Žádost o zařazení akce do celoživotního vzdělávání

Žádost o zařazení akce do celoživotního vzdělávání

Aktualizováno 15. 1. 2023

Sdílet článek:

Související články

  • Přednášky zaměstnanců SÚKL na vzdělávacích akcích ČLnK

    Přednášky zaměstnanců SÚKL na vzdělávacích akcích ČLnK

    ČLnK a SÚKL uzavřeli smlouvu o spolupráci spočívající v tom, že SÚKL může ČLnK poskytnout odbornou pomoc ve formě přípravy a realizace přednášek svých pracovníků při zajišťování vzdělávacích akcí v oborech, souvisejících s kompetencemi SÚKL vymezenými zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.