou, zařazený do cyklu CV. Distanční forma vzdělání by obsahovala vzdělávání týkající se problematiky vedení lékárny
 •  
 • - zasadit se o zrušení papírového „Přehledu odborné praxe lékárníka“ a jeho převedení do elektronické podoby
 •  
 • - připravit změnu legislativy ve smyslu zavedení možnosti elektronické evidence omamných a psychotropních látek a léčivých přípravků (elektronické opiátové knihy) pro lékárny
 •  
 • - zveřejnit na internetových stránkách ČLnK do 14 dní rozšířený zápis ze zasedání představenstva ČLnK, který bude obsahovat zejména popis jednotlivých projednávaných bodů, diskuse k nim a motivace k předložení
 •  
 • - zahájit všechny kroky směřující k dostavbě sídla

 
Členům ČLnK
 •  
 • - zkontrolovat a aktualizovat své údaje v členské evidenci ČLnK
 

Předsedům OSL
 •  
 • - zasadit se o aktualizaci údajů členů svých OSL v členské evidenci ČLnK
 

Delegátům sjezdu
 •  
 • - aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu 

Sdílet článek:

Související články

 • Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXII. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 3. - 4. 11. 2023 v Praze a přijal následující usnesení

 • Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zveřejňujeme zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal 5. 11. 2022 v Praze.

 • Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXI. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 5. 11. 2022 v Praze a přijal následující usnesení