Lékárenský znak

Lékárenský znak

Lékárenský znak a jeho používání

Lékárenský znak

Lékárenský znak byl vytvořen pro jednotné označování lékáren, zároveň je znakem České lékárnické komory.

 

Lékárenský znak je chráněn autorským zákonem.

Autorem díla je ing. arch. Michal Flašar, CSc.

Zásady pro používání lékárenského znaku byly schváleny III. sjezdem delegátů České lékárnické komory v roce 1993.

V zásadě platí, že znak může využívat Česká lékárnická komora, Lékárnická akademie a Časopis českých lékárníků.

Provozovatelé lékáren mohou používat znak

a)      k označení lékárny, a to pouze tehdy, pokud znak vyrobil některý z oprávněných výrobců lékárenských křížů

b)      na drobných propagačních předmětech jednotlivých lékáren (vizitky, tašky, tužky)

Provozovatelé lékáren nesmí znak používat pro reklamu (ani pro propagaci sebe, své práce nebo přípravků, které prodávají) vyjma užití zmíněných drobných propagačních předmětů.

K jiným účelům může být lékárenský znak používán pouze po schválení Českou lékárnickou komorou a následném uzavření smlouvy s Ing. Arch. Flašarem.

V žádném případě nesmí být lékárenský znak nijak upravován ani měněn.

Neoprávněné užití autorského díla bude postihováno dle právního řádu České republiky

V případě zájmu o další informace týkající se řádného užití lékárenského znaku kontaktujte Ing. arch. Michala Flašara, CSc.

Kontaktní údaje na autora lékárenského znaku: 
Ing. arch. Michal Flašar, CSc.
Voršilská 3
110 08 Praha 1  
tel./fax. 224 931 148
email:
flasar@flasar.cz

Seznam oprávněných výrobců lékárenských křížů:
 
1.    Pavel Urda, zámečnické služby,
Svolinského 118/72, 779 00 Olomouc – Lošov
tel.: 00420-606705001
 
2.     ELEKTRO DRAPAČ s.r.o.
Žďárecká 177, 549 32 Velké Poříčí
Pobočka Praha
Gutova 3317/15, 100 00 Praha 10 - Strašnice
tel.: 724 066 306
tel.: 491 482 500
e-mail: eldr@eldr.cz
http://www.eldr.cz
  
3.     MOOS s.r.o.
zastoupená Ing. Petrem Moulíkem
Osečany 90, 264 01, Sedlčany
tel.: 318 864 270, fax : 318 86614
kancelář Praha Branická 93, 147 00, Praha 4
tel.: 244468225, fax: 244468282
e-mail : moos@moos.cz
 
4.     Akrylux s.r.o.
zastoupená jednatelem Jarmilem Hrůzou
Benátky nad Jizerou, Mělnická 30, okres Mladá Boleslav, 294 71
IČ 25794019
 
5.      GSP SIGN DESIGN s.r.o.
zastoupená jednatelkou Kateřinou Hrůzovou
Benátky nad Jizerou II, Průmyslová 1007, 294 71
IČ 267 40 923
   
6.      Azuro, s.r.o. – výroba reklamy
Žlutická 9,  323 00 Plzeň
IČ: 45358443
Tel: 377 523 358
 
 
 
             
 

Sdílet článek:

Související články

 • Jak má vypadat lékárenství za 3 roky? Česká lékárnická komora vydala dokument Vize lékárenství 2025

  Jak má vypadat lékárenství za 3 roky? Česká lékárnická komora vydala dokument Vize lékárenství 2025

  Česká lékárnická komora (ČLnK) připravila dokument Vize lékárenství 2025, ve kterém se zabývá blízkou budoucností lékárenství. Jak by měla lékárenská péče za několik let vypadat? Priority ČLnK v krátkodobém horizontu jsou obsaženy v naší Vizi.

 • Priority ČLnK 2014 – 2017

  Priority ČLnK 2014 – 2017

  XXIII. sjezd delegátů schválil jako přílohu usnesení tyto priority dne 9. listopadu 2013

 • Koncepce veřejného lékárenství

  Koncepce veřejného lékárenství

  XXIII. sjezd delegátů ČLnK schválil 9. listopadu "Koncepci veřejného lékárenství". Návrh koncepce veřejného lékárenství byl zpracován s využitím materiálu European Community Pharmacy Blueprint for optimisation of health outcomes to individual patients and value for health systems across Europe, PGEU 2012 byl schválen na zasedání představenstva České lékárnické komory v Praze dne 20. 8. 2013.