Členství v mezinárodních organizacích

Členství v mezinárodních organizacích

Česká lékárnická komora je od roku 1997 členem Evropského svazu […]Česká lékárnická komora je od roku 1997 členem Evropského svazu lékárníků (PGEU) se sídlem v Bruselu. PGEU je asociace, jejímiž členy jsou profesní orhanizace z 32 evropských zemí. PGEU reprezentuje více než 400 000 veřejných lékárníků, což znamená lékárenskou péči o 500 miliónu pacientů.

Od roku 2008 pracuje zástupce České lékárnické komory ve výkonném výboru PGEU.

Pro rok 2011 byl prezident České lékárnické komory, PharmDr. Stanislav Havlíček zvolen víceprezidentem PGEU.


Sdílet článek:

Související články

 • Jak má vypadat lékárenství za 3 roky? Česká lékárnická komora vydala dokument Vize lékárenství 2025

  Jak má vypadat lékárenství za 3 roky? Česká lékárnická komora vydala dokument Vize lékárenství 2025

  Česká lékárnická komora (ČLnK) připravila dokument Vize lékárenství 2025, ve kterém se zabývá blízkou budoucností lékárenství. Jak by měla lékárenská péče za několik let vypadat? Priority ČLnK v krátkodobém horizontu jsou obsaženy v naší Vizi.

 • Priority ČLnK 2014 – 2017

  Priority ČLnK 2014 – 2017

  XXIII. sjezd delegátů schválil jako přílohu usnesení tyto priority dne 9. listopadu 2013

 • Koncepce veřejného lékárenství

  Koncepce veřejného lékárenství

  XXIII. sjezd delegátů ČLnK schválil 9. listopadu "Koncepci veřejného lékárenství". Návrh koncepce veřejného lékárenství byl zpracován s využitím materiálu European Community Pharmacy Blueprint for optimisation of health outcomes to individual patients and value for health systems across Europe, PGEU 2012 byl schválen na zasedání představenstva České lékárnické komory v Praze dne 20. 8. 2013.