Základní informace

Základní informace

Základní informace o České lékárnické komoře. Organizační struktura.


  ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA


Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře

a České lékárnické komoře.
 
Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
 
Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.
 
Česká lékárnická komora je právnická osoba.
 
Prezidentem České lékárnické komory je Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
Viceprezidentem České lékárnické komory je PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Nejvyšším orgánem komory je sjezd delegátů, který přijímá Usnesení. Součástí jednotlivých usnesení mohou být i další koncepční dokumenty.

 

Sdílet článek:

Související články

 • Jak má vypadat lékárenství za 3 roky? Česká lékárnická komora vydala dokument Vize lékárenství 2025

  Jak má vypadat lékárenství za 3 roky? Česká lékárnická komora vydala dokument Vize lékárenství 2025

  Česká lékárnická komora (ČLnK) připravila dokument Vize lékárenství 2025, ve kterém se zabývá blízkou budoucností lékárenství. Jak by měla lékárenská péče za několik let vypadat? Priority ČLnK v krátkodobém horizontu jsou obsaženy v naší Vizi.

 • Priority ČLnK 2014 – 2017

  Priority ČLnK 2014 – 2017

  XXIII. sjezd delegátů schválil jako přílohu usnesení tyto priority dne 9. listopadu 2013

 • Koncepce veřejného lékárenství

  Koncepce veřejného lékárenství

  XXIII. sjezd delegátů ČLnK schválil 9. listopadu "Koncepci veřejného lékárenství". Návrh koncepce veřejného lékárenství byl zpracován s využitím materiálu European Community Pharmacy Blueprint for optimisation of health outcomes to individual patients and value for health systems across Europe, PGEU 2012 byl schválen na zasedání představenstva České lékárnické komory v Praze dne 20. 8. 2013.