Usnesení XXVII. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení XXVII. sjezdu delegátů ČLnK

přerušený XXVII. sjezd delegátů České lékárnické komory pokračoval 22. 9. 2018 v Praze a přijal následující usnesení
Sjezd je znepokojen lobbistickými aktivitami vůči ministerstvu zdravotnictví, vedoucími k monopolizaci distribuce léčiv, následnému zhoršení postavení lékáren a zhoršení dostupnosti léčiv pro občany zejména v regionech. Proto delegáti sjezdu ČLnK vyzývají poslance PSP ČR, aby v zákoně o léčivech zakázali monopolní distribuci jakéhokoli léčivého přípravku do lékáren. Sjezd dále konstatuje, že zásadním požadavkem všech lékárníků je zavedení stejných doplatků, zavedení pravidel pro vznik nových lékáren a vymáhání zákonné povinnosti distributorů dodat lék do lékárny do dvou pracovních dnů.
 
Sjezd odmítá:
 • navržený záměr ministerstva zdravotnictví tzv. emergenční model dodávek léků do lékáren, který by nutil pacienty k dvojí návštěvě lékárny kvůli objednání a vyzvednutí léku, zatížil lékárny zbytečnou administrativou a vážně narušil poskytování lékárenské péče.
 
Sjezd vyzývá:
 • zákonodárce, aby do zákona o léčivech doplnili povinnost SÚKL zveřejňovat seznam reexportérů, jimi reexportovaných léků včetně jejich množství; reexportní činnost se podle ČLnK významně podílí na tzv. cyklických výpadcích léků v lékárnách pro české pacienty,
 • ministra zdravotnictví k vyřešení střetu zájmů náměstka Mgr. Filipa Vrubela, který preferuje zájmy výrobců, a náměstka Mgr. Filipa Vrubela upozorňuje, že již není lobbistou výrobců léčiv,
 • ministerstvo zdravotnictví a SÚKL, aby zajistily dodržování platného zákona o léčivech, a ministerstvo zdravotnictví uložilo SÚKL přísně postihovat porušování povinnosti distributora dodat lékárně léky do dvou dnů (Zákon o léčivech 378/2007 Sb, §77 odst. 1, písm. h),
 • ministerstvo zdravotnictví k ustanovení pracovní skupiny pro podporu reformy lékárenství podle návrhů ČLnK.
 
Sjezd upozorňuje:
 • občany, že ministerstvo zdravotnictví svou nečinností ohrožuje zdraví pacientů tím, že nedokáže zajistit potřebné léky pro všechny pacienty a za stejných podmínek.
 
Sjezd ukládá:
 • představenstvu ČLnK, aby zajistilo vypracování novely zákona, která by zajistila rovné postavení lékáren, stejné ceny léčiv a stejné doplatky a pravidla pro tvorbu sítě lékáren,
 • prezidentovi ČLnK, aby se závěry Sjezdu seznámil veřejnost, ministra zdravotnictví a členy Parlamentu ČR,
 • prezidentovi ČLnK, aby se neprodleně vyjádřil do médií ve smyslu odmítnutí „emergenčního modelu“ dodávek léků do lékáren,
 • představenstvu ČLnK připravit žaloby na nečinnost SÚKL a ministerstva zdravotnictví při vymáhání zákona o léčivech (§77 odst. 1, písm. h) – dodávky léků do dvou pracovních dnů, ke správnímu soudu v termínu do konce října 2018,
 • představenstvu ČLnK, aby do 15. 10. 2018 určilo ze svých řad konkrétního člena pro koordinační komunikaci se spolkem Vaši Lékárníci CZ a pověřilo jej přiměřenými kompetencemi pro operativní rozhodování pro účely PR akcí.
 
 
VYJÁDŘENÍ K ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
Systém ověřování pravosti léčivých přípravků, v němž budou lékárny povinny ověřovat každé balení léčivého přípravku uvedeného na trh po 9. 2. 2019, je zbytečný, protože v lékárnách v České republice se žádné padělané léčivé přípravky nevyskytují. Systém je pět měsíců před zahájením svého fungování nedostatečně připraven. Systém klade na lékárny vysoké nároky jak v přípravě na něj, tak v jeho běžném provozu. Zavedení systému ověřování do lékáren i samotné ověřování pravosti léčivých přípravků si v lékárnách vyžádá náklady ve výši stovek miliónů korun ročně. Připravovaná novela zákona o léčivech hrozí zavést vysoké pokuty do pěti miliónů korun za bagatelní přestupky při práci se systémem. K problémům v práci se systémem bude v prvním roce jeho užívání docházet už jen pro jeho nepřipravenost
a uživatelskou nepřívětivost. Systém není ani zdaleka připraven na úrovni, na které bylo před 1. 1. 2018 připraveno centrální úložiště elektronických receptů. Přesto byly sankce za neužívání centrálního úložiště odloženy o rok.
 
Sjezd proto vyzývá ministerstvo zdravotnictví a ministra zdravotnictví osobně, aby:
 • s účinností od 9. 2. 2019 do vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, z důvodu veřejného zájmu, zavedlo nový výkon „Ověření pravosti léčivého přípravku“ a v úhradové vyhlášce mu přiznal odpovídající úhradu, nebo aby navýšil absolutní částkou obchodní přirážku v cenovém předpise regulujícím ceny léčivých přípravků,
 • v novele zákona o léčivech navrhlo odložení sankcí za přestupky při ověřování pravosti léčivých přípravků v lékárnách minimálně o 1 rok.
 
Sjezd vyzývá:
 • představenstvo ČLnK, aby připravilo návrh žaloby proti znění smlouvy s NOOLem a vyzvalo co nejvíce provozovatelů lékáren k připojení se k žalobě.
 
 
VYJÁDŘENÍ K PODOBĚ SIGNÁLNÍHO VÝKONU PRO VÝDEJ LÉČIV V ROCE 2019
Pravidla, na základě kterých mohou lékárny vůči zdravotním pojišťovnám uplatňovat úhradu za signální výkon č. 09552 (výdej léčivého přípravku na recept…), jsou vůči provozovatelům lékáren nespravedlivá, resp. jsou nespravedlivě interpretována. Limit celkové úhrady za kalendářní rok je sice ve vyhlášce koncipován jako součet závislý na počtu výkonů lékárny v referenčním roce, ale zdravotní pojišťovny si počítají limit každá svůj. To vede k tomu, že v důsledku přechodů pojištěnců mezi pojišťovnami nejsou lékárnám hrazeny výkony za pojištěnce, kteří změnili zdravotní pojišťovnu. Tento efekt se posiluje již několikaletým ponecháním referenčního roku 2014. Další nespravedlností je neochota zdravotních pojišťoven přiznat odpovídající limit těm lékárnám, jejichž provoz byl zahájen v období po uplynutí referenčního roku, nebo lékárnám, které významných způsobem navýšily počet svých výkonů oproti referenčnímu roku. To vše za situace, kdy je počet výkonů v lékárnách závislý jen a pouze na množství receptů předepsaných lékaři, které nejsou provozovatelé lékáren schopni ovlivnit. Limitace proto v případě lékáren postrádá smysl.
 
Sjezd proto vyzývá ministerstvo zdravotnictví a ministra zdravotnictví osobně, aby:
 • neprodleně zrušili limitaci úhrady signálního výkonu č. 09552.
 
Sjezd dále vyzývá VZP a Svaz ZP:
 k přípravě změny vykazování Signálního výkonu Metodiky předávání dat a datového rozhraní receptu podle vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 

Usnesení sjezdu XXVII v Pdf

Sdílet článek:

Související články

 • Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXII. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 3. - 4. 11. 2023 v Praze a přijal následující usnesení

 • Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zveřejňujeme zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal 5. 11. 2022 v Praze.

 • Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXI. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 5. 11. 2022 v Praze a přijal následující usnesení